Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “รักที่ริมทะเลเมฆ (ธิโมส์, #2)” as Want to Read:
รักที่ริมทะเลเมฆ (ธิโมส์, #2)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

รักที่ริมทะเลเมฆ (ธิโมส์ #2)

4.14  ·  Rating Details  ·  72 Ratings  ·  7 Reviews
“ตอใหทะเลเมฆจางหาย ขอเพียงหัวใจยังคงอยู”
รักทีริมทะเลเมฆเปนนิยายเรืองทีสองในชุดเมืองสมมุติ “ธิโมส” - - แผนดินแสงดาว
กิรันนาเปนวาตีของชุมชนริมทะเลแหงหนึงของธิโมส ทีถูกใชเปน “พืนที” ประลองอำนาจทางการเมืองระหวางกลุมผลประโยชนสองกลุม หนึงนันคือกลุมบันทรี ของรัฐมนตรีบันทรีทีกำลังผันตัวเองมาตังพรรคการเมือง และอีกหนึงคือกลุมของเคช เคเชรี คนภูเขาทีลึกลับและนากลัว

ผูหญิงแหงทองทะเลเข
...more
Paperback
Published by พิมพ์คำ (first published August 1st 2014)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about รักที่ริมทะเลเมฆ, please sign up.

Be the first to ask a question about รักที่ริมทะเลเมฆ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 116)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
LookPla
Apr 25, 2012 LookPla rated it really liked it  ·  review of another edition
เปนนิยายเลมที 2 ในชุดธิโมส
ตอนหยิบเลมนีมาอานกแอบหวันใจ
เพราะเลมแรก รุงจันทรตะวันดาว ทำเอาเราหงอย
กลัวซะเหลือเกินวา รักทีริมทะเลเมฆ จะทำรายจิตใจเราอีก
หลังจากอานกพบวายังคงกรุนกลินการเมือง
อันเปนเอกลักษณของนิยายชุดนีอยู
แตความตึงเครียดกเบาบางลงไปเยอะ ไมหนักหนา
ทำรายจิตใจอารมณเทาเลมแรก (รึเปลา)
โดยเนือเรืองมีเอียวจากเลมแรกบางเลกนอย
แตไมอานเลมแรกกไมเปนไร แตจะใหดีกอานมากอนดีกวา อิอิ
แลวเลมนีกกลับมาเปนนิยายทีชวนใหหลงรักหนุมธิโมส
เหมือนเลมหลังๆ ทีเราดันทะลึงไดอานกอน 555
สวนทีชอบอีกอยางนึงในนิยายชุดนีคือ
ขนบธรรมเนี
...more
Ariana Ava
Nov 25, 2013 Ariana Ava rated it really liked it
อานเรืองนีเปนเลมแรกของชุดคะ ชวงแรกๆรูสึกอืดๆอานไดชา เพราะยังงงๆกับภาษาธิมาส แตพออานไปสักพักเริมชินกลืนไหลขึน รูสึกวาเปนภาษาทีมีความหมายลึกซึงดีจัง เนือเรืองมีการเมืองเยอะไปสักนิดสำหรับคนทีชอบสไตลหวานกุกกิก แตพอถึงบทจะหวานแลวเคช(พระเอกของเรา)กหวานซาาาาา เรียกวาหวานจนจิกหมอนกันเลยหละ เรืองนีจัดวามีครบรสคะ ดรามาชิงไหวชิงพริบ หวานซึง เศราเคลานำตา ไลลา ระเบิดภูเขาเผากระทอม เรืองราวทุกอยางเกิดขึนเพราะ"ความรัก"ทีตัวละครตางกตีความความรักแตกตางกันไป แตพออานไปจนจบแลวรูสึก...."อิมใจ" แบบไมมีสาเหตุ ไมรูทำไม ...more
Nony
Apr 20, 2016 Nony rated it it was amazing
ชอบจุง นางเอกไมงอแงง พระเอกกอบอุนจนรอนเลยทีเดียว ...more
nanziiy
Mar 05, 2016 nanziiy rated it it was amazing
กรีดพระเอก และอยากกินเคลาซมากกกกก ...more
Abc
Nov 18, 2013 Abc rated it did not like it
สารภาพตรงๆ วาอานเรืองนีไมรอด อานอยูสองอาทิตย มันนาเบือสุดๆ
ไหนใครวาสนุกไง อานไปรองไหไป เหมือนถูกหลอก เนืองจากคนชอบเยอะ เลยดึงดัน คิดวามันตองมีดีสิถึงไดมีคนบอกวาสนุกเปนเสียงเดียว
แต...สุดทายกไดรับรูวา รสนิยมมันเปนเรืองสวนตัวจริงๆ บังคับกันไมไดคะ แหะ แหะ

ปล.นิยายเรืองนีเปนเรืองทีสองในนิยายชุดธิโมสทีอานคะ ผิดหวังกวาเลมแรก แตถึงจะผิดหวังขนาดนีกยังอานเรืองทีสามตอไป (เพราะซือมาแลว ไมชอบกตองกินเพราะเสียดาย) ซึงนิยายเรืองทีสามนีเองเปนเรืองทีประสบความสำเรจอยางสูง อิอิ
...more
nikanda
Aug 22, 2012 nikanda rated it it was amazing
เรืองนี รักมาก รักเทาๆ กับ ผีเสือลายตะวัน
แตคนละแบบ คนละแนว ...ถาใหเลือกจะเลือกเรืองนี

รัก เคช เคเชรี หมดใจ...ชอบบุคลิกของเขา...
ชอบความสัมพันธของเขาและกีกี ...โรแมนติกมากๆ เลย

และทีสำคัญ รูสึกวา แบงความรัก และปมการเมืองไดลงตัว
...more
Mimna
Jul 23, 2014 Mimna rated it liked it
Shelves: thai
ดันหยิบเลมนีมาอานเปนเลมเเรกเลยงงๆ กับศัพทแสง
แตชอบพระเอกมากๆ นารักไดใจ
แตไมชอบตรงทีคนโนนหักหลังคนนี มันดูทำรายนำใจ
...more
Zaz1234
Zaz1234 marked it as to-read
Apr 13, 2016
Mam
Mam added it
Mar 16, 2016
Pum Darat
Pum Darat rated it really liked it
Mar 14, 2016
nightnice
nightnice rated it it was amazing
Mar 12, 2016
Bussara Jessadapagorn
Bussara Jessadapagorn marked it as to-read
Mar 06, 2016
Bewty
Bewty rated it it was amazing
Feb 22, 2016
Jerry
Jerry marked it as to-read
Jan 24, 2016
Grace
Grace rated it it was amazing
Dec 29, 2015
Amorampare
Amorampare rated it liked it
Dec 25, 2015
Chon NC
Chon NC rated it liked it
Dec 07, 2015
Ztae
Ztae marked it as to-read
Dec 04, 2015
Dew
Dew rated it really liked it
Nov 05, 2015
Wantita Kladdang
Wantita Kladdang marked it as to-read
Nov 03, 2015
sawaros
sawaros rated it it was amazing
Sep 18, 2015
Falling Slowly
Falling Slowly marked it as to-read
Aug 23, 2015
Peng
Peng rated it really liked it
Aug 16, 2015
Kamolchanok Chimnuan
Kamolchanok Chimnuan rated it really liked it
Aug 04, 2015
Panatda
Panatda rated it it was amazing
Aug 07, 2015
นัธ นัธ
นัธ นัธ rated it really liked it
Jul 25, 2015
Anocha
Anocha marked it as to-read
Jun 28, 2015
« previous 1 3 4 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
2952626
ชือจริง ขวัญใจ เอมใจ
นามปากกา ดวงตะวัน (เขียนนิยาย)
ดาราราย , ดาวกระจาย (เมือเขียนวรรณกรรมเยาวชน)


การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีอุลัย
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ระดับอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การทำงาน
ปี 2532-2542 ทำงานเปนนักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร “สารคดี”
ปี 2536-2537 เริมตนเขียนนิยายเรืองแรก คือ ภูแสนดาว
ปี 2542 ลาออกจากงานประจำทีนิตยสารสารคดี เพือเขียนนิยาย
...more
More about ดวงตะวัน...

Other Books in the Series

ธิโมส์ (1 - 10 of 18 books)
 • รุ้งจันทร์ตะวันดาว (ธิโมส์, #1)
 • ดอกไม้และสายลม (ธิโมส์, #3)
 • ปราสาททรายในสายฝน (ธิโมส์, #4)
 • ผีเสื้อลายตะวัน (ธิโมส์, #5)
 • บัลลังก์บุหลัน (ธิโมส์, #6)
 • วันดีๆ (ธิโมส์, #6.5)
 • ณ ที่ดาวพราวพร่างรัก (ธิโมส์, #7)
 • เอลันตรา (ธิโมส์, #8)
 • รุ้งในลมหนาว (ธิโมส์, #9)
 • สดับเสียงรัก (ธิโมส์, #10)

Share This Book