علی's Reviews > Happy Days

Happy Days by Samuel Beckett
Rate this book
Clear rating

by
4693
's review
Jun 23, 2007

liked it
bookshelves: modern-plays, absurd-theatre

روزهای خوش نمایش نامه ای دو پرده ای ست که پس از "آخرین نوار کراپ"، و به عنوان یک نمایش نامه ی شاد نوشته شده. روزهای خوش هم مانند اغلب کارهای مهم بکت به فارسی ترجمه شده اما در مورد این که منتشر شده باشد، تردید دارم.

در مورد "تیاتر ابزورد" اینجا را بخوانید
http://www.goodreads.com/author_blog_...
flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Happy Days.
Sign In »

Comments (showing 1-1 of 1) (1 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by بهمن (new)

بهمن بهمن happy days and happy yeare to u:)


back to top