Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் [Kallikaattu Ithigaasam]” as Want to Read:
கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் [Kallikaattu Ithigaasam]
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் [Kallikaattu Ithigaasam]

4.14 of 5 stars 4.14  ·  rating details  ·  684 ratings  ·  42 reviews
376 pages
Published 2001
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30 of 3,000)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Karthick Subramanian
ஆணடவனும , அரசாஙகமும கைவிடட காடடுல உழைபபையும , வைராககியததையும நமபி வாழற ஒரு பெரிய மனுசனோட கத. பெதததுகளுககு உழைசசே வததலாபபோன "பேயததேவர" பததுன கத .வாழககையோட கடைசி காலம வர மணணுகூடையும மனுசனகூடையும முடடி முடடி மூகருநது போனவரு கத . இதை படிககும போதும , முடிககும போதும கணணீருடன , கனதத மனதுடனும தவிததேன. மிகபபிடிதத வசனஙகளில ஒனறு :" அரசாஙகததுககு வாயதான இருககு காது இலல " ...more
Manivannan Venkatasubbu
இது மனிதரகளாலும தெயவஙகளாலும கைவிடபபடட ஒரு நாகரிகததின கதை. தனககென எநத ஒரு பெரிய எதிரபாரபபும இலலாத சமூகம ஒனறின நிதரசனக குறிபபு. இநத நாவலின பல இடஙகளில இனனதெனப புரியாத ஒரு மெனசோகம தொணடையில அடைககும. நாவலின முதல அததியாயததில பேயததேவர பசுவிறகு பிரசவம பாரபபதில இருநது ஆரமபிககும இநத கதை இறுதியில பேயததேவரின இறபபோடு முடியும போது எபபேரபபடடவனும கலஙகிததான போவான. ரொமப நடபு, கொஞசம கோபம, கொஞசம பாசம, துககம, வலி, இததுடன, ஒறறை முருஙகை மரமும, ஒரு ஓடடு வீடுமாய இருககிற பேயததேவரின வாழககை இது. அவசியம படிகக வேணடிய ஒரு புதத ...more
Shyam Sundar
களளிககாடடு இதிகாசம! - கண நேரம கூட சநதோசம எனறு ஒனறு எடடி பாககத ஒரு மாமனிதரின கதை !!
எனனுள மீள முடியாத ஒரு ஏககததை ஏறபடுததிய ஒரு புததகம !

கதையில பெரிய டவிஸட எதுவும இலலை ! அரிவாளோடு திரியும விலலன இலலை ! ஆனாலும படிபபவருககுள ஒரு பாதிபபை ஏறபடுததும ஒரு படைபபு !

பேயாததேவர - விதி இவரின வாழககையில எபபடி எலலாம சதி செயகினறது எனபது தான கதைககளம !!

அழகமமாள இறநத செயதி கேடடு பேயாததேவரை நான மிகவும கலஙகிவிடடேன !!
மனைவியின அருமையை சொலலிப புலமபும பகுதி நெஞசை வருடுகிறது!!

இறுதி அததியாயததை படிதத பொழுது எனனை அறியாமல கணகளில
...more
Rajeswaran
Jul 26, 2008 Rajeswaran added it
Recommends it for: Every one
Its really superb books of vairamuthu......In that book the author described the difficulties of an village man.....the way he delivered the story is superb......The last pages of this book i saved my tear drops.....One of the greatest book....Every one Should read....
Vaishnavi Natarajan
As a lover, as a husband, as a father , as a devotee to his birth place, as a hard worker , as a guardian , as a model for perseverance....Very inspiring characterization of "PEYATHEVAR".

Yet another book that gives us the feeling of contentment...
Ramya
ஒவவொரு வரியிலும கிராமததில நாமே வாழும உனரவு. ...more
Yuvaraj Ravichandiran
The novel depicting the lives of village farmers is a rare one, this book is the best in this context. Adding the fact that this book says the early life of Kaviarasu Vairamuthu, the story moves with the culture and life around Kallipatti.

We can feel their lives on those days and can gain an immense knowledge about a village. It had shown me how the people live, what they do for their living, how they eat, what they eat, how they sleep, how a theft occurs, how sarayam is prepared and sold, how a
...more
Kalikattu Ithigasam
i want to read kallikattu ithigasam by vairamuthu
Rajiv
Nov 23, 2013 Rajiv added it
i love vairamuthu
Karthik Kumar
Vairamuthu - the name itself speaks 100 poems. Good description about persons doing traditional agriculture, related lifestyle, intimate love for their land. One can read this to know about day to day life of rural folks.
Kumar
Apr 29, 2015 Kumar added it
good novels this one now I am getting some opportunity so now i want to read this book.
Ruby Rajendran
The lead character reminds me so much of all the people i have seen when I go to my native place. "mapilla" thatha who will be usually seen under the giant tree beside the road which leads to my grandparent's house, "Mittaai" thatha who gives a kiss on my cheeks and orange mittaai in my hand every time i see him, and finally my grand father who i can see from the road leading to the house because he will be sitting on a stone, which is used to tie cattle, feeding the cattle and waiting for us ev ...more
Aravinthan ID
Vairamuthuvin vaira varikalal eluthapetra kappiyam. Ennai ulukiya oru arumaiyana nool.
Ranjith Raj
He brought up amazing characters from the normal life.
Kural Ram
it very sad and lovable story..........
Shanmuga Selvan
best real life language use in it love it
K.thirumurugan
lovable story...i love this story..
Sasikala R
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Adhavan
Amazing.................
Gunasekar guruswamy
must read to know our roots!
Hemabharathi
really a good book
Vasanthan Rajmanikam
Nov 09, 2014 Vasanthan Rajmanikam marked it as to-read
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Dinesh
Melancholy
Niru
Oct 19, 2014 Niru marked it as to-read
good
Ram
Jul 14, 2014 Ram rated it 4 of 5 stars
Shelves: tamil
An emotionally moving writing. The author claims it to be a real story, however some element of fiction is also involved. The story revolves around the villages that existing before the Vaigai dam was built and the exodus of people who had been living there for generations when the dam was built and the plight they underwent. A nice book!
Santhosh
Peyathevar, Mokkaraasu. Lovely characterization. But having couple of tissues nearby will be helpful to read without any distractions.
Jayanth J
ஒரு பாவபபடட கெழவனின கதை... ஒரு விவசாயியின கதை.. ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 99 100 next »
topics  posts  views  last activity   
கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் 1 49 Feb 16, 2014 05:58AM  
 • Kalki's Parthiban Kanavu - Dream of Parthiban
 • ஏழாம் உலகம்
 • என் இனிய இயந்திரா [En Iniya Iyandhira]
 • ஜே ஜே சில குறிப்புகள்
 • பாரதியார் கவிதைகள் [Bharathiyar Kavidhaigal]
 • கடல் புறா [Kadal Pura]
 • வேங்கையின் மைந்தன் [Vengaiyin Maindhan]
 • உடையார், #3 [Udayar]
 • கி.மு கி.பி [Ki.Mu Ki.Pi]
 • மோகமுள் [Moga Mul]
1350913
Vairamuthu was born to Ramaswamythevar and Angammal of Mettur in a middle class family. When he was four, the village gave way to Vaigai Dam and the family moved to Vadugapatti village, a farming community in Theni near Periyakulam.
The ambience of the village is said to have inspired him to write poems.According to him, Tamil and Rationalist movements of the sixties stimulated his poetic zeal. The
...more
More about Vairamuthu...
தண்ணீர் தேசம் [Thanneer Desam] கருவாச்சி காவியம் [Karuvachi Kaviyam] மூன்றாம் உலகப் போர் [Moondram ulaga por] வில்லோடு வா நிலவே [Villodu Vaa Nilave ] பெய்யெனப் பெய்யும் மழை [Peiyena Peiyum Mazhai]

Share This Book