cover title author avg rating rating my rating date read date added Down arrow
 
Any Excuse (Max & Skyler 2)
3.79
Jun 20, 2012
Jun 20, 2012
 
Christmas with Danny Fit
3.93
Jun 19, 2012
Jun 19, 2012
 
Dirty Laundry (COP Birthday Bash Free Short)
3.77
Jun 18, 2012
Jun 18, 2012
 
The Next Step
3.08
Jun 17, 2012
Jun 17, 2012
 
It Had to Be You
3.66
Jun 16, 2012
Jun 16, 2012
 
Portside
3.99
Jun 16, 2012
Jun 16, 2012
 
Hang a Shining Star
3.37
Jun 08, 2012
Jun 08, 2012
 
Super Sock Man (Johnnies, #0.5, Granby Knitting, #1.5)
3.73
Jun 07, 2012
Jun 07, 2012
 
You Will Obey (Gay BDSM Erotica)
2.92
Jun 07, 2012
Jun 07, 2012
 
Jungle Heat
3.06
Jun 04, 2012
Jun 04, 2012
 
Rough Cuts
3.61
Jun 2012
Jun 01, 2012
 
Manhandled
3.26
May 09, 2012
May 31, 2012
 
Artifice
3.98
May 31, 2012
May 31, 2012
 
A Ghost of a Chance
4.05
May 29, 2012
May 30, 2012
 
A Vintage Affair
3.62
May 28, 2012
May 28, 2012
 
Necessity's Door
2.85
May 27, 2012
May 27, 2012
 
Magick's Cucumber
3.06
May 26, 2012
May 26, 2012
 
First Day Of Forever
3.59
May 26, 2012
May 26, 2012
 
False Start
3.45
May 24, 2012
May 24, 2012
 
Disciplinary Action
3.53
May 21, 2012
May 21, 2012
 
With This Ring
3.73
May 21, 2012
May 21, 2012
 
Soulmates
3.31
May 21, 2012
May 21, 2012
 
Cruce de Caminos (Layers of the Otherworld, #0.5)
3.55
May 19, 2012
May 21, 2012
 
Cinder
3.77
May 16, 2012
May 16, 2012
 
Few Are Chosen
3.31
May 13, 2012
May 13, 2012
 
The Heart's Greater Silence
3.64
May 13, 2012
May 13, 2012
 
Priceless (Irresistible Attraction, #1)
3.50
May 13, 2012
May 13, 2012
 
Dark Soul Vol. 5 (Dark Soul, #5)
4.23
May 11, 2012
May 10, 2012
 
Dark Soul Vol. 4 (Dark Soul, #4)
4.15
May 10, 2012
May 10, 2012
 
Dark Soul Vol. 3 (Dark Soul, #3)
4.14
May 10, 2012
May 09, 2012
Rss More books shelved as 'short-stories' »
« previous 1 3 4