Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “Der erste Lehrer” as Want to Read:
Der erste Lehrer
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating

Der erste Lehrer

4.32 of 5 stars 4.32  ·  rating details  ·  367 ratings  ·  40 reviews
Gebundene Ausgabe, 95 pages
Published August 2001 by Kunstmann Antje GmbH (first published 1962)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about Der erste Lehrer, please sign up.

Be the first to ask a question about Der erste Lehrer

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 1,500)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Chamod Weerasinghe
වසර ගණනාවකට පෙර(වයස අවු 10ක වනනට ඇත), පළමු වර කියවීමේදී මගේ සිත ගතතේ චරිත හා පරිසරය විසතර කර තිබුණු ආකාරය යි. (view spoiler).
සරල ව කිවහොත, කුරකුරේඋව තුළ වසමින කතාව රස විඳීමි.
නමුත මෙහි ඇති ගැඹුරු අරුත තේරුම ගැනීමට හැකිවූයේ පසු කලෙක නැවත කියවූ පසු ය.

තරු 5ක දෙමි. පුළුවන නම 10ක වුනත දිමට නොපැකිලෙමි.
...more
Nandasiri Wanninayaka
චිංගීස අයිතමාතවගේ Duishen නවකතාව දැදිගම වී රුදරිගු විසින “ගුරු ගීතය” ලෙස ඉතාමතම සුනදර ලෙස පරිවරතනය කරලා තියෙනවා. මේ පොත බොහෝ කාලයක තිසසේ ගුරුවරුන සහ ගෝළයන විසින එකසේ රසවිඳි පොතක.

රුසියන විපලවයේ ආරමභක කාලයේදී යුද හමුදාවේ යනතම අකුරු ලියනනට හා කියවනනට හැකිවූවන පවා යොදා ගනිමින අධයාපන විපලවයක කළ අයුරු තමයි මේ පොතෙන කියවෙනනේ. සාර වරුන විසින අනුකමපා විරහිත ලෙස සූරා කෑ රුසියාව වගේ විශාල රටකට අධයාපනය ලබාදෙන එක සෝවියට ආණඩුවට කොතරම අපහසු වුණාද යනන මේ පොතෙන මැනවින පැහැදිලි වෙනවා.

මේ පොත සෝවියට ආණඩුව විසින හුද
...more
Anh
I don't know to which "genre" this short story belongs. I was tempted to label it "romance", but then I didn't. And why bother? It can belong to any genre, that doesn't make any difference. The crucial thing here is, I read it, and I liked it for no clear reason.

In fact, the story is too predictable, too short, too simple. The ending (the painter's talking to the readers) was awkward. Still, I liked it. It's funny that I didn't like the excerpt in our textbook back in secondary school. I was 14,
...more
Nilu
Beneath the politics and the propaganda, there lies a story which could be found relevant even today.

In places with war , poverty and discrimination , any child would be glad to have a "Duishen" who would bestow upon them the gift of Education against all odds. While reading , I thought about the girls in Afghanistan and Nigeria who are finding dire obstacles, in their quest for knowledge.
I spared a thought to the child brides in Yemen, who will not be rescued and sent to school. For each one of
...more
Samodh
This is the original Russian version of the world famous novel 'The First Teacher' (most of our Sinhala readers may know this novel as GURUGEETHAYA). I have only read the novel's Sinhala translation. And it is because that Goodreads does not offer an English or Sinhala translation the novel,I decided to add its Russian version. Hope this won't much confuse you......
Nisansa de Silva
I do not agree with the political philosophy of the book, but the brushstrokes of humanity that it uses to paint the picture in your mind is nothing short of phenomenal.
Quynh Anh
"Truyện núi đồi và thảo nguyên": gồm 4 truyện

Tinh khiết quá! Giá mà mình đã đọc cuốn này từ hồi tiểu học. Những điều trong sáng mãnh liệt này, hình như mình đã không còn tin được vào chúng nữa :) Núi đồi và thảo nguyên bao la quá! Nhưng chỉ có hai chi tiết: số phận thầy Đuysen sau chiến tranh và sự né tránh của An-tư-nai còn khiển những trang sách còn có chút gì gần gũi với thực tế thôi.
Thật buồn nhỉ :) Làm sao có thể đánh giá được một cuốn sách như thế này đây? Một cuốn sách đã không thể đọc h
...more
Dasamelb
This story represents how a untold/hided human feelings can affect to the life. I think to get better understanding about human feelings like love we have to get isolated with those feelings. Then only we can understand what are they and how they going to touch our life.Kulendra Janaka
Rodrigo is known to be a good translator, hence I don't think it was any shortcoming on his part, but I did not feel that this book was living up to its reputation.

Prasath Indika
most beautiful and most feeling and how we spend our life like other person teach this book for us.
great book. i read notonline. someone gave me.
Ramzi
A definitely Good-read but not so satisfied with the story-line though, and the depth of the characters.
Minh Hương
tuyet voi, la tueu thuyet hay nhat ma minh tung doc, cam dong!
Buddhika
I really like this book. Very close to my heart
Chulaka
very good book
Alexandra
This book really has a wonderful story inside, but the translation was not good as it seemed to be. After reading I thought it would be much better if the story was in a simpler text, plus it was too short :(
Yet I can't ignore this story, hope i will get a chance to read the original someday!!!
(or even the complete translation)
Prashant Mudgal
The book says, if there is any book on education and will make you weep, it is this. and I totally concur with it.Chingiz Aitmatov is truly an amazing author who has the prowess to portray simple subject into a heart wrenching one.
really I was moved when I was reading it.Amazing
Sowmya
Although the translation bordered between worst and er.. more-worst, the story and narration were both brilliant. Although we would never know what made Duishen do what he did, he is inspiring!! Duishen will remain in my memory!
Nina Mielke
Noch besser als *Der Junge und das Meer* hat mir Der erste Lehrer gefallen. Ich habe es in einem Zug durchgelesen und konnte auch danach gedanklich nicht so schnell wieder loslassen.
Vu K
Giống như trường hợp của M. Gorky cũng ở Liên bang Soviet trước đó hay Nguyễn Huy Thiệp ở Việt Nam sau này, truyện ngắn của Aitmatov hay hơn tiểu thuyết của ông.
Kathy
If it weren't taken already, this might have become my favourite book. But since my teacher gave to me as "his favourite book", I feel like I need to find one of my own.
Sıla Filiz
İlk defa aytmatov okudum, ki çoğu arkadaş bunun için sıradan kitaplarından demiş. Haklılarsa diğerlerini düşünemiyorum. Çok güzeldi.
Pramod K
One of the best love story I have read. The writing is also very engaging. I read the english version.
Manjula Weerasinghe
I have read this book more than 5 times. A wonderful book about unrequited love.
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 49 50 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • මඩොල් දූව
 • අපූගේ ලෝකය
 • Chi Pheo, Paria Casse-Cou
 • අඹ යහළුවෝ
 • විජයබා කොල්ලය
 • Vasilissa the Beautiful: A Russian Folktale
 • Dế Mèn Phiêu Lưu Ký (Diary of a Cricket)
 • Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów
 • How the Steel Was Tempered
 • A Story about a Real Man
 • Thương Nhớ Mười Hai
 • Dumb Luck
 • My Universities
 • Đất Rừng Phương Nam
 • Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
 • Gora
 • The Three Fat Men
 • Tuổi thơ dữ dội
209681
Chinghiz Aitmatov (Чингиз Айтматов, Tschingis Aitmatow, Čingiz Ajtmatov, Tšõngõz Ajtmatov,Cengiz Aytmatov) was an author who wrote in both Russian and Kyrgyz. He was the best known figure in Kyrgyzstan literature.

Aitmatov's parents were civil servants in Sheker. The name Chingiz is the same as the honorary title of Genghis Khan. In early childhood he wandered as a nomad with his family, as the Kyr
...more
More about Chingiz Aitmatov...
The Day Lasts More Than a Hundred Years Jamilia The White Steamship Toprak Ana Плаха

Share This Book

“ඔව්,ශීත කාලය පැමිනේවි.තද ශීත කුනාටු හමාවි.හිම කැට සහිත මහ නපුරු සුළි සුළං හමාවි.එහෙත් වසන්තය එනවා සත්තයි” 4 likes
More quotes…