Ali's Reviews > Waiting for Godot

Waiting for Godot by Samuel Beckett
Rate this book
Clear rating

by
4693
's review
Jan 22, 2017

it was amazing
bookshelves: modern-plays, great-ones, absurd-theatre

“We all are born mad. Some remain so."
شهرت جهانی "در انتظار گودو" بیشتر به این خاطر است که در هر مذهب و ایدئولوژی، انسان "در انتظار" چیزی یا کسی ست! واقعیت آن است اما که اگر بیرون از این دایره بایستی و نگاه کنی، "فردا" هم چندان تفاوتی با "امروز" نداشته. دی دی (ولادیمیر) و گوگو (استراگون) نمادی از انسان اند، در برهوت زندگی، منتظر بهبودی، منتظر "گودو"، منتظر کسی که بیاید و "نان و پپسی را تقسیم کند". اما کسی نیست که بیاید، گیرم ما از جانب او، آمدنش را هر روز به تعویق می اندازیم؛ "فردا" خواهد آمد، و "فردا" که "امروز" شد، باز هم "فردا"یی دارد....
جایی، یادم نیست کجا، خوانده ام که بکت عنوان و هسته ی اولیه ی این نمایش نامه را از تک پرده ی "در انتظار لفتی" اثر "کلیفورد اوتس" الهام گرفته که نمایش نامه ای ست در مورد اعتصاب تاکسی رانان نیویورک، در سال های نکبت اقتصادی دهه های بیست و سی قرن گذشته. رانندگان تمام مدت منتظر رهبر اعتصاب، "لفتی" می مانند، و لفتی نمی آید، اما خبرش می آید، که کشته شده و جسدش را در سطل آشغالی کنار خیابان یافته اند. وقتی آنچه به "امیدی واهی" به انتظارش "نشسته"ای، سر از سطل آشغال در می آورد، ناچاری روی دو پای خود بایستی، برخیزی و "حرکت" کنی؛ اعتصاب!
در انتظار گودو تا آنجا که بخاطر دارم، سه بار ترجمه شده، بار اول به گمانم توسط سیروس طاهباز، که به همه چیز شبیه بود، جز بکت. دومی را داوود رشیدی ترجمه کرده بود انگار، و از روی اجرایی که در اروپا دیده بود، عینن روی صحنه آورد، خود در نقش ولادیمیر، پرویز صیاد در نقش استراگون، پرویز کاردان در نقش لاکی و سیروس افهمی در نقش پوتزو. سومین بار که صحبتش را شنیده ام، اما چاپش را ندیده ام، توسط نجف دریابندی همراه با دیگر نمایش نامه های مشهور بکت ترجمه شد، و قرار بود در یک مجلد، منتشر شود که...

در مورد "تیاتر ابزورد" اینجا را بخوانید
http://www.goodreads.com/author_blog_...
22 likes · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Waiting for Godot.
Sign In »

Comments (showing 1-4 of 4) (4 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali Reza (new)

Ali Reza Rahiminia ترجمه چهارمی هم از در انتظار گودو هست از بهروز حاجی محمدی که نشر ققنوس چاپش کرده با این که من متن انگلیسی راندیده ام با توجه به درونمایه تاتر ابسورد گمان نمی کنم ترجمه بتواند روح اثر بکت را منتقل کند اما برای اینکه خط کلی داستان یا بقول معروف قصه داستان را خواننده ایرانی بفهمد ترجمه بد نیست ی


message 2: by Ali (new) - rated it 5 stars

Ali با تشکر


Katy Mamnoon


LinArcx فوق العاده بود این ریویو. بسیار لذت بردم.


back to top