Rokhsare taheri majd 's Reviews > شازده کوچولو

شازده کوچولو by Antoine de Saint-Exupéry
Rate this book
Clear rating

by
F 50x66
's review
Jun 10, 2007

Read in January, 1992

غروب ماه رمضان بود که از دانشگاه به خانه آمدم در حالی که کپی نوار کاست شازده کوچولو را از دوستم هدیه گذفته بودم . وقتی به خانه آمدم شاید نه بلافاصله اما در کوتاه ترین مدتی که می شد به اتاقم رفتم و نوار کاست را توی دستگاه پخش گذاشتم و... تقریبا شب از نیمه گذشته بود که هنوز من برای بار چندم نوار کاست را که به آخر رسیده بود باز دوباره توی دستگاه می گذاشتم تا صدای احمد شاملو به جای خلبان و راوی در اتاق بپیچد و از راز زیبای دوست داشتن بگوید . مدتی بعد کتاب را خریدم اما این شانس را داشتم که به محض خواندن کتاب صدای شخصیت ها در گوشم می پیچید و انگار دارم باز هم نوار قصه اش را گوش می دهم . این کتابی برای زندگی است . توصیه می کنم اگر آن را نخوانده اید حتما بخوانید و اگر مثل من اول اجرای قصه را گوش دهید و بعد متن را مطالعه کنید قطعا لذت بیشتری خواهید برد
3 likes · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read شازده کوچولو.
Sign In »

Comments (showing 1-2 of 2) (2 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Timorshah (last edited Aug 25, 2016 11:57AM) (new)

Timorshah شهزاده كوچك


Mays Jasim انتي عربيه


back to top