Fiksi Indonesia


5 cm
Perahu Kertas
Supernova: Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh
Laskar Pelangi (Tetralogi Laskar Pelangi, #1)
Bumi Manusia
Ayat-Ayat Cinta
Sang Pemimpi (Tetralogi Laskar Pelangi, #2)
Negeri 5 Menara (Negeri 5 Menara, #1)
Beauty Is a Wound
Madre: Kumpulan Cerita
Ranah 3 Warna (Negeri 5 Menara, #2)
Pudarnya Pesona Cleopatra
Radikus Makankakus: Bukan Binatang Biasa
Jejak Langkah
Gadis Pantai