Nazmi Yaakub's Reviews > Konsep Ilmu dalam Islam

Konsep Ilmu dalam Islam by Wan Mohd Nor Wan Daud
Rate this book
Clear rating

by
3449784
's review
Aug 03, 2012

it was amazing
bookshelves: agama, islam, falsafah, malaysia, kelantan
Read from December 29, 2011 to August 03, 2012 — I own a copy

flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Konsep Ilmu dalam Islam.
Sign In »

Quotes Nazmi Liked

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Perlu diingatkan bahawa oleh kerana al-Quran datangnya daripada Allah dan ilmu dan hikmah-Nya yang disampaikan dalam al-Quran tidak terbatas kepada atau dihabiskan oleh sesuatu masyarakat dan sejarahnya, maka tujuan pendekatan sosiologi bukanlah untuk mengaitkan hikmah Ilahi dan menghadkannya kepada detik-detik sosiosejarah yang khusus. Tujuanya ialah untuk memperakui kebijaksanaan-Nya mengendalikan makhluk-Nya yang wujud dan bertindak tanpa peralatan yang terdapat dalam dunia perseptual dan konseptual.”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Konsep Ilmu dalam Islam

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Pada zahirnya setiap golongan cuba mempertahankan atau menerangkan Tuhan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang disanjung secara terpisah kerana kekurangan pemahaman yang padu dan jelas tentang pandangan alam al-Quran. Justeru itu kita lihat golongan Muktazilah mempertahankan keesaan dan keadilan Allah dengan mengorbankan sifat Maha Pemurah dan Maha Pengampun-Nya; sementara ahli falsafah pula mengecilkan-Nya kepada satu prinsip tanpa makna yang terputus daripada makhluk-Nya dan sejarah. Golongan Mutakallimun yang pada umumnya mendokong aspek kekuasaan dan iradah-Nya mengalami kesukaran untuk menyelaraskan hal ini dengan kenyataan al-Quran tentang kebebasan dan tanggungjawab insan. Golongan ahli tasawuf yang berusaha memperoleh hubungan erat dengan Tuhan, yang mana merupakan ideal al-Quran pula, lemas dalam perjuangan 'haloba' (yang mementingkan diri) yang mengabaikan semua perhatian sosiopolitik. Walhal keprihatinan sosiopolitik yang dapat dijelmakan dengan sempurna merupakan kandungan penting dalam kejayaan dan ketakwaan Islam. Beberapa golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengajar keterangan al-Quran secara harfiah yang ketat terjebak dalam kesulitan antromorfisma yang merbahaya yang menafikan kenyataan al-Quran yang paling mustahal tentang Allah. "Tidak ada satu pun yang serupa dengan-Nya." (Surah al-Syuura 42:11) atau "Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya." (Surah al-Ikhlas 112:4)”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Konsep Ilmu dalam Islam

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Justeru itu, boleh dikatakan bahawa al-Quran menimbangkan beberapa saluran bagi manusia mendapat petunjuk, bagi memahami tujuan dan peraturan kehidupan dan kewujudan yang lebih tinggi. Di satu sudut terdapat petunjuk berbentuk kitab yang diturunkan dalam bahasa tertentu bagi menghadapi keperluan penting sesuatu umat dan melaluinya ditujukan kepada seluruh manusia. Di sudut yang lain, terdapat bimbingan universal dalam fenomena tabii, sejarah dan psikologi insan yang boleh dimanfaatkan oleh manusia. Kedua-duanya saling melengkapi dan yang satu tidak dapat mencapai tahap tertinggi pembangunan individu dan kolektif tanpa yang satu lagi. Sejarah telah menyaksikan bahawa umat Islam menjadi 'mundur' apabila mereka berpegang teguh kepada petunjuk yang pertama sahaja, sementara orang moden menjadi 'sedih' dan 'sesat' dengan menggunakan petunjuk yang kedua sahaja. Ilmu tentang alam semesta dan kekuasaan ke atasnya adalah untuk lebih menyedari kemurahan, kebijaksanaan dan kekuasaan Allah dan seterusnya memperbaiki kebajikan manusia.”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Konsep Ilmu dalam Islam

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Nabi Muhammad SAW dipersetujui sebulat suara oleh semua umat Islam sebagai al-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf. Namun demikian, sunnahnya lengkap dengan aphorisme dan tindakan-tindakan yang menguatkan konsep ilmu dalam al-Quran dan menjadi pencetus dan kuasa pendorong bagi pembangunan intelektual dan tamadun masa depan dalam Islam.”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Konsep Ilmu dalam Islam

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Al-Quran juga mengisyaratkan bahawa terdapat sumber-sumber ilmu yang lain yang jika diiringi dengan kajian dan orientasi yang betul akan dapat menyempurnakan kebenaran ilmu wahyu; sebab pada akhirnya ia berasal daripada sumber yang sama: Allah, tempat asal semua perkara. Walau bagaimanapun oleh kerana ilmu bukan wahyu (aqli) tidak dianugerahkan oleh Allah secara langsung kepada manusia dan ia terdedah kepada begitu banyak batasan-batasan metodologi dan sistem nilai, maka ia tidak mendokong status yang sama seperti wahyu.”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Konsep Ilmu dalam Islam

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Kesamaran yang jelas terdapat berkaitan perhubungan yaqin dan zann pada tahap ilmu manusia, walaupun jika ia berdasarkan sumber Ilahi, sepatutnya dilayani dan dihargai sebagai satu keresahan positif. Di sebelah pihak iaitu, pihak yang berkeyakinan, menekankan kemungkinan keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia dan mengelakkan keraguan yang tekal dan buruk padahnya amatlah penting. Pada pihak yang lain pula, aspek keraguan akan keresahan itu mesti sentiasa diingati demi mencegah kefanatikan dan kesombongan yang melampau sama ada berbentuk teologis, saintifik atau sejarah, yang telah mengakibatkan banyak penderitaan manusia, di samping menggalakkan penyelidikan lanjut dalam semangat ijtihad dan shura. Sikap ini akan menggalakkan kerjasama dan akan memajukan perkembangan sains, kemanusiaan dan tamadun bukan sahaja di kalangan orang Islam, tetapi seluruh kemanusiaan.”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Konsep Ilmu dalam Islam

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Jelasnya, keutamaan al-Quran untuk menitikberatkan perbuatan dan proses mengetahui daripada tempat fizikal ilmu. Proses berfikir dan mengetahui dalam al-Quran dijelaskan oleh beberapa kata kerja seperti 'aqila, faqiha, tafakkara, hasiba, zanna, i'tibara, tadabbara dan hakima yang semuanya mesti bermula daripada data dan fakta persepsi indera. Pemikiran dalam Islam seharusnya berteraskan fakta atau data sama ada tentang alam, tabii, hakikat fizikal dan psikologi manusia dan aliran sejarah. Malahan, dalam pemikiran dan renungan mengenai kewujudan Allah yang ghaib umpamanya, al-Quran menarik perhatian akal manusia supaya berhujah daripada persekitara tabii, sejarah dan kejiwaannya dan pengalamannya, yang bertebaran di sepanjang halamannya.”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Konsep Ilmu dalam Islam

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Penekanan al-Quran terhadap hubungan intim antara epistemologi dan aksiologi dan kerohanian bukan bertujuan untuk merubah keobjektifan data dan fakta yang telah disahkan dengan betul. Sebaliknya ia bertujuan untuk memberi petunjuk yang sempurna, hikmah dan makna berhubung pelbagai dimensi usaha-usaha epistemologi. Justeru itu konsep ilmu dalam Islam mempunyai tujuan, yang ekoran daripadanya pula sejajar secara idealnya dengan keperluan-keperluan weltanshauungnya. Pendapat kesemua sarjana Islam adalah tepat bahawa tujuan utama ilmu adalah untuk mengenali Allah. Walaupun mereka berselisih tentang darjah-darjah ilmu ini.”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Konsep Ilmu dalam Islam


Reading Progress

12/28/2011 page 6
2.0%
07/30/2012 page 114
43.0% "Membaca bab yang menekankan autoriti al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu dengan pembuktian berdasarkan sumber itu sendiri tetapi diperkukuhkan secara rasional - menunjukkan kepentingan penguasaan bidang falsafah dalam meyakinkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan dua sumber itu daripada keraguan pembaca bukan Islam. Punca penulisan bab awal ini ada disentuh dalam buku Rihlah Ilmiah."
07/30/2012 page 114
43.0% "Dalam Bab II pula, Prof Wan Mohd Nor menerangkan weltanschauung atau pandangan alam Islam berdasarkan konsep-konsep penting seperti Tuhan yang berlegar pada keesaan dan sifat-sifat-Nya; insan, alam serta kenabian."
07/30/2012 page 114
43.0% "Bab III boleh dianggap sebagai revisi kepada pembaca yang sudah mempunyai pengetahuan tentang ulum al-Quran dan ulum al-hadis, tetapi tetap penting kerana pengetahuan dalam dua bidang ilmu yang paling asas dalam Islam itulah yang memberikan keyakinan kepada kita terhadap autoriti al-Quran dan al-hadis dalam Islam, sekali gus sebagai pasak yang mengelakkan kita terjerumus dalam pemikiran yang tidak benar."
08/03/2012 page 237
89.0% "Sambung baca sambil temankan anak di hospital. Hospital sebenarnya tempat yang tenang untuk menelaah buku."
show 7 hidden updates…

No comments have been added yet.