Leo Horovitz's Reviews > ABC i symbolisk logik - Logikens språk och grundbegrepp

ABC i symbolisk logik - Logikens språk och grundbegrepp by Dag Prawitz
Rate this book
Clear rating

by
3106051
's review
Apr 10, 11

really liked it
bookshelves: logic, philosophy, non-fiction, formal-science, introductory
Read from March 14 to April 10, 2011 — I own a copy , read count: 1

En kompakt men ändå pedagogisk introduktion till den symboliska logiken. I huvudsak behandlar boken satslogiken och predikatlogiken, men innehåller även kortare avsnitt om mängdläran (här under namnet klasslogik, vilken författaren särskiljer från mängdläran) samt relationer (under namnet relationslogik).

Logiken presenteras genomgående med exempel och med pedagogiska försök (dessutom lyckade sådana) att motivera begreppen, slutsatserna, definitionerna samt att med vardagsspråkliga resonemang förklara resultat och bevis. Vid sidan av detta genomförs visserligen också ganska grundliga formaliseringar av de system som avhandlas, även några ord om metalogiska resultat gällande sådana begrepp som sundhet och fullständighet presenteras kortfattat (utan genomgång av formella bevis för dessa). Ett annat plus i kanten måste sägas utgöras av författarens tendens att nämna alternativa logiker (icke-klassiska logiker av olika slag) som för att nämna att den tolkning av t.ex. logisk giltighet och konsekvens som ges i den klassiska logiken inte utgör det enda sättet att se på begreppen. Kortfattat nämns alltså något om den filosofiska diskussionen kring logiken och de olika ståndpunkter som har intagits av "avvikande" logiska system (intuitionistisk logik exempelvis).

En till synes något underlig och avvikande detalj i boken är att utöver de förmodligen för satslogikens bevisföring obligatoriska sanningsvärdestabellerna, så är den enda bevismetoden (härledningsmetoden) som presenteras den naturliga deduktionen. I den övriga introduktionslitteraturen i ämnet verkar visserligen den naturliga deduktionen ofta nämnas, men då endast som alternativ till den till synes vanligare trädmetoden (även kallad metoden med semantiska tablåer). Detta är i alla fall min tidigare erfarenhet. Då jag läste logik som en delkurs i programmet för data- och systemvetenskap togs trädmetoden och resolutionsmetoden upp (boken, Ekenbergs och Thorbiörnsons Logikens grunder nämnde även den naturliga deduktionen men denna togs inte upp i kursen) och i den introduktionskurs i logik som jag nu har läst på filosofiska institutionen så ignoreras just kapitlen om den naturliga deduktionen i denna bok (som alltså utgör kurslitteraturen i denna delkurs) till förmån för extra stenciler om trädmetoden, vilken är den enda metod vi går igenom där. Även den bok som tidigare användes i denna kurs (Ernest Lepores Meaning and Argument ) presenterade (såvitt jag minns) endast trädmetoden.

Som varande datavetare uppskattade jag att bekanta mig mer med den naturliga deduktionen då denna har intressanta kopplingar till lambda kalkylen, en koppling som (om jag inte har missförstått allt) ligger till grund för den så kallade Curry-Howard-korrespondensen. Dock är denna metod samtidigt intressant nog (nästan ironiskt) mindre mekanisk än trädmetoden och därmed svårare att tillämpa i och med att den verkar kräva mer intuition gällande tillämpningen av regler i en pågående härledning/bevis. Man tillämpar i denna metod ibland en regel för att man vill kunna härleda något ur denna senare. Detta kan tydligt kontrasteras mot trädmetoden där tillvägagångssättet i stort sätt kan beskrivas i form av en punktlista. Dock medför den naturliga deduktionens därmed antydda intuitivitet kanske även något gott, nämligen att slutledningsreglerna (och kanske i mindre utsträckning även härledningsreglerna) kommer närmare våra intuitioner av hur något kan härledas ut något annat, medan trädmetodens regler kan verkar något mer abstrakta och svårare att försvara intuitivt.

Nu är detta dock ett sidospår från den faktiska recensionen av boken, vilken måste avslutas med omdömet att detta är en mycket god introduktionsbok till logiken vilken rekommenderas för den som vill ha lite mer filosofiska motivationer för symboliken och regelsystemen och inte nöjer sig en rent formell, matematisk presentation av den samma (vilket dessvärre är det enda som ges i Ekenbergs och Thorbiörnsons bok).
1 like · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read ABC i symbolisk logik - Logikens språk och grundbegrepp.
Sign In »

Reading Progress

11/11/2010 page 11
5.0%
show 11 hidden updates…

No comments have been added yet.