cover title author avg rating rating my rating date read date added
 
Lang gia bảng
4.44
really liked it
Oct 30, 2015
Oct 28, 2015
 
Phẩm Tam Quốc
4.00
really liked it
Apr 21, 2015
Apr 15, 2015
 
Luận anh hùng
3.80
liked it
Apr 15, 2015
Apr 15, 2015
 
Cô Gái Trong Nắng
3.39
liked it
Mar 25, 2015
Mar 25, 2015
 
Bãi vàng, đá quý, trầm hương
3.67
really liked it
Mar 25, 2015
Feb 03, 2015
 
Côn Luân
3.83
it was ok
Aug 08, 2015
Feb 03, 2015
 
Chín mươi ba
4.05
really liked it
Feb 02, 2015
Jan 22, 2015
 
Bỉ ngạn hoa
2.89
liked it
Jan 22, 2015
Jan 20, 2015
 
Mạn châu sa hoa
3.33
really liked it
Jan 21, 2015
Jan 20, 2015
 
Đế đô phủ
2.50
liked it
Jan 21, 2015
Jan 20, 2015
 
Đại mạc hoang nhan (Đỉnh Kiếm Các Hệ Liệt, #1)
2.75
really liked it
Jan 20, 2015
Jan 20, 2015
 
Cân bằng mong manh
4.34
really liked it
Apr 09, 2015
Oct 29, 2014
 
Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương
3.80
liked it
Oct 30, 2014
Oct 29, 2014
 
Đứa trẻ thứ 44
4.07
really liked it
Oct 30, 2014
Oct 19, 2014
 
Tuyết hoang
3.22
liked it
Aug 08, 2015
Aug 14, 2014
 
Ếch
3.62
really liked it
Jul 30, 2014
Jul 21, 2014
 
Cái trống thiếc
3.96
liked it
Dec 17, 2014
Jul 12, 2014
 
Con đường Hồi giáo
4.32
really liked it
Jul 11, 2014
Jul 07, 2014
 
Khi lỗi thuộc về những vì sao
4.30
liked it
Jul 07, 2014
Jun 30, 2014
 
Nghệ thuật và Vật lý - Những cái nhìn tương đồng về không gian, thời gian và ánh sáng
4.13
liked it
Aug 06, 2014
Jun 30, 2014
 
Bóng hình của gió (the shadow of the wind)
4.23
really liked it
Jun 30, 2014
Jun 10, 2014
 
Sói thảo nguyên
4.10
it was ok
May 20, 2014
May 15, 2014
 
Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình
4.24
liked it
Jun 07, 2014
May 15, 2014
 
Những đứa con của nửa đêm
3.99
liked it
Jun 10, 2014
May 14, 2014
 
Nghệ thuật đua xe trong mưa
4.18
liked it
May 15, 2014
May 13, 2014
 
Hồ
3.49
liked it
May 13, 2014
May 13, 2014
 
Khởi sinh của cô độc
3.84
it was ok
May 14, 2014
May 06, 2014
 
Những cậu bé hỏa tiễn
4.17
really liked it
May 07, 2014
May 04, 2014
 
Cuốn vở lớn - Chứng cứ - Lời nói dối thứ ba
4.37
really liked it
May 04, 2014
Apr 26, 2014
 
Thi vương Tương Tây
3.42
liked it
Apr 30, 2014
Apr 26, 2014
Rss infinite
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 14 15