Unseen Academicals  (Discworld, #37)
3.95
not set
Jun 20, 2014
 
A Blink of the Screen: Collected Short Fiction
4.03
not set
May 26, 2014
 
Making Money (Discworld, #36)
4.20
May 26, 2014
May 22, 2014
 
Snuff (Discworld, #39)
4.11
May 14, 2014
May 14, 2014
 
Thud! (Discworld, #34)
4.26
Oct 11, 2012
Oct 13, 2012
 
Going Postal (Discworld, #33)
4.33
Sep 26, 2012
Sep 27, 2012
 
Monstrous Regiment (Discworld, #31)
4.15
May 23, 2012
May 02, 2012
 
Thief of Time (Discworld, #26)
4.22
Feb 20, 2011
Feb 21, 2011
 
The Fifth Elephant (Discworld, #24; City Watch #5)
4.20
Jan 31, 2011
Feb 01, 2011
 
Carpe Jugulum (Discworld, #23)
4.08
Jan 21, 2011
Jan 22, 2011
 
The Last Continent (Discworld, #22; Rincewind #6)
3.96
Jan 09, 2011
Jan 10, 2011
 
Jingo (Discworld, #21; City Watch #4)
4.07
Dec 29, 2010
Dec 29, 2010
 
Hogfather (Discworld, #20; Death, #4)
4.19
Nov 04, 2010
Oct 25, 2010
 
Maskerade (Discworld, #18)
4.02
Aug 13, 2010
Aug 13, 2010
 
Soul Music (Discworld, #16)
3.99
Aug 09, 2010
Aug 03, 2010
 
Reaper Man (Discworld, #11; Death, #2)
4.26
Aug 2010
Jul 30, 2010
 
Feet of Clay (Discworld, #19; City Watch #3)
4.23
Aug 16, 2010
Jul 30, 2010
 
Interesting Times (Discworld, #17)
4.16
Aug 04, 2010
Jul 30, 2010
 
Men at Arms (Discworld, #15)
4.32
Jul 30, 2010
Jul 24, 2010
 
Small Gods (Discworld, #13)
4.25
Jul 19, 2010
Jul 11, 2010
 
The Truth (Discworld, #25)
4.23
Feb 06, 2011
Jun 10, 2010
Rss More books shelved as 'discworld' »