Keigo Higashino

“Trước kia, khi biết anh và Fumiya không chung dòng máu, anh chỉ nghĩ xem mình có thể làm Bố được không. Anh không hề nghĩ đến việc phải chọn cho người mình yêu con đường hạnh phúc. Anh yêu thằng bé thế cơ mà. Anh thật là ngốc. Anh ấy đã nói như thế và khóc trên điện thoại”


Keigo Higashino, Naoko
tags: fatherhood
Read more quotes from Keigo Higashino


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

All Quotes
My Quotes
Add A Quote

This Quote Is From

Naoko Naoko by Keigo Higashino
1,534 ratings, average rating, 184 reviews


Browse By Tag

More...