cover title author avg rating rating my rating date read date added Down arrow
 
Một tiểu thuyết Pháp
3.58
Nov 23, 2012
Nov 20, 2012
 
Báo cáo của Brodeck
3.99
Apr 15, 2012
Apr 13, 2012
 
Cuộc sống ở trước mặt
4.10
Feb 20, 2012
Feb 19, 2012
 
Những linh hồn xám
3.74
Dec 15, 2011
Dec 10, 2011
 
Ingrid Caven
3.17
Jan 2011
Nov 16, 2011
 
Trois Jours chez ma mère
2.70
Jan 2011
Oct 18, 2011
 
La Classe de neige
3.54
Sep 23, 2011
Sep 22, 2011
 
Một lời hứa
3.32
Jan 2011
Sep 20, 2011
 
Di chúc Pháp
3.79
Jan 2011
Sep 17, 2011
 
La Mort du roi Tsongor
4.00
Jan 2011
Sep 17, 2011
 
Mặt trời nhà Scorta
3.85
Jan 2011
Sep 17, 2011
Rss More books shelved as 'goncourt-renaudot-femina' »