Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “கி.மு கி.பி [Ki.Mu Ki.Pi]” as Want to Read:
கி.மு கி.பி [Ki.Mu Ki.Pi]
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

கி.மு கி.பி [Ki.Mu Ki.Pi]

4.02  ·  Rating Details ·  1,019 Ratings  ·  90 Reviews
குமுதம் இதழில் ஒரு வரலாற்று தொடராக வெளிவந்து பெரும் பாராட்டை பெற்றது. மொத்தத்தில் உலக வரலாற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நினைப்பவர்களுக்கு தமிழில் ஒரு நல்ல புத்தகம்.
192 pages
Published 2006
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Rammohan G
Jan 15, 2013 Rammohan G rated it it was amazing
உலகில் முதலில் தோன்றியது பெண். அதாவது, ஆதாம் அல்ல "ஏவாள்' தான் என்கிறார் மதன். விஞ்ஞான அடிப்படையில் அதை உறுதியாகக் கூறிவிட்டு, "அட, சக்தி இல்லையேல் சிவம் இல்லை என்பது உண்மைதான்!' என "லோக்கல்' ஆக சந்தோஷப்பட வைக்கிறார். உலகம் தோன்றியது, மனிதன் பிறந்தது, நாகரிகங்கள் உண்டானது, மதங்கள் வளர்ந்தது, போர்கள் உண்டது என வரலாறு தெரிந்து கொள்ளலாம். இன்னொரு சிறப்பு, இதையெல்லாம் சரித்திரப் பாடங்கள் போல போரடிக்காமல் மதன் ஸ்டைலில் படுஜாலியாகவே ருசிக்கலாம்!
Shyam Sundar
May 11, 2014 Shyam Sundar rated it it was amazing
Shelves: history, madhan
வரலாறை அவ்வளவு சுவாரசியமாக சொல்ல மதனால் மட்டும் தான் முடியும்.முதல் "ஆதிமனிதன்" ஒரு பெண் என்பது விஞ்ஞானபூர்வமான உண்மை. இதுதான் இந்த புத்தகத்தின் முதல் வரி. ஆதாரம் : மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் அவள் விட்டு சென்ற காலடித்தடம் மற்றும் மைட்டோ காண்ட்ரியல் டி.என்.எ.(Mitochondrial DNA). முதல் ஆதி மனிதர்களில் பலவகையான மனிதர்கள் இருந்தார்கள் என்றும் அவை எல்லாம் அழிந்து மீதம் இருந்த இரண்டே இனம் நியண்டர்தால் மற்றும் க்ரோமேக்னன் மட்டும்தான். இதில் க்ரோமேக்னன் என்னும் இன்றைய மனிதர்களாகிய நம்மால் ...more
Mayooresan
Nov 14, 2012 Mayooresan rated it really liked it
Book starts off with the beginning of time. The writer Madhan emphasizes that first man on earth is not a man but it’s a woman from Africa. That’s an interesting fact.

Book touches on various empires throughout the time that shaped up the culture of the earth that we live including the great Persian Empire and Greek Empire. But the book misses so much on Roman Empire that has played the key role in the human revolution.

Books wraps up after covering up about “Maurya Empire” and how they defended
...more
Vijay Raj
Feb 17, 2013 Vijay Raj rated it really liked it
An interesting book, written by Madhan, in a very interesting language! Written in 190 pages, Ki.Mu Ki.Pi talks about the history of mankind. This book is a lot of things in one, filled with amazing stories and facts.
Karthik D.R
Oct 18, 2013 Karthik D.R rated it it was amazing
Shelves: tamil-yen-moochu
வரிகள உரையாடலைவிட எளிமையாக அமைததது அறபுதம.
மனிதனுககு மனிதனைபபறறி அறிய வேணடிய அததியாவசிய செயதிகளை இதைவிட தெளிவாக சொலல முடிவதெனபது சறறு கடினமதான :)
...more
Sampath Kumar
Oct 22, 2016 Sampath Kumar rated it really liked it
Shelves: thamizh, nonfiction
'கி.மு கி.பி' என்று புத்தகம் பெயர் கொண்டிருந்தாலும் இது விவரிப்பது கி.மு மட்டுமே. ஒரு வரலாற்றுப் புத்தகம் படிக்கும் களைப்பு சிறிதும் இல்லாமல் படிக்க முடிந்தது. காரணம் - மதன் . கார்ட்டூன் போலவே , படிப்பவர் ஆர்வத்தைக் இறுதி வரையில் தக்கவைக்கிறார்.
Ajay
Jan 18, 2014 Ajay rated it it was amazing
To make it short and sweet , it was a time travel. The history before the birth of Christ is very well redefined in an elegant manner, which would attract the attention of even the history haters in deed. As it started from the birth of the first homo sapien, there were many new facts which knocked my mind and put me in awe.
Which is the first gender in the earth ? Female. Is our fore fathers are monkeys ? Did the human sapien lived in the era of dinosaurs ? Who is the first eve ? Is that Lilith
...more
Raja Venkatesh
Jan 18, 2014 Raja Venkatesh rated it really liked it
Read this, if u are curious and ever thought to get answers for these questions?
or wondered why very often we use many words in English evolved from greek? Do u know the reason for the naming of Police? Why do medical students take HIPPOCRATIC oath during their convocation? Why MARATHON race is called so? Why Socrates was given poison and he willingly accept it? Why Mauryas are always remembered by greatest ever dynasty of Indian Kingdom and what is the role of Chandragupta Maurya in it? We all
...more
Pulithevan
Mar 01, 2014 Pulithevan rated it it was amazing
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Dhevathi Rajan Rajagopalan Kannan
Best book in history which deals with the great dynasties,philosophers in a neat manner...It creates interest and made me read continuously..
Gnani
Jan 12, 2014 Gnani rated it really liked it
Written in simple & interesting way...giving a glimpse of history of the world.
Bharath Jambulingam
Nov 07, 2013 Bharath Jambulingam rated it liked it
மதனுக்கு வரைபடமும் நகைச்சுவையும் மட்டும் தான் தெரியும் என்ற எனது எண்ணம் மாறிப்போனது.
Lakshmidevi Parvathinathan
Sep 12, 2016 Lakshmidevi Parvathinathan rated it it was amazing
Interesting information in a readable pace and enjoyable writing! Madhan at his best!
Vinoth Srinivasan
Feb 19, 2015 Vinoth Srinivasan rated it it was amazing
This book gives you the detailed info of the various civilizations which made us what we are now. Made me travel backward through the time machine to the unseen world of our forefathers. It entirely captured my imaginative skills, some of the facts in this book made me dumb stuck and astonished...
Aswath Narayanan
very useful book with lots of details
Baalki
Oct 13, 2016 Baalki rated it really liked it
Wouldn't it be interesting if we came to know about how world evolves, how a human civilized from nomad to a civilian, how people used to live on those days. This book delivers a fun ride on the era before the christ and after it. Madan's writing with some humorous touch makes the reader easily understand the events and details and also keeps the reader engaged throughout the book.
Pechi
Oct 13, 2015 Pechi rated it really liked it
An amazing book to start grasping the history of the world we live in.

I've been interested for so long to read a book which would totally explain the history of mankind from how it evolved to the current age of computers. And this book is a great start.

It throws so many surprising facts at you, its very engaging and funny. And it has the typical Madhan-style. He has done so much research for this book, which needs to be appreciated.

Though it explains some events that occurred in history , it doe
...more
Mayooresan
Nov 14, 2012 Mayooresan rated it really liked it  ·  review of another edition
Book starts off with the beginning of time. The writer Madhan emphasizes that first man on earth is not a man but it’s a woman from Africa. That’s an interesting fact.

Book touches on various empires throughout the time that shaped up the culture of the earth that we live including the great Persian Empire and Greek Empire. But the book misses so much on Roman Empire that has played the key role in the human revolution.

Books wraps up after covering up about “Maurya Empire” and how they defended I
...more
Saravana
நான கேடட முதல ஒலி புததகம. ஒரே ஒரு குறை எனனவெனறால, புததகம படிககும போது சில எதிரபாராத இடைஞசல வநதால விடட இடததிறகு முன சில வரிகள படிதது கதையின அநத சூழநிலையை ஞாபக படுததிககொளவோம. ஒலியாக கேடகும போது முன செலவது கொஞசம கடினமாக இருநதது. அதனால கேடடதையே மறுபடியும கேடபது போலிருநதது. மறறபடி ஒரு புதிய அனுபவம.

"வநதாரகள வெனறாரகள" போல இதுவும வரலாறு பறறியது. சிறபபாக ஆராயநது எழுதியுளளார. மறற நாகரிகஙகளின பழகக வழககஙகள முறறிலுமாக அழிநது போனாலும, சிநது சமவெளி நாகரிக மககளின அனறைய பல பழகக வழககஙகள இனனும மககளால பினபறறபபடுகிற
...more
Dineshsanth
Sep 24, 2015 Dineshsanth rated it really liked it
Shelves: non-fiction
மதனின் நூல் என்றால் அலட்டல் இருக்காது அதே சமயம் சுவாரசியத்துக்கும் தகவல்களுக்கும் பஞ்சமிருக்காது. இந்நூலும் அப்படித்தான்.என்னைப் போன்ற வரலாற்று ரசிகர்களை இந்நூல் கவரும் என்பதில் எனக்கு ஐயமில்லை.வாய்க்குள் நுழையாத சில கிரேக்க,எகிப்திய பெயர்களை குறிப்பிடும் போது கூடவே ஆங்கில உச்சரிப்பையும் குறிப்பிட்டால் இணையத்தில் தேடுவதற்கு வசதியாக இருந்திருக்கும்.மொசப்பதேமியா,நைல் நதி நாகரீகம்,இந்து நதி நாகரிகம் ஆகிய நதிக்கரை நாகரீங்கள் பற்றி எழுதியிருக்கும் மதன் நான்காவது நாகரீகமான குவாங்கோ நாகரீகத்தை மறந்தது ...more
Karthick Shiva
Dec 08, 2013 Karthick Shiva rated it it was amazing
புக எனனமோ 190 பககஙகள தான. ஆனா மதன கலெகட பணண விஷயம இருககே.!!

நமம உலகம உருவானது தூசி துகளகள & கணணா பினனானு மோதிய பாறைகளால ஆனதுனனு ஆரமபிசசு, கொரஙகு, ஏவாள, ஹமமுரபஹி, எகிபத கலாசசாரஙகள, கிரேக நாடு தததுவஙகள, சாகரடீஸ, பிளாடோ, அரிசடொடல, அலெகசாணடர, மோகனஜதரோ, இநதிய பிரமிகக வைககும நாகரிகம, சநதிர குபதா, சாணகயா, புததர, மாவீரன அசோகா, இயேசு பிதா வரைககும வநது முடிகறது.. யபபா.

ரியலலி கிரேட ஹிசடோரிகால பாகடஸ அணட வோணடேரபுள கலகசன பை மதன!!

நெசமா!
நாம வாழும உலகததின வியபூடடும திகைபூடடும அதிரசசியூடடும ஆசசரயமூடடும பிளாஸப
...more
Harish Sankar
The highly rated book in Tamil readers circles was sadly disappointing.It is just a mashup of all history books that Madhan has read. In other words, it is a poorly researched book with unoriginal content. For instance, the debunked Aryan Invasion Theory is presented as fact, with no second thoughts on verifying its historical proof. If a westerner writes history, it must be well researched, is the assumption of Indian writers- which is sadly wrong.

The book was BORING, like all other history boo
...more
Chinnaiya
Dec 31, 2012 Chinnaiya rated it really liked it
Shelves: history, evolution
This is a history book where Madhan travels us from the birth of Earth to Jesus Christ's birth (BC-AD). We never think like that we are reading a History book. Madhan tells as a story by his own sytle. That's why All of them likes to read this book. Madhan has took more efforts to make as an article when he was writing for KUMUDAM, magazine. I enjoyed while reading the book. "Tasty History, Read to Eat"
Surya Kumar
Jan 20, 2015 Surya Kumar rated it really liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Viju Chellamuthu
Mar 26, 2016 Viju Chellamuthu rated it really liked it  ·  review of another edition
Madan's unique method of aggregating several sources of information and then compiling a crisp presentation reflects in this work as well. A bit disappointed about seeing less historic information for the period after AD. Overall the book is not in depth but covers a wide subject range and keeps the reader curious and indulged.
Prab You
Best time machine to visit the beginning of birth of the world, humans, leader, ruler, war, athens, greece, politics, socretes, plato, aristotle, alexander the great, asokar, chanakya....
Anand
This book speaks about ancient people who created history during their life times. How civilazation started among people and what made them desperate. People lived in babylonia, egypt and people at the banks of river sindhu.. It also speaks abt socrates, his descendent plato->Aristotle->Alexander. Easy read..
Gowtham Mahalingam
Apr 06, 2015 Gowtham Mahalingam rated it really liked it
Excellent Read. Spell bounded by Quest of Madhan. An extraordinary quick journey of Earth on BC. Glad to know about Socrates, Egyptians, Babylons. Book ends with Birth of Christ. Give a read for Sure which worth your time.
Prakash Narayanan
Jul 14, 2015 Prakash Narayanan rated it it was ok
This book gives you a overall glimpse of the human history as the name suggests. This is good read for novice readers or teenagers. The downside of the book is it is too superficial, it doesn't have evidence/proof/reference for the claims the author has made.
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
topics  posts  views  last activity   
Goodreads Librari...: This topic has been closed to new comments. Changing book titles of existing books 11 113 Aug 21, 2013 02:05PM  
  • Kalki's Parthiban Kanavu - Dream of Parthiban
  • கற்றதும் பெற்றதும் [Katradhum Petradhum]
  • உடையார், #6 [Udayar]
  • ஜே ஜே சில குறிப்புகள்
  • ராஜமுத்திரை I [Rajamuthirai]
  • இவன்தான் பாலா
  • தேசாந்திரி  [Desanthiri]
  • ஏழாம் உலகம்
2987892
whose real name is Maadapoosi Krishnaswamy Govinda Kumar, is a famous Tamil cartoonist, journalist, writer and film critic who works for Ananda Vikatan magazine, a leading Tamil weekly.

During 1970s, he started his career as cartoonist at Ananda Vikatan magazine. Later he was assistant editor of Ananda Vikatan and Junior Vikatan(Tamil weekly).
More about Madhan...

Share This Book