quote

Quotes About Precious Hearts Romances

Quotes tagged as "precious-hearts-romances" (showing 1-3 of 3)
“Malaya kang magmahal. Malaya kang ibigin ang kahit sino. Hindi mahalaga kung may katugon man o wala ang damdamin mo. Ang mahalaga ay magmahal ka nang malinis.”
Victoria Amor, The Cursed Healer

Marione Ashley
“For her, this was one of the happiest things on earth--to be in love with someone who is more in love with you.”
Marione Ashley, When A Genius Falls In Love

“Charantia. Bitter herbs. Bitter.”
Jacqueline Miranda (PHR), It's You All Along

All Quotes | My Quotes | Add A Quote


Browse By Tag

More...