Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ข้าบดินทร์ เล่ม 1-2” as Want to Read:
ข้าบดินทร์ เล่ม 1-2
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ข้าบดินทร์ เล่ม 1-2

4.45  ·  Rating Details ·  108 Ratings  ·  11 Reviews
เมือไดพบเจา พีกรูแลววาชีวิตพีไมไดมีเคราะหกรรมเสียอยางเดียว
แตมันกมีแสงสวางของโชคชะตารอพีอยูเชนกัน
เจามิตองพูดอันใดดอก
เพียงเหนเจาเกบมาลัยไวไมหางกายแตวันนัน
พีกรูแลววา...สิงทีอยูในหัวใจเจาคือสิงใด
เจาเกบมาลัยของพี กเหมือนเจาไมรังเกียจรับฝากใจพีไวกับตัว
สุดหัวใจพีแลว ทีไดบอกความรักกับเจาตามตรง
แลวรับรูความทังหมดวา...ใจเจา กเฝาเรียกรำคำคำนีอยูเชนกัน

ลำดวนเอยเคยตระหลบ กลินอายอบส
...more
Paperback, 737 pages
Published by ณ บ้านวรรณกรรม
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ข้าบดินทร์ เล่ม 1-2, please sign up.

Be the first to ask a question about ข้าบดินทร์ เล่ม 1-2

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Manna
Jul 09, 2015 Manna rated it it was amazing
Shelves: thai-novels
คะแนแจริง 4.5

ตอนแรกอานไมคอยจบ เพราะภาษาซับซอนเลกนอย แถมดำเนินเรืองอืด
แตทนกระแสละครไมไหว กเลยตองหยิบมาอานตออีกซักหนอย
อานสนุกมากๆ ภาษาสวยสุดฤทธิ เสียอยางเดียว ยศหมืน ยศพระยา มันมากมาย จดจำไมคอยไหว แถมแตละชือยาว ยาว อา โผลมาชือปาไปครึงประโยค

แตพอหลังๆ ตัวละครเริมลดลงกเลยพอจำไดมากขึน
หนังสือกับในละครตางกันเยอะพอสมควร ดรามาเรืองแมบัวแทบจะไมมีเลย
พระเอกเรืองนีเกง ฉลาด มีความสามารถและเทหสุดๆ หวานสุดๆ คนอานนีมวนแลวมวนอีก

พอเหมนีเปนหนุมรูปงาม แตตกอับเพราะพอถูกใสราย จากทีเปนลูกเจาขุนมูลนาย ตองกลายเปนตะพุนชาง
...more
Pannanat Janthong
Sep 25, 2013 Pannanat Janthong rated it it was amazing
เรื่องนี้ไม่รู้จะพูดยังไง เหมือนพูดไปเยอะแล้ว ตื้นตันมาก อ่านแล้วรักประเทศไทยมาก อ่านแล้วเหมือนความเห็นแก่ตัวมันมอดดับลง จุก รักเรื่องนี้ที่สุด ที่หนึ่ง ครั้งแรกที่อ่าน ยังเด็ก ยังรักสนุก แต่เมื่อเวลาผ่านไป กลับมาอ่านเรื่องนี้ กลับวางไม่ลง อ่านแล้วต้องอ่านอีกนับสิบรอบ ท้อแท้ก็หยิบมาอ่าน เหงาก็หยิบมาอ่าน จนกลายเป็นเพื่อนสนิท ไปไหนไกลๆนานๆก็จะพกติดมือไปด้วย ดีใจมากที่ตอนนี้จะได้ทำเป็นละครโทรทัศน์ อยากให้คนไทยได้ดูได้อ่านเรื่องนี้มากขึ้น
Jidapa Mai
Nov 07, 2014 Jidapa Mai rated it really liked it
Shelves: thai-novels
อ่านเรื่องนี้แล้วคงต้องพูดว่า รักเธอประเทศไทย เหมือนเพื่อนๆ ทั้งหลาย อีก ยังสำนึกในพระคุณของบรรพบุรุษไทย ที่ช่วยกันปกป้องรักษาบ้านเมืองเราให้อยู่เป็นประเทศไทยอย่างทุกวันนี้ และก็ไม่ชอบฝรั่งต่างชาติที่มาข่มเหงรังแกประเทศที่ไม่มีทางสู้ มายึดครองประเทศอื่นๆ โดยใช้ข้ออ้างว่านำความเจริญมาสู่พวกที่ฝรั่งเรียกว่า "Uncivilised" สำนึกในพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ที่ทำให้ไทยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพวกที่เรียกตนเองว่า "Civilised". พูดถึงเนื้อเรื่องของนิยาย ภาษาสละสลวยลื่นไหลเช่นเคยค่ะ ...more
百合花 Lily
ชือเรือง – ขาบดินทร
ผูแตง – วรรณวรรธน


ตัวละคร
ลำดวน
เหม, หลวงสุรบดินทร


รีวิวหลังอาน

เรืองนีสนุกมาก เหนวาตอนละครมา ใครไดดูกบอกวาสนุก แตเราไมไดดูเลยอะ แครูวาใครแสดงเปนพระเอกนางเอก ตอนเริมอานเรืองนีกไมรูอะไรเลย นอกจากรูวามีอะไรเกียวกับชางแนๆ การอานโดยไมรูอะไรกอน ทำใหยิงอานสนุกมาก เพราะเดาเรืองไมไดเลยวาจะเปนยังไงตอไป

เพราะการทีเดาไมไดวาเรืองจะเปนยังไงตอไป ทำใหอานไปดวยความสนุกจนหยุดไมได และแนนอนวาไดความรูประวัติศาสตรไทยมากมายหลายๆ อยาง เจาปา ผูเขียนเรืองนีทำการบานหาขอมูลมาดีมากคะ อานแลวประทับใจจริงๆ

อยางเร
...more
Pang Ratawan
Jun 04, 2016 Pang Ratawan rated it it was amazing
นิยายเรืองนีดีงามมากกก ชอบมากคะ ภาษาสละสลวย อานแลวนอกจากจะไดลุนชีวิตของพระเอกแลว ยังไดความรู เกรดประวิตศาสตรสมัยกอนดวย พระเอกสมกับชือ 'เหม' เอามากๆ นอกจากจะหนาตา ผิวพรรณดีแลว หัวจิต หัวใจยังงามอีกตางหาก นางเอกกเหมาะทีจะเปนทีรัก เปนหลักชัยใหกับพระเอก ไมแปลกใจทีพระเอกจะรักนางเอกเอามากๆ มันคงกันมาก

สวนตัวคิดวา เนือหาในหนังสือมันสมบูรณกวาบทละครนะคะ เนือหาในละครปรับเปลียนไปบาง แตโดยรวมแลวกไมนาเกลียด ยกใหนิยายเรืองนีเปน 1 เรืองในดวงใจคะ
...more
Panchaya
Apr 10, 2016 Panchaya rated it it was amazing
ประวัติศาสตรกับความลึกลับเปนของคูกัน
การตามหารองรอยในอดีตเพือมาเรียงรอยประวัติศาสตรนันยากเยนแสนเขญ แตคนทีสามารถนำชองวางทีแสนลึกลับมาสรางเปนเรืองราวไดแบบติดตรึงสนุกสนานทุกบททุกหนาไปนันมหัศจรรย
บางที บุคคลลึกลับคนที 16 อาจเปนคุณพีเหมจริง ๆ กเปนได
ดีงามตามขนบ
...more
Jutharat
Apr 19, 2016 Jutharat rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: thai-novel, 2016-read
บวกคะแนนใหกับความหวานของพระเอกจริงๆ หวานอะไรเบอรนัน
ชอบนะ เรืองชาง เรืองประวัติศาสตร ขอมูลเปะจริงอะไรจริง เริดมาก!
...more
Dew
Nov 05, 2015 Dew rated it really liked it
ในบรรดาผลงานของวรรณวรรธน์ที่ตามซื้อมาอ่านและมีไว้ในครอบครอง ฉันเก็บเรื่องนี้ไว้อ่านท้ายๆแต่กลายเป็นว่าอันดับความชอบไม่ได้อยู่ท้ายๆตามลำดับการอ่านไปด้วยหรอกนะ
Nony
Apr 25, 2016 Nony rated it really liked it
ชอบนะ ไม่มีบทหวานแต่ลึกซึ้ง อินกับความรักพระนางได้แม้ไม่มีบทถึงเนื้อถึงตัวมากนัก สนุก อ่านแล้วสะอาดดี
Aaeangel
Dec 01, 2016 Aaeangel rated it it was amazing
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Immortal Tar
Immortal Tar rated it it was amazing
Jun 16, 2015
Fern Sirirodjananon
Fern Sirirodjananon rated it did not like it
Nov 07, 2015
Queridanu
Queridanu rated it it was amazing
Aug 02, 2015
Vor
Vor rated it really liked it
Sep 22, 2015
Siriwan Ritnant
Siriwan Ritnant rated it it was amazing
Jun 10, 2016
Surintorn
Surintorn rated it really liked it
Dec 12, 2015
NooNim Naja
NooNim Naja rated it it was amazing
Oct 02, 2016
Mon
Mon rated it it was amazing
Jun 26, 2015
Siya
Siya rated it liked it
Jun 15, 2016
Prang Chaturaphat
Prang Chaturaphat rated it it was amazing
Oct 01, 2014
Love Sky
Love Sky rated it it was amazing
Nov 01, 2015
Nipaporn
Nipaporn rated it it was amazing
Jun 29, 2015
Ning
Ning rated it really liked it
Oct 11, 2010
Chon NC
Chon NC rated it really liked it
Dec 07, 2015
NareenuchM
NareenuchM rated it it was amazing
Nov 06, 2015
Lady
Lady rated it really liked it
Feb 06, 2015
Polyj
Polyj rated it it was amazing
Jul 16, 2016
Pangiiz Prasert
Pangiiz Prasert rated it it was amazing
Aug 08, 2016
Nattapan
Nattapan rated it it was ok
Sep 15, 2013
« previous 1 3 4 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • สูตรเสน่หา
 • ของขวัญวันวาน
 • บุพเพสันนิวาส
 • แอบรักออนไลน์
 • เพชรพระอุมา (ตอน 01) ไพรมหากาฬ (4 เล่ม บรรจุกล่อง)
 • คิวบิก 2
 • Hunting The Lion (Cinderella, #2)
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
 • ข้างหลังภาพ
 • ทวิภพ
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2

Share This Book