Quang Nhật’s review of Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn > Likes and Comments

3 likes · Like
Comments (showing 1-5 of 5) (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Quang Khuê (new)

Quang Khuê Tớ đọc cuốn này cách đây đúng mười năm. Giờ thì tớ quên hết rồi, kể cả cái kết thúc, nhưng ấn tượng của tớ về "cuộc giả cứu" hay ho trong cuốn sách thì vẫn còn, cho tới bây giờ :D


message 2: by Quang Nhật (new)

Quang Nhật Nếu một lúc nào đó không bị kẹt giữa các cuốn sách muốn đọc và cần đọc thì đọc lại cuốn này đi. Biết đâu sau 10 năm, kinh nghiệm sống đầy đủ hơn, cảm xúc đọc sẽ khác, chiêm nghiệm được nhiều ý đồ của tác giả hơn =)


message 3: by Quang Nhật (new)

Quang Nhật À mà bạn K là Librarian đúng hem. Combine giúp tớ cuốn này với cuốn nguyên bản đi =")


message 4: by Huy (new)

Huy em ơi, gửi mail bài này cho anh để anh đăng lên web nha :">. Sửa câu cú lại tí :D


message 5: by Quang Khuê (new)

Quang Khuê Cuốn này đã được combine rồi bạn à :D


back to top