cover title author avg rating rating my rating date read date added
 
A Time to Love and a Time to Die: A Novel
4.33
May 2012
Apr 29, 2012
 
Đại Gia Gatsby
3.86
Apr 29, 2012
Apr 29, 2012
 
Những ngã tư và những cột đèn
4.19
Apr 28, 2012
Apr 28, 2012
 
Nỗi buồn chiến tranh
3.96
Apr 27, 2012
Apr 27, 2012
 
Animal Farm
3.82
Apr 27, 2012
Apr 26, 2012
 
Utopia - Địa đàng trần gian
3.47
Apr 27, 2012
Apr 26, 2012
 
Sụp đổ - Các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào
3.91
May 08, 2012
Apr 26, 2012
 
Tro tàn của Angela
4.05
May 03, 2012
Apr 21, 2012
 
Lược sử cái chết
3.66
Apr 20, 2012
Apr 18, 2012
 
Sa mạc
3.69
Apr 23, 2012
Apr 18, 2012
 
Sau nửa đêm
3.66
Apr 19, 2012
Apr 18, 2012
 
Freedom or Death
4.17
Apr 18, 2012
Apr 15, 2012
 
Đồi Thỏ
4.03
May 2012
Apr 15, 2012
 
Báo cáo của Brodeck
4.01
Apr 15, 2012
Apr 13, 2012
 
The Black Obelisk
4.32
Apr 13, 2012
Apr 11, 2012
 
Chiếc âu vàng
4.09
Apr 16, 2012
Apr 10, 2012
 
Tuyết Hoa và Cây quạt bí mật
4.04
Apr 11, 2012
Apr 09, 2012
 
Tử Tước Chẻ Đôi
3.81
Apr 08, 2012
Apr 07, 2012
 
Cơ may thứ hai
3.88
Apr 08, 2012
Apr 06, 2012
 
Trần trụi với Văn chương
3.93
Apr 10, 2012
Apr 06, 2012
 
Đổi chỗ
3.85
Apr 06, 2012
Apr 06, 2012
 
Phúc lành của đất
4.23
Apr 04, 2012
Apr 04, 2012
 
Gỗ Mun
4.35
Apr 06, 2012
Apr 03, 2012
 
Thất dạ tuyết
3.94
Apr 03, 2012
Apr 02, 2012
 
Tuyết
3.53
Apr 05, 2012
Apr 02, 2012
 
Vương quốc ảo
3.58
Apr 2012
Mar 30, 2012
 
Thiên táng
4.04
Mar 30, 2012
Mar 29, 2012
 
Ngày của kiến
3.96
Apr 02, 2012
Mar 29, 2012
 
Trốn Chạy
3.98
Apr 2012
Mar 27, 2012
 
Kiến
4.00
Mar 29, 2012
Mar 26, 2012
Rss