quote

Quotes About Dandelion

Quotes tagged as "dandelion" (showing 1-8 of 8)
“I was a dandelion puff...Some saw the beauty in me and stooped quietly to admire my innocence. Others saw the potential of what I could do for them, so they uprooted me, seeking to shape me around their needs. They blew at my head, scattering my hair from the roots, changing me to suit them. Yet still others saw me as something that was unworthy and needed to be erased.”
Nicole Bailey-Williams

Jarod Kintz
“Like a statue, I’m hairless. Also like a statue, I have hair. 
Let’s make love like a dandelion goes bald in the breeze.”
Jarod Kintz, Love quotes for the ages. And the ageless sages.

Brian Martinez
“Christopher throws dandelion head after dandelion head into his bag. It's getting heavy now and his fingers are stained from the work but there are still so many left to kill. His biggest mistake is giving them names.”
Brian Martinez, Kissing You is Like Trying to Punch a Ghost

Adam Levin
“Easy as a child breathes a wish at a dandelion...is exactly how hard it would be for me to tear your limbs from their sockets.”
Adam Levin, The Instructions

Ray Bradbury
“...И всяко нещо си беше на мястото.
Светът, като грамаден ирис на едно още по-гигантско око, отворило се също току-що, за да огледа всичко, го наблюдаваше втренчено.
И той разбра какво е било онова, което се бе хвърлило отгоре му, за да остане с него — и вече нямаше да му избяга.
Та аз съм бил жив! — възкликна Дъглас.
Пръстите му трепнаха, обагрени от кръв, като трофей от непознато знаме, забелязано едва сега, до този миг невидяно, а той се питаше на коя страна воюва и каква клетва е дал. Прегърнал Том, но без да осъзнава, че го държи, той допря свободната си ръка до тази кръв, сякаш кръвта би могла да се откърти, да се вземе на длан, да се оглежда от всички страни. След туй пусна Том и остана да лежи по гръб, с ръка протегната към небето, стана само глава, от която очите се взираха като стражи през бойниците на неизвестен замък в един мост — ръката му, и в пръстите, където яркият кървав вимпел трептеше на светлината...
Тревата шептеше под тялото му. Той отпусна ръка и усети мъхестата ножница на власинките по тревата, усети как далече някъде, чак долу, пръстите пропукват в обувките му. Вятърът въздъхна край ушите му. Светът се плъзгаше, ярък и шарен, по стъкления овал на очните му ябълки и той го наблюдаваше, както се виждат образи, разискрени в кълбо от кристал. Цветята бяха слънце и разжарени петна от синева, пръснати из гората. Птиците прехвръкваха като камъчета, разпилени по огромното обърнато езеро на небето. Дъхът му гладеше зъбите, нахълтваше леден и излизаше разжарен. Насекомите тряскаха въздуха с електрическа яркост. Десет хиляди отделни косъма пораснаха с една милионна от инча на главата му. Чуваше ритъма на сърцата-близнаци в ушите си, третото сърце туптеше в гърлото му, двете сърца пулсираха в китките му, истинското сърце блъскаше в гърдите му. Милионите пори по тялото му се разтвориха.
Наистина съм жив! — помисли си Дъглас. — Досега не съм го знаел, или съм го бил забравил!
Извика това гръмко, но безмълвно, поне десетина пъти! Гледай, гледай! Вече дванайсетгодишен и чак сега! Чак сега да открие този безценен часомер, този светлозлатен часовник, с гаранция за седемдесет години, оставен под дървото и намерен по време на боричкането.
— Том! — викна той, а сетне прошепна: — Том… всички ли на този свят… всички ли знаят, че са живи?
— Сигурно. Да, дявол да го вземе!
— Дано да знаят — промълви Дъглас. — О, дано да го знаят...
Искам да почувствам всичко, което може да се чувства, казваше си той. Нека да се уморя, оставете ме да се изморя. Не бива да забравям, аз съм жив, зная че съм жив, не бива да забравям това нито тази вечер, нито утре, нито пък в други ден...”
Ray Bradbury

Jarod Kintz
“I had a dream about you. You had hair like dandelion blowball, and I was one hurricane sneeze away from making you bald. You may have been in danger of losing your hair, but at least you would have more children than Charlemagne.
”
Jarod Kintz, I had a dream about you 2

Jarod Kintz
“Love makes sense to me in the same way that this statement might make sense to you: Parakeets flock like sheep flock like wool covers your eyes like a bald kidnap victim willingly locked in the trunk of an elephant wants to start growing dandelion florets on his head and wear a scarf made from dozens of suicide notes.”
Jarod Kintz, Love quotes for the ages. And the ageless sages.

Ivo Andrić
“Странно е, че всички грешки свършват еднакво, че винаги ги повтаряме и продължаваме с нови надежди. Цяла нощ хапем устни, хълцаме във възглавницата с безпомощен гняв и твърдо се заклеваме да останем самотни, а щом съмне, поднасяме душата си като нежен балон от цъфнало глухарче на насрещните ветрове на живота и те го ронят и разнасят. Ала който спаси само едно малко пухче и го внесе на завет, той е спасил цялата си душа. Това е горчива работа, но който не обръща нежното цвете на душата си към ветровете на изпитанията, дори цялото да го спаси и да го пренесе докрай, той не може да почувства, че изобщо някога го е имал.”
Ivo Andrić, Ex Ponto, Nemiri, Lirika

All Quotes | My Quotes | Add A Quote


Browse By Tag

More...