quote

Quotes About Kaibigan

Quotes tagged as "kaibigan" (showing 1-1 of 1)
“SA MUNDOY KAYSARAP MABUHAY
NG SA KAIBIGAN DI MAWALAY
DAHIL SA KABUTIHANG TAGLAY
LAHAT SA KANYAY IBIBIGAY”
― ELA

All Quotes | My Quotes | Add A Quote


Browse By Tag

More...