cover title author avg rating rating my rating date read date added
 
Hoan Lạc
3.74
not set
Aug 09, 2014
 
Châu chấu đỏ
3.75
not set
Aug 06, 2014
 
Ếch
3.63
really liked it
Jul 30, 2014
Jul 21, 2014
 
Cái trống thiếc
3.96
liked it
Dec 17, 2014
Jul 12, 2014
 
Sói thảo nguyên
4.11
it was ok
May 20, 2014
May 15, 2014
 
Sống đọa thác đày
3.93
it was amazing
Apr 2014
Mar 22, 2014
 
Viên ngọc trai
3.39
liked it
Mar 13, 2014
Mar 12, 2014
 
Trâu thiến
3.71
really liked it
Mar 12, 2014
Mar 12, 2014
 
The Grapes of Wrath
3.92
liked it
May 24, 2013
Apr 16, 2013
 
One Hundred Years of Solitude
4.03
liked it
Apr 04, 2013
Mar 31, 2013
 
Thành phố và lũ chó
4.09
it was amazing
Mar 24, 2013
Mar 20, 2013
 
Thị trấn Tortilla Flat
3.82
it was ok
Mar 20, 2013
Mar 20, 2013
 
Đàn hương hình
4.13
it was amazing
Feb 22, 2013
Feb 19, 2013
 
Hội hè miên man
4.04
it was ok
Nov 05, 2012
Oct 29, 2012
 
The Plague
3.97
it was ok
Sep 09, 2012
Sep 04, 2012
 
Quo Vadis
4.12
really liked it
Sep 04, 2012
Aug 30, 2012
 
Nhà khổ hạnh và gã lang thang
4.19
liked it
Aug 30, 2012
Aug 29, 2012
 
Dì Hulia và nhà văn quèn
3.90
really liked it
Aug 28, 2012
Aug 25, 2012
 
Hang động
3.79
liked it
Aug 19, 2012
Aug 15, 2012
 
Của chuột và người
3.83
really liked it
Aug 13, 2012
Aug 12, 2012
 
Mọi cái tên
3.88
it was amazing
Aug 13, 2012
Aug 11, 2012
 
Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ
4.06
liked it
Aug 07, 2012
Aug 01, 2012
 
Istanbul - Hồi ức và thành phố
3.77
it was ok
Jun 27, 2012
Jun 25, 2012
 
Buddenbrooks: The Decline of a Family
4.13
it was ok
Jun 22, 2012
Jun 17, 2012
 
Chết ở Venice
3.73
it was ok
Jun 12, 2012
Jun 12, 2012
 
The Old Man and the Sea
3.72
liked it
May 19, 2012
May 19, 2012
 
Trò chuyện trong quán La Catedral
4.31
it was amazing
May 19, 2012
May 11, 2012
 
Henderson, ông hoàng mưa
3.79
liked it
May 08, 2012
May 06, 2012
 
Sa mạc
3.68
it was ok
Apr 23, 2012
Apr 18, 2012
 
Phúc lành của đất
4.24
did not like it
Apr 04, 2012
Apr 04, 2012
Rss infinite More books shelved as 'nobel' »
« previous 1