سهراب سپهری

“من به آمار زمین مشکوکم اگر این سطح پر از آدمهاست پس چرا این همه آدم تنهاست.؟”


سهراب سپهری
Read more quotes from سهراب سپهری


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

120 likes
All Members Who Liked This Quote

« previous 1

All Quotes
My Quotes
Add A QuoteBrowse By Tag

More...