cover title author avg rating rating my rating date read date added
 
The Martian
4.38
Oct 27, 2015
Oct 10, 2015
 
After the Quake
3.78
Oct 13, 2015
Oct 06, 2015
 
Kafka on the Shore
4.12
Nov 20, 2015
Jan 19, 2015
 
Jonathan Livingston Seagull
3.77
Jan 21, 2015
Nov 12, 2014
 
Siddhartha
3.96
Jun 11, 2015
Oct 23, 2014
 
The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared
3.79
May 22, 2015
Oct 09, 2014
 
The Catcher in the Rye
3.77
Jan 07, 2015
Oct 01, 2014
 
Robots and Empire (Robot, #4)
4.14
Nov 29, 2014
Sep 17, 2014
 
The Robots of Dawn (Robot, #3)
4.09
Oct 26, 2014
Sep 17, 2014
 
Sex Tips For Husbands and Wives from 1894
3.92
Sep 17, 2014
Sep 17, 2014
 
A Thousand Splendid Suns
4.31
Oct 28, 2014
Sep 15, 2014
 
One Hundred Years of Solitude
4.01
Oct 18, 2014
Sep 15, 2014
 
Dolores Claiborne
3.76
Sep 26, 2014
Sep 15, 2014
 
Death with Interruptions
3.96
Mar 21, 2015
Aug 12, 2014
 
The Naked Sun (Robot, #2)
4.09
May 20, 2014
May 10, 2014
 
The Caves of Steel (Robot, #1)
4.12
May 10, 2014
May 01, 2014
 
Numberland
4.18
not set
Apr 27, 2014
 
2001: A Space Odyssey (Space Odyssey, #1)
4.08
May 03, 2014
Mar 09, 2014
 
My Uncle Napoleon
4.13
Nov 20, 2014
Dec 23, 2013
 
Մանկութիւն Չունեցող Մարդիկ
4.61
not set
Dec 11, 2013
 
Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter, #1)
4.40
Mar 30, 2012
Mar 13, 2012
 
Kaj Nazarě
4.18
Jan 1996
Jan 07, 2012
 
The Little Prince
4.25
Jan 06, 2012
Jan 06, 2012
 
The Hobbit
4.22
Dec 27, 2011
Dec 28, 2011
 
The Time Machine
3.84
Feb 15, 2015
Dec 27, 2011
 
Ապրէք, երեխէ՛ք
4.33
Jan 1997
Oct 10, 2011
 
Ստալինի սիրուհու խոստովանանքը:
3.50
not set
Oct 10, 2011
 
Կտա՜կն էր Նահատակներուն
4.75
Jan 1999
Oct 10, 2011
 
Ընկ. Բ. Փանջունի
4.09
Jul 1996
Oct 10, 2011
 
The Great Gatsby
3.86
Mar 15, 2013
Sep 11, 2011
Rss
« previous 1