Generation X: Tales for an Accelerated Culture
3.73
not set
Jul 28, 2008
 
Life After God
3.81
not set
Jul 28, 2008
 
Miss Wyoming
3.46
not set
Jul 28, 2008
 
Microserfs
3.87
not set
Jul 28, 2008
 
All Families are Psychotic
3.68
not set
Jul 28, 2008
 
Hey Nostradamus!
3.71
not set
Jul 28, 2008
 
White Noise
3.86
not set
Jul 28, 2008
 
JPod
3.69
not set
Jul 28, 2008
 
Dangerous Angels (Weetzie Bat, #1-5)
4.30
not set
Jul 28, 2008
 
Violet & Claire
3.78
not set
Jul 28, 2008
 
Echo
3.86
not set
Jul 28, 2008
 
I Was a Teenage Fairy
3.80
not set
Jul 28, 2008
 
Underworld
3.90
not set
Jul 28, 2008
 
Libra
3.96
not set
Jul 28, 2008
 
Ratner's Star
3.51
not set
Jul 28, 2008
 
Midnight's Children
3.99
not set
Jul 28, 2008
 
Great Jones Street
3.48
not set
Jul 28, 2008
 
Americana
3.44
not set
Jul 28, 2008
 
Grimus
3.40
not set
Jul 28, 2008
 
Shalimar the Clown
3.84
not set
Jul 28, 2008
 
The Satanic Verses
3.71
not set
Jul 28, 2008
 
Shame
3.85
not set
Jul 28, 2008
 
Girl Goddess #9: Nine Stories
3.92
not set
Jul 28, 2008
 
PopCo
3.75
not set
Jul 28, 2008
 
The Body Artist
3.20
not set
Jul 28, 2008
 
The Moor's Last Sigh
3.91
not set
Jul 28, 2008
 
Eleanor Rigby
3.63
not set
Jul 28, 2008
 
Necklace of Kisses (Weetzie Bat, #6)
3.87
not set
Jul 28, 2008
 
Haroun And The Sea Of Stories
4.01
not set
Jul 28, 2008
 
The Ground Beneath Her Feet
3.76
not set
Jul 28, 2008
Rss More books shelved as 'pomo' »
« previous 1