Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “คู่กรรม (2 เล่มจบ)” as Want to Read:
คู่กรรม (2 เล่มจบ)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

คู่กรรม (คู่กรรม)

4.3 of 5 stars 4.30  ·  rating details  ·  229 ratings  ·  20 reviews

ในราวพุทธศักราช 2508 ทมยันตีมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี และเขาเยือนความวิเวก ณ สุสานนานาชาติทีทอดรางของเหลาทหารสัมพันธมิตร ทีแหงนัน…สรางแรงบันดาลใจจนเปนตนกำเนิดของนวนิยายเรืองเยียม “คูกรรม” “แสงสวางแหงชีวิตอุบัติขึน และบัดนี แสงสวางนันไดดับลงแลว ฝากรอยจูบและหยดนำตา มากับกลีบกุหลาบทุกกลีบ” ถอยคำหอมหวานทีอมความเศราไวอยางลุมลึกในความรูสึกนีเขียนไวบนการดใบหนึง ซึงผูกติดกั
...more
Paperback
Published 2008 by ณ บ้านวรรณกรรม (first published January 1st 1969)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about คู่กรรม, please sign up.

Be the first to ask a question about คู่กรรม

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 971)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
ดินสอ สีไม้
อานคูกรรมมาเปนรอบทีนับไมถวน
เสียนำตาใหกับความรักของสองคนนีหนักมาก
แตมาจนถึงวันนี นับวาเปนรอบทีเสียนำตานอยสุด
อายุเยอะแลว
ไมคอยอินกับความดรามาบางประการของอังศุมาลิน
นางเยอะจริงๆ บทจะยึดมันถือมันกดือรันหัวชนฝาไมยอมอะไร
บทจะกลับใจ
นางกกลับใจทันควันเหมือนนางอิจฉาในอวสานละครไทยโบราณ
แถมระหวางเรืองยังนางผีเขาผีออกโดยตลอด
แตกนะ ถึงอยางไร คูกรรมกยังคลาสสิคทีสุด
ถึงมีเรืองราวไมคอยสมเหตุสมผลบางประการ
แตผูเขียนกยกเหตุผลในแบบเขาขางตัวเอง
มาทำใหนิยายเรืองนีสนุกอยางทีเคยอาน
แลวกรัก ‘คูกรรม’ ไมไดนอยลงไปเลย
ชานโตมากับสิงเน!
...more
Mitchy
ตอนนีเพิงอานจบไปแคหนึงเลม(มีสองเลมจบ) ใหแคสองดาวกอน ยังไมโดนๆ เดียวอานจบแลวอาจจะมีการแกดาว

-เอาอีกละ โรค...เกลียดนางเอก 55 เคยมีคนบอกวาเราเกลียดนางเอกมันเกือบทุกเรือง! ไมจริงนะ
แตเรืองนีอานแลวเกิดเกลียดคุณอังศุมาลินขึนมาติดหมัด ผูหญิงไรวะ ทำเปนเยอหยิงหัวแขง เดียวปัด!สุดทายละมารองไหเปนเผาเตา
-แลวก โรคประจำตัวอีกละ เปนพวกชอบพระรองฮะ ชอบชอบวนัส นารัก แตนาสงสารไปตอเมืองนอกโดน มคปด.
-ยังไมเศรา กมันยังไมมีอะไรนีนา
ดูซิวาอานจบแลวจะรองไหเปนเผาเตาเหมือนคนอืนปาว
-------------------------------------------
อานจบแ
...more
Awaree Jittsopa
เปนนิยายรักเรืองแรกทีอาน และทำใหรักการอานมาจนถึงทุกวันนี
ตอนนันยังเดก(วัยรุน) จำไดวาสนุกมาก แตไมรูวาถาตอนนีหยิบมาอานอีกรอบจะรูสึกเหมือนเดิมมัย
ยังไงกให 5 ดาวกอนนะคะ ยึดความรูสึกแรกเปนหลัก
...more
Yok Yokkie j
Mar 01, 2013 Yok Yokkie j marked it as to-read
กอดีคะ สงสารโกโบริสุดหลอ อยากเกิดเปนแมอัง
55555 บาไปแลวเรา
...more
Panwipa
สนุกมาก เปนหนึงในหนังสือโปรด สงสารพระเอก และรำคาญนางเอกเปนบางที โดยเฉพาะบางครังทีอีโกสูงเกินไป ไมแครความรูสึกพระเอก เรืองนีสอดแทรกคติไวเยอะ โดยรวมถือวาดีมากคะ ...more
Winney Way
Oct 05, 2014 Winney Way is currently reading it
Shelves: ค-กรรม
อานทีไร ไมเคยไมเกลียดนางเอกสักครังเลย ...more
Watinee Juthong
ไมวาอานกีครังกรองไหทุกครัง ...more
KawaiiSusu
นำตาซึมตอนทาย แตโดยรวมไมคอยอินเทาไหร อานแลวหมันไสอังศุมาลิน แลวกชอบโกโบริมาก

สวนใหญไมคอยนิยมนิยายของคุณหญิงวิมลในนามปากกานีเทาไหร เพราะทานเขียนแฝงการเมือง แลวบางทีกรูสึกวาปรัชญาการเมืองของทานกับตัวเองไมตรงกัน (รูสึกไดจากคูกรรม 2) ดังนัน ขอไปอานนามปากกาอืนดีกวา จะรูสึกสบายใจกวา
...more
กิมิชาติ
นวนิยายอมตะตลอดกาล โกโบริและอังศุมาลิน
Natta Vongchainarathorn
Crying so hard every time I read
Feiranne Tf'z
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Nokie Nokie
love it
นก
ดีมากๆคะ
นฤมล
ชอบ
Sopaphan
Sopaphan marked it as to-read
Oct 03, 2015
Thitari
Thitari marked it as to-read
Oct 01, 2015
郭田
郭田 marked it as to-read
Sep 29, 2015
Icy Tee
Icy Tee marked it as to-read
Sep 24, 2015
Pmnn Dl
Pmnn Dl marked it as to-read
Sep 21, 2015
Tae
Tae marked it as to-read
Sep 24, 2015
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 32 33 next »
topics  posts  views  last activity   
อ่านยังไงครับ 1 38 Apr 21, 2013 02:56AM  
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2
 • ปริศนา
 • เพชรพระอุมา (ตอน 03) จอมผีดิบมันตรัย (4 เล่มบรรจุกล่อง)
 • ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2
 • เสราดารัล
 • จันทรา อุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • ข้างหลังภาพ
 • เรื่องของน้ำพุ
 • คุณชายปวรรุจ (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#2)
 • เจ้าหงิญ
 • คำพิพากษา
 • ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
 • เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1-4
 • The Happiness of Kati
 • อิเหนา ร้อยแก้วฉบับถอดความสมบูรณ์

Other Books in the Series

คู่กรรม (2 books)
 • คู่กรรม 2
ทวิภพ(2 เล่มจบ) อย่าลืมฉัน คำมั่นสัญญา ดาวเรือง กฤตยา

Share This Book

“อนาตะ โอ อาอิชิ มาสุ ฉันรักคุณค่ะ โกโบริ อย่าถามนะคะว่ามันมากแค่ไหน คุณเป็นคนได้มันไปเป็นคนแรกและคนสุดท้าย การที่เรารักใครสักคน ถึงแม้จะทนทรมานเพราะคิดว่าไม่สมหวัง ก็ยังดีกว่าพยายามที่จะไม่รักคนอื่นที่เรารักเขามากเหลือเกิน ความทุกข์จากการได้รักไม่เท่าความทุกข์จากการพยายามไม่รัก...” 21 likes
“หัวใจมนุษย์เปลี่ยนไม่ได้ แต่ความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปทำให้มนุษย์เราต้องยอมรับในสิ่งใหม่เข้ามา ความรักของมนุษย์ก็เหมือนกับดวงเทียน แม้จะมีดวงเก่าให้ความสว่างอยู่แล้ว เราก็จะต่อเชื้อจุดใหม่ได้เรื่อยไปคนจุดได้รับแสงสว่างเพิ่มขึ้น แต่ดวงเทียนถูกความร้อนเผาจนมอดไม้สลายตัวไปเอง” 15 likes
More quotes…