quote

Quotes About Amos

Quotes tagged as "amos" (showing 1-3 of 3)
Tori Amos
“Hair is gray and the firers are burning. So many dreams on the shelf. You say I wanted you to be proud of me. I always wanted that myself.”
Tori Amos

Raymond E. Feist
“- Няма друго място като морето, господа. Тези, които цял живот изкарват на сушата, никога няма да го разберат. Морето е първично, понякога е жестоко, друг път - нежно, и никога - предсказуемо.”
Raymond E. Feist, Magician: Master

Raymond E. Feist
“Знаеш вече как да се смееш на смъртта, Арута - каза Амос. - Никога повече няма да си същият.”
Raymond E. Feist, Magician: Master

All Quotes | My Quotes | Add A Quote


Browse By Tag

More...