Quotes About Тютюн

Quotes tagged as "Тютюн" (showing 1-8 of 8)
Димитър Димов
“С инстинкта си на пламенно същество тя усещаше, че любовта е трагично и силно чувство, което човек трябваше да уважава дори у глупавите хора.”
Димитър Димов, Тютюн

Димитър Димов
“- Защо се смееш? - възмутено попита тя.
- Защото ми харесваш. - отговори той.
- Омръзна ми да се шегуваш, когато не знаеш какво да отговориш.
- Понякога шегуването е единственият начин да се утешим при безизходност.”
Димитър Димов, Тютюн

Димитър Димов
“Тези светове я привличаха и омайваха с безуспешните усилия на героите си да се спасят от себе си, с удачната красота на драмите и пороците си.”
Димитър Димов, Тютюн

Димитър Димов
“Ала тя усещаше, че не можеше да се спаси от нещо друго, което бе по-страшно от отнемането на богатството и отмъщението на гладните. И това бе нейната собствена вътрешна разруха. Това бе пепелта от всичко, което бе преживяла досега, и от ужаса на тази нощ, който се бе превърнал изведнъж в мрачна апатия, така че тя не мислеше вече нито за сърцето, което престана да тупти в ръцете й, нито за възмездието, което се изсипа върху фон Гайер, нито за олющената паница с риванол и ранените партизани, които превърза с дрипи и които щяха да бъдат доубити от немците. Сега тя бе напълно изчерпан, студен, безжизнен човек.”
Димитър Димов

Димитър Димов
“Колко бавно се развиваше човешката личност и колко много път трябваше да извърви тя,докато разбере необяснимата сложност на нещата ,хората и събитията...”
Димитър Димов, Тютюн

Димитър Димов
“Той се боеше само от честни и неподкупни хора.”
Димитър Димов

Димитър Димов
“Стори й се, че в душата й имаше нещо прогнило и безнадеждно, от което дори чувството за собствено уважение вече я спасяваше трудно.”
Димитър Димов, Тютюн

Димитър Димов
“-Аз ще бъда силен утре - глухо изръмжа...
- Не повече от днес, защото ви липсват качества.”
Димитър Димов, Тютюн

All Quotes | My Quotes | Add A Quote


Browse By Tag

More...