مهدی اخوان ثالث

“هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟
یک فریب ساده و کوچک
آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را
جز برای او و جز با او نمی خواهی.
من گمانم زندگی باید همین باشد.”


مهدی اخوان ثالث
tags: poem
Read more quotes from مهدی اخوان ثالث


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

203 likes
All Members Who Liked This Quote

« previous 1 3

All Quotes
My Quotes
Add A QuoteBrowse By Tag

More...