cover title author avg rating rating my rating date read date added
 
Life After Death (Infected, #3)
4.26
Jun 20, 2012
Jun 20, 2012
 
Christmas with Danny Fit
3.93
Jun 19, 2012
Jun 19, 2012
 
Dirty Laundry (COP Birthday Bash Free Short)
3.76
Jun 18, 2012
Jun 18, 2012
 
The Next Step
3.09
Jun 17, 2012
Jun 17, 2012
 
It Had to Be You
3.66
Jun 16, 2012
Jun 16, 2012
 
Portside
3.99
Jun 16, 2012
Jun 16, 2012
 
Aftermath
3.59
Jun 10, 2012
Jun 10, 2012
 
Power Play: Awakening (Power Play, #2)
4.12
Jun 09, 2012
Jun 09, 2012
 
Evenfall (In The Company of Shadows, #1)
4.26
Jun 14, 2012
Jun 08, 2012
 
Hang a Shining Star
3.37
Jun 08, 2012
Jun 08, 2012
 
Super Sock Man (Johnnies, #0.5, Granby Knitting, #1.5)
3.73
Jun 07, 2012
Jun 07, 2012
 
You Will Obey (Gay BDSM Erotica)
2.91
Jun 07, 2012
Jun 07, 2012
 
Jungle Heat
3.05
Jun 04, 2012
Jun 04, 2012
 
Play It Again, Charlie
3.59
Jun 03, 2012
Jun 02, 2012
 
Rough Cuts
3.61
Jun 2012
Jun 01, 2012
 
Turning Tricks (Task Force Iota, #2)
3.67
Jun 2012
Jun 01, 2012
 
Manhandled
3.26
May 09, 2012
May 31, 2012
 
Artifice
3.98
May 31, 2012
May 31, 2012
 
A Different Breed
3.62
Jun 05, 2012
May 31, 2012
 
Queerwolf
3.76
Jun 15, 2012
May 31, 2012
 
A Ghost of a Chance
4.05
May 29, 2012
May 30, 2012
 
Shane and Trey (Enemies to Lovers, #1)
3.61
May 29, 2012
May 29, 2012
 
A Vintage Affair
3.62
May 28, 2012
May 28, 2012
 
Transit
3.36
May 27, 2012
May 27, 2012
 
Necessity's Door
2.85
May 27, 2012
May 27, 2012
 
Magick's Cucumber
3.06
May 26, 2012
May 26, 2012
 
Wacky Wednesday
3.91
May 26, 2012
May 26, 2012
 
First Day Of Forever
3.59
May 26, 2012
May 26, 2012
 
Room at the Top (Room at the Top #1)
3.85
May 25, 2012
May 24, 2012
 
By His Rules
3.70
May 24, 2012
May 24, 2012
Rss More books shelved as 'queer' »
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 12 13