Tác phẩm văn xuôi Việt hay nhất (Best Vietnamese Fiction)
Dành để bình chọn những tác phẩm văn xuôi (gồm tiểu thuyết,tập truyện, ký, tản văn) Việt Nam hay nhất giới hạn từ thế kỷ 20 đến hiện tại. Bất kỳ ai cũng có thể thêm sách vào danh sách này.
1
by
3.97 of 5 stars 3.97 avg rating — 714 ratings
Rate this book
Clear rating
2
by
3.95 of 5 stars 3.95 avg rating — 2,426 ratings
Rate this book
Clear rating
3
by
4.18 of 5 stars 4.18 avg rating — 515 ratings
Rate this book
Clear rating
4
by
3.96 of 5 stars 3.96 avg rating — 595 ratings
Rate this book
Clear rating
5
by
4.21 of 5 stars 4.21 avg rating — 230 ratings
Rate this book
Clear rating
6
by
4.21 of 5 stars 4.21 avg rating — 226 ratings
Rate this book
Clear rating
7
by
4.11 of 5 stars 4.11 avg rating — 244 ratings
Rate this book
Clear rating
8
by
3.99 of 5 stars 3.99 avg rating — 534 ratings
Rate this book
Clear rating
9
by
4.49 of 5 stars 4.49 avg rating — 350 ratings
Rate this book
Clear rating
10
by
3.96 of 5 stars 3.96 avg rating — 1,062 ratings
Rate this book
Clear rating
11
by
3.96 of 5 stars 3.96 avg rating — 245 ratings
Rate this book
Clear rating
12
by
4.06 of 5 stars 4.06 avg rating — 220 ratings
Rate this book
Clear rating
13
by
4.12 of 5 stars 4.12 avg rating — 214 ratings
Rate this book
Clear rating
14
by
3.54 of 5 stars 3.54 avg rating — 257 ratings
Rate this book
Clear rating
15
by
4.2 of 5 stars 4.20 avg rating — 202 ratings
Rate this book
Clear rating
16
by
4.22 of 5 stars 4.22 avg rating — 45 ratings
Rate this book
Clear rating
17
by
3.98 of 5 stars 3.98 avg rating — 465 ratings
Rate this book
Clear rating
18
by
4.11 of 5 stars 4.11 avg rating — 66 ratings
Rate this book
Clear rating
19
by
3.67 of 5 stars 3.67 avg rating — 172 ratings
Rate this book
Clear rating
20
by
3.86 of 5 stars 3.86 avg rating — 403 ratings
Rate this book
Clear rating
21
by
3.87 of 5 stars 3.87 avg rating — 46 ratings
Rate this book
Clear rating
22
by
3.93 of 5 stars 3.93 avg rating — 60 ratings
Rate this book
Clear rating
22
by
3.43 of 5 stars 3.43 avg rating — 99 ratings
Rate this book
Clear rating
24
by
3.79 of 5 stars 3.79 avg rating — 72 ratings
Rate this book
Clear rating
25
by
3.36 of 5 stars 3.36 avg rating — 55 ratings
Rate this book
Clear rating
26
by
4.22 of 5 stars 4.22 avg rating — 46 ratings
Rate this book
Clear rating
27
by
3.59 of 5 stars 3.59 avg rating — 59 ratings
Rate this book
Clear rating
28
by
3.67 of 5 stars 3.67 avg rating — 51 ratings
Rate this book
Clear rating
29
by
3.67 of 5 stars 3.67 avg rating — 161 ratings
Rate this book
Clear rating
30
by
3.58 of 5 stars 3.58 avg rating — 73 ratings
Rate this book
Clear rating
31
by
4.23 of 5 stars 4.23 avg rating — 43 ratings
Rate this book
Clear rating
32
by
3.75 of 5 stars 3.75 avg rating — 73 ratings
Rate this book
Clear rating
33
by
4.12 of 5 stars 4.12 avg rating — 42 ratings
Rate this book
Clear rating
34
by
3.96 of 5 stars 3.96 avg rating — 50 ratings
Rate this book
Clear rating
35
by
3.83 of 5 stars 3.83 avg rating — 88 ratings
Rate this book
Clear rating
36
by
4.08 of 5 stars 4.08 avg rating — 37 ratings
Rate this book
Clear rating
37
by
4.03 of 5 stars 4.03 avg rating — 32 ratings
Rate this book
Clear rating
38
by
3.08 of 5 stars 3.08 avg rating — 146 ratings
Rate this book
Clear rating
39
by
4.12 of 5 stars 4.12 avg rating — 52 ratings
Rate this book
Clear rating
40
by
3.77 of 5 stars 3.77 avg rating — 43 ratings
Rate this book
Clear rating
41
by
3.68 of 5 stars 3.68 avg rating — 34 ratings
Rate this book
Clear rating
42
by
3.7 of 5 stars 3.70 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
43
by
3.54 of 5 stars 3.54 avg rating — 41 ratings
Rate this book
Clear rating
44
by
4.4 of 5 stars 4.40 avg rating — 192 ratings
Rate this book
Clear rating
45
by
3.92 of 5 stars 3.92 avg rating — 36 ratings
Rate this book
Clear rating
46
by
3.58 of 5 stars 3.58 avg rating — 80 ratings
Rate this book
Clear rating
47
by
4.22 of 5 stars 4.22 avg rating — 46 ratings
Rate this book
Clear rating
48
by
3.8 of 5 stars 3.80 avg rating — 25 ratings
Rate this book
Clear rating
49
by
3.4 of 5 stars 3.40 avg rating — 35 ratings
Rate this book
Clear rating
50
by
3.69 of 5 stars 3.69 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
51
by
3.76 of 5 stars 3.76 avg rating — 17 ratings
Rate this book
Clear rating
52
by
3.95 of 5 stars 3.95 avg rating — 111 ratings
Rate this book
Clear rating
53
by
3.71 of 5 stars 3.71 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
54
by
3.84 of 5 stars 3.84 avg rating — 32 ratings
Rate this book
Clear rating
55
by
3.46 of 5 stars 3.46 avg rating — 116 ratings
Rate this book
Clear rating
56
by
3.93 of 5 stars 3.93 avg rating — 14 ratings
Rate this book
Clear rating
57
by
3.59 of 5 stars 3.59 avg rating — 17 ratings
Rate this book
Clear rating
58
by
3.64 of 5 stars 3.64 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
59
by
3.78 of 5 stars 3.78 avg rating — 9 ratings
Rate this book
Clear rating
60
by
3.66 of 5 stars 3.66 avg rating — 972 ratings
Rate this book
Clear rating
61
by
3.6 of 5 stars 3.60 avg rating — 15 ratings
Rate this book
Clear rating
62
by
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
63
by
4.29 of 5 stars 4.29 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
64
by
4.17 of 5 stars 4.17 avg rating — 36 ratings
Rate this book
Clear rating
65
by
3.67 of 5 stars 3.67 avg rating — 43 ratings
Rate this book
Clear rating
66
by
3.94 of 5 stars 3.94 avg rating — 112 ratings
Rate this book
Clear rating
67
by
3.8 of 5 stars 3.80 avg rating — 92 ratings
Rate this book
Clear rating
68
by
3.33 of 5 stars 3.33 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
69
by
3.07 of 5 stars 3.07 avg rating — 14 ratings
Rate this book
Clear rating
70
by
3.62 of 5 stars 3.62 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
71
by
3.56 of 5 stars 3.56 avg rating — 32 ratings
Rate this book
Clear rating
72
by
3.77 of 5 stars 3.77 avg rating — 86 ratings
Rate this book
Clear rating
73
by
3.86 of 5 stars 3.86 avg rating — 28 ratings
Rate this book
Clear rating
74
by
4.06 of 5 stars 4.06 avg rating — 33 ratings
Rate this book
Clear rating
75
by
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
76
by
3.35 of 5 stars 3.35 avg rating — 23 ratings
Rate this book
Clear rating
77
by
3.93 of 5 stars 3.93 avg rating — 67 ratings
Rate this book
Clear rating
78
by
3.42 of 5 stars 3.42 avg rating — 12 ratings
Rate this book
Clear rating
79
by
3.31 of 5 stars 3.31 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
80
by
3.54 of 5 stars 3.54 avg rating — 67 ratings
Rate this book
Clear rating
81
by
3.73 of 5 stars 3.73 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
82
by
3.67 of 5 stars 3.67 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
82
by
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
84
by
4.12 of 5 stars 4.12 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
85
by
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
86
by
2.67 of 5 stars 2.67 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
87
by
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
88
by
2.64 of 5 stars 2.64 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
89
by
2.2 of 5 stars 2.20 avg rating — 5 ratings
Rate this book
Clear rating
90
by
2.58 of 5 stars 2.58 avg rating — 19 ratings
Rate this book
Clear rating
91
by
3.67 of 5 stars 3.67 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
91 books · 228 voters · list created May 7th, 2013 by Quân Khuê (votes) .
67 likes · Like
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


Quân Khuê 1426 books
292 friends
Quang Khuê 762 books
304 friends
Huong 39 books
1 friend
Kaoyashi 166 books
24 friends
Tam 683 books
276 friends
Càfê 162 books
74 friends
Hoàng 117 books
37 friends
Giang-Thanh 320 books
55 friends

More voters…


Comments (showing 1-28 of 28) (28 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Mọi người vote trên bản tiếng Việt giùm nhé


message 2: by Tam (new)

Tam Nguyen Sao trên Goodreads mình k có cuốn Chuyện làng cuội của Lê Lựu với Đống rác cũ nhỉ. Em thấy 2 cuốn đấy hay mà


message 3: by Tùng (new)

Tùng Lâm bối rối quá, biết vote thế nào đây


message 4: by [deleted user] (new)

chỉ được 1 hả? sao vote được :D


message 5: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Vote thoải mái chứ


message 6: by [deleted user] (new)

Oh vậy thì cool :D chứ nếu bắt chỉ đc bỏ 1 phiếu thì đau khổ chết mất :P


message 7: by Gathienology (new)

Gathienology Mình thấy list này vẫn chưa ổn lắm. Nhiều cuốn bị trùng, thể loại và thời gian cũng quá đa dạng :(


message 8: by Quân Khuê (last edited May 08, 2013 08:32AM) (new)

Quân Khuê Thể loại thì mình đã nói dành cho sách hư cấu văn xuôi, còn thời gian là từ đầu thế kỷ XX đến giờ. Tuy vậy, list là list mở, bất cứ ai cũng có thêm sách vào, nên phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng rốt cuộc thì vẫn có thể biết được cuốn nào được đại đa số đánh giá cao.


message 9: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Và một lý do nữa nếu mọi người vote cho các editions khác nhau của cùng một tựa sách, thì cả hai editions đều xuất hiện trong list, không cách nào lấy bớt ra được.


message 10: by Gathienology (new)

Gathienology Vâng, em hiểu rồi. Cơ mà đồng chí nào lại thêm mấy cuốn Phạm Công Thiện với Cao Xuân Hạo vào thế kia? Các bạn add sách chú ý nhé.


message 11: by K (new)

K Goldmund wrote: "Và một lý do nữa nếu mọi người vote cho các editions khác nhau của cùng một tựa sách, thì cả hai editions đều xuất hiện trong list, không cách nào lấy bớt ra được."
Có nên đề nghị mọi người xem các sách trong list trước khi add để tránh chuyện này không ? Nhìn sách bị trùng nằm trong list cứ thế nào ấy.


message 12: by K (new)

K Mình vừa nhận ra là mình có thể remove sách. Bây giờ muốn hỏi ở đây là sẽ chỉ để các bản tiếng Việt chứ không lấy bản dịch ra các ngôn ngữ khác nhé, như kiểu Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh trên kia có bạn nào add bản tiếng Anh vào, mình mạn phép xóa nhé.


message 13: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Zuy Khánh: Đúng là chỉ nên để bản tiếng Việt nhưng bạn remove vội quá nên mất hết vote của các bạn đã bình chọn cho Nỗi buồn chiến tranh bản tiếng Anh. Hậu quả là Nỗi buồn chiến tranh bây giờ rớt xuống thứ 20 trong khi hôm qua dẫn đầu!

GIờ chỉ còn cách kêu gọi các bạn đã vote vote lại.


Số đỏ cũng có bản tiếng Việt, không hiểu sao hiện giờ lại chỉ hiện bản tiếng Anh


message 14: by Ngọc (new)

Ngọc Lam Xôm tụ quá! Hộp thư mình quá tải rồi :)


message 15: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Mình vừa remove cuốn Tiếng Việt, Văn Việt, người VIệt của Cao Xuân Hạo ra khỏi list này. Bạn nào vote cho cuốn này đề nghị vote lại bên list Sách Việt phi hư cấu

https://www.goodreads.com/list/show/3...


message 16: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Mình cũng vừa remove cuốn Ý thức mới trong văn nghệ và triết học của Phạm Công Thiện ra khỏi list này.

Bạn nào vote cho cuốn này đề nghị vote lại bên list Sách Việt phi hư cấu
https://www.goodreads.com/list/show/3...


message 17: by Hoang (last edited May 09, 2013 11:43PM) (new)

Hoang Duc Em thấy trên này ít sách của miền Nam giai đoạn trước 75 quá nhỉ? Trên này thấy có nhõn Nguyễn Mộng Giác và Thanh Tâm Tuyền.

Vậy muốn nominate Thần Tháp Rùa của Vũ Khắc Khoan thì phải làm sao?

Thi nhân Việt-Nam là sách phê bình văn học, cho vào đây liệu có đúng tiêu chí bên trên?

Ngoài ra, tại sao các sách Việt lại đặt tên tiếng Anh. Ví dụ như Những Thiên Đường Mù chẳng hạn, sợ động chạm gì chăng? :-)


message 18: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Ít sách Việt miền Nam trước 75 là vì ít người biết tới và trên database của Goodreads thôi.

Thi nhân VN đúng ra không nằm trong list này, nhưng nhiều người vote nên nó vẫn lọt vào, để sẽ nhờ một librabrian lấy ra.


Một số cuốn tiếng VIệt có bản tiếng Anh, khi đề cử mọi người không chọn edition tiếng Việt mà dùng edition tiếng Anh, nến edition tiếng Anh lọt vào. Có thế thôi, chứ động chạm gì đâu.!


message 19: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Thần tháp rùa ở đây: http://www.goodreads.com/book/show/17...

Mọi người có thể vote vào


message 20: by maianhtuan (new)

maianhtuan Danh sách này có vẻ không thống nhất về thể loại lắm. Mạo muội đưa ra một vài đề cử khác (chỉ lấy từ sau 1975 đến nay)và để trống một vài lần đề cử khác nữa:
- Tiểu thuyết:
1. Đi tìm nhân vật (1999) và Thiên thần sám hối (2004)- Tạ Duy Anh
2. Mùa lá rụng trong vườn (1985) - Ma Văn Kháng
3. Người sông Mê (2003) - Châu Diên
4. Giàn thiêu (2003)- Võ Thị Hảo
5. Thoạt kì thủy (2004) - Nguyễn Bình Phương
6. Tuổi thơ im lặng (1985) - Duy Khán
7. Tuổi thơ dữ dội (1988) - Phùng Quán
8. Ăn mày dĩ vãng (1992) - Chu Lai
9. Chinatown (2005); Paris 11 tháng 8 (2006)- Thuận
10. Marie Sến (1996) - Phạm Thị Hoài
...
- Tập truyện ngắn
1. Bước qua lời nguyền (1990), Tạ Duy Anh, truyện ngắn chọn lọc (2008) - Tạ Duy Anh
2. Bến quê (1985); Cỏ lau (1989); Nguyễn Minh Châu truyện ngắn (2003) - Nguyễn Minh Châu
3. Khi người ta trẻ (1993), Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh (2011) - Phan Thị Vàng Anh
4. Mê lộ (1989) - Phạm Thị Hoài
5. Truyện ngắn Y Ban (1998) - Y Ban
6. Của rơi (2004) - Nguyễn Việt Hà
7. Bảo Ninh, tác phẩm chọn lọc (2011) - Bảo Ninh
8. Truyện ngắn Lê Minh Khuê (2002) - Lê Minh Khuê
9. Cơn mưa hoa mận trắng (2006) - Phạm Duy Nghĩa
10. Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc (2012) - Bình Nguyên Lộc
...


message 21: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Cảm ơn Tuấn.

Tuy nhiên giống mọi danh sách khác trên Goodreads, danh sách này hoàn toàn mở và bất kỳ ai cũng có thể thêm sách vào danh sách bằng cách nhấn vào "add books to this list" ở phía trên, bên phải. Với những cuốn chưa có sẵn trong database người đó cũng có thể tự đưa vào database.

Về thể loại, ý định ban đầu là danh sách này dành cho văn xuôi nói chung. Tuy nhiên một số tác phẩm không phải là văn xuối như Thơ Trần Dần hay Thi nhân Việt Nam cũng được mọi người nhiệt tình đưa vào. Tuy moderator có thể delete những cuốn ấy khỏi danh sách, nhưng vì đã quá nhiều người vote cho nó, nên đành cứ đế đó vậy.


message 22: by Trang (new)

Trang Nguyen Ơ anh GM ơi, quyển "thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm" cũng được tính là sách Việt ạ?


message 23: by Quang Nhật (new)

Quang Nhật 'Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm' của Kim Woo Choong là sách dịch. Mình nghĩ là cuốn này không nên có trong danh sách này chứ.


message 24: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Các tựa sách thơ, phê bình và sách dịch đã được đưa ra khỏi danh sách.


message 25: by Nguyễn (new)

Nguyễn Hoàng Vũ Sao lại có The Hunger Games ở đây hả anh?


message 26: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Đã remove Hunger Games. Chắc ai đó đãng trí thêm vào.


message 27: by Đong Huynh (new)

Đong Huynh Vừa add thêm Đảo của Nguyễn Ngọc Tư. Hy vọng cuốn này được vote nhiều, vì mình cực thích cuốn này :)


message 28: by Nghia (new)

Nghia Nguyen Danh sách rất hấp dẫn ạ. Cảm ơn anh chị... :3


back to topAnyone can add books to this list.