Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “คำพิพากษา” as Want to Read:
คำพิพากษา
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

คำพิพากษา

4.3 of 5 stars 4.30  ·  rating details  ·  175 ratings  ·  21 reviews
ฟักคิดวาตัวเขา เองนันไมมีอะไรจะตองสูญเสียอีกแลว หมดสินทุกสิงทุกอยาง ในตลอดเวลาทีผานมา เขามีแตความสินหวัง ดังนันสิงทีตัดสินใจจะทำลงไปนัน ไมวาผลจะออกมาอยางไร เขากไมมีทางทีจะตกตำลงกวานีไดอีก เขาไดลงมาถึงขีดสุด ลงมาถึงตำแหนงปลายแถวสุดทายแลว ถาแมนวาจะตองตกเปนฝายเสียหายตอการกระทำทีตัดสินใจครังนี เขากยังยืนอยูปลายแถวอยูดี แตถาผลออกมาวา...
"ฟักไดถูกพิพากษา ไปแลวจากขีปากและการกระทำข
...more
Paperback, 309 pages
Published December 1981 by ต้นหมาก (first published 1981)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about คำพิพากษา, please sign up.

Be the first to ask a question about คำพิพากษา

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 403)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Brian
Holy shit but this is a depressing read... half-way through the book (the entanglement). I don't have issues with the writing or translation. Find both interesting. But damn... the plot, the character... poor poor Fak. I wouldn't wish his misfortune on my worst enemy... well, yeah, I probably would. Maybe I need ordaining.

"We don't know where we come from. From the moment we are born, we have to struggle to survive, and when we die, it's all over. We never know where or when we die, and we don't
...more
Pearl
An excellent book, but a very depressing one that sheds light on the ugly truth in Thailand that is the caste system. Yes, there is one, its just not poigent in countries such as India, but we have one non the less. As someone who is Thai and was born and bred there I understood that completely.

Though I got through คำพิพากษา (or 'The Judgment' in the English translation for you non Thai-readers out there) realively fast, as its only a small book, I found it almost impossible to finish because e
...more
Ardita
An amazing story coming out from a simple personality of a school janitor in a village tucked in Thailand's outback. Fak, is the son of Foo, a carpenter who sought refuge to a temple and live on the monastery's yard in a simple thatched hut. Fak grew up to be a novice but decided to disrobe since he couldn't help to see his father worked his butt out.

To sum the story up, Fak is victimized by the society, a little village near a monastery. Especially after he's taking care of the deranged Somsong
...more
Aventis
My favourite of all time. The best Thai novel!
Kukoyka
ชอบคนเขียน
John
it's been very hard for me to put my finger on things in this book for a variety of reasons. living in thailand, a good bit of the behavior and tradition in the book makes enough sense to me, but i feel unclear about authorial intent, and i may have qualms about the translation (which comes across as so simple as to not be flattering; which may have a direct bearing on the questions of authorial intent).

the primary confusing elements are centered on the simplicity and aloofness of the main chara
...more
Carrie
I just do not know how I feel about this book. The version I read started with an introduction from the editor that ended up as a cliff's notes version of the book, including completely ruining the ending. I think it really took away from the story knowing how it would end. Not only that the editor mentions that the translation made many changes in the style and I think I would have preferred to read it as is.

Having said that, the story is presented in a very simple manner and is quite depressi
...more
Em
เปนเรืองทีหดหูมาก ในขณะเดียวกันกไดเหนแงมุมหนึงของคนในสังคมทีรีบตัดสินกันเองเพียงเพราะเรืองทีไดยินเพียงแคลมปาก สะทอนสังคมไทยในสมัยนีและสมัยกอนไดดีมากๆ ...more
Worse To
If I have to recommend just one Thai book to foreigners, this is the book. It is very sad. The writer's books are always sad,though.
Khanisorn Theppreecha
ฉากฟักจัดงานศพพอยังคงคาอยูในหัวมาถึงตอนนี ...more
Khaikung
ดุเดือด
Mostaque Ahammed
This book is all about the way we judge people around us. A very good person could be turned out in a bed person just for our bed judgement. A kind and decent person could be turned into cruel and indecent person just by bed judging him. So, please think before judging anyone, especially when you are judging him negatively.
Lookhin Varachotisate
Incredible good story but very dark one.
Audrey
Book is well written with a calculated neutral delivery, but is hands down the most depressing novel I have ever read. I shudder to think that humanity in general is even half as judging and discriminating and hateful as described here.
Romanov Imam
Painful, hurting and extremely realistic about the small village mentality. How the "strong bullies the weak, and the weak bullies the weakest!" Read it when you have the guts to absorb it.
(bulepenorange)
เรืองนีใครผิด???

...more
Kung
my all-time favourite book
Patchara Kewtoemthong
ดีมาก
DE Pear
DE Pear marked it as to-read
May 02, 2015
Peerapat Pothisaratana
Peerapat Pothisaratana marked it as to-read
Apr 27, 2015
Ekaterina
Ekaterina marked it as to-read
Apr 21, 2015
Mintra Ritsomran
Mintra Ritsomran marked it as to-read
Apr 18, 2015
Soidow
Soidow marked it as to-read
Apr 17, 2015
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 13 14 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
 • The Happiness of Kati
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2
 • เพชรพระอุมา (ตอน 01) ไพรมหากาฬ (4 เล่ม บรรจุกล่อง)
 • ปริศนา
 • เจ้าหงิญ
 • ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
 • อย่าลืมฉัน
 • ผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 1
 • ความน่าจะเป็น
 • เรื่องของน้ำพุ
 • จันทรา อุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • When I Whistle
 • บุพเพสันนิวาส
 • The Inugami Clan
 • ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2
 • ลมซ่อนรัก
1412240
See also Chart Korbjitti


เรืองสันเรืองแรก "นักเรียนนักเลง" ตีพิมพในหนังสือ อนุสรณ ของโรงเรียนปทุมคงคา เมือพ.ศ. 2512 เรือง "ผูแพ" ไดรับรางวัลชอการะเกด (2522) เคยประจำกองบรรณาธิการหนังสือ "ถนนหนังสือ" และใชชีวิตอยูในอเมริกาชัวระยะเวลาหนึง กอนจะกลับเมืองไทย ผลงานบางสวนไดจัดแปลเปนภาษาอังกฤษและภาษาญีปุนเชน "คำพิพากษา" "พันธุหมาบา" และ "เวลา" มีผลงานอาทิเชน "ทางชนะ" (พ.ศ. 2522) "มีดประจำตัว" (พศ. 2527)
...more
More about ชาติ กอบจิตติ...
พันธุ์หมาบ้า (Mad Dog & Co.) เวลา มีดประจำตัว จนตรอก นครไม่เป็นไร

Share This Book