cover title author avg rating rating my rating date read date added
 
Như không hề có
3.58
liked it
Sep 18, 2013
Sep 10, 2013
 
Trường An Loạn
4.01
it was amazing
Aug 17, 2013
Aug 16, 2013
 
Sói thảo nguyên
4.10
it was amazing
Aug 17, 2013
Jul 27, 2013
 
Nghe mùi kết thúc
3.69
really liked it
Jul 07, 2013
Jul 06, 2013
 
Phút tráng lệ cuối đời
3.49
not set
Jun 01, 2013
 
Tuổi hai mươi yêu dấu
2.60
liked it
May 06, 2013
May 04, 2013
 
Farewell Waltz
3.84
it was amazing
Mar 31, 2013
Mar 30, 2013
 
Ở lưng chừng thời gian
3.23
liked it
Mar 14, 2013
Mar 11, 2013
 
Tên của đóa hồng
4.10
it was amazing
Mar 26, 2013
Feb 19, 2013
 
Mở rộng phạm vi đấu tranh
3.58
it was amazing
Dec 06, 2012
Dec 04, 2012
 
Chess Story
4.25
it was amazing
Dec 04, 2012
Nov 27, 2012
 
Đôi bạn chân tình
4.18
it was amazing
Nov 16, 2012
Nov 12, 2012
 
Hiệp sĩ không hiện hữu
3.90
not set
Sep 06, 2012
 
Emily ở trang trại Trăng Non
4.08
really liked it
Aug 06, 2012
Jul 31, 2012
 
Đèn không hắt bóng
4.16
not set
Jun 28, 2012
 
Sau cơn động đất
3.78
not set
Jun 21, 2012
 
Tình yêu kéo dài 3 năm
3.44
it was ok
Aug 27, 2012
Jun 21, 2012
 
Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ
3.68
liked it
Jul 30, 2012
May 27, 2012
 
Sa mạc
3.69
really liked it
Apr 16, 2012
Apr 07, 2012
 
Anh Chàng Hobbit
4.23
really liked it
Jul 15, 2012
Mar 29, 2012
 
Alexis Zorba - Con người hoan lạc
4.10
it was amazing
Dec 08, 2013
Mar 27, 2012
 
Điệp khúc cơn đói
3.37
not set
Mar 26, 2012
 
Và khi tro bụi
4.06
it was amazing
Oct 27, 2012
Mar 21, 2012
 
Chinatown
3.60
really liked it
Jan 11, 2013
Mar 03, 2012
 
T mất tích
3.77
it was amazing
Jan 10, 2013
Mar 03, 2012
 
Thế giới của Sophie
3.86
it was amazing
Aug 30, 2012
Feb 28, 2012
 
Nỗi buồn chiến tranh
3.97
really liked it
Oct 07, 2012
Jan 26, 2012
 
Animal Farm
3.85
really liked it
Sep 26, 2012
Jan 16, 2012
 
1984
4.12
it was amazing
Oct 02, 2012
Jan 16, 2012
 
Suối nguồn
3.84
liked it
Aug 22, 2012
Jan 04, 2012
Rss infinite More books shelved as 'novels' »
« previous 1