Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ฝันคืนสู่ต้าชิง ภาค 2” as Want to Read:
ฝันคืนสู่ต้าชิง ภาค 2
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ฝันคืนสู่ต้าชิง ภาค 2 (ฝันคืนสู่ต้าชิง #3)

3.4  ·  Rating Details ·  20 Ratings  ·  3 Reviews
ทุกๆ วัน ‘นครตองหาม’ กลางกรุงปักกิงจะคลาคลำไปดวยนักทองเทียว ‘เฉียงเวย’สาวออฟฟิศธรรมดาๆ คนหนึงกมักแวะมาสถานทีนีเปนประจำ

หากเชาวันหนึงกลับเกิดสิงมหัศจรรยขึนกับเธอขณะเดินเลนชมวังเชนยามปกติ เมือกาวผานประตูเลกของเรือนหมูลึกลับซึงมันใจวาไมเคยเหนมากอนเขาไป อาณาจักรจีนเมือกวาสามรอยปีลวงมาแลวกพลันปรากฏขึนเบืองหนา จาก ‘เฉียงเวย’ กลับกลายเปน ‘หยาลาเออรถา หมิงเวย’บุตรีรองเสนาบดีเจากรมพ
...more

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about ฝันคืนสู่ต้าชิง ภาค 2

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-46)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Froteploy
Aug 05, 2015 Froteploy rated it it was ok
Shelves: chinese-novel
ขอบอกอานจบแลวแอบผิดหวังมากคะ...

ตอนจบนีไมมันใจวาตังใจใหจบแบบปลายเปิดเผือใหเอาไปคิดตอวานางเอกฝันไปเองหรือเปนเรืองจริงๆกันแน แตสำหรับเราแลวมันดูจบคางๆยังไงชอบกล มันดูไมสุด

ตัวนางเอกเองกยังไมเคลียรเลยสรุปรักองคชายสิบสามหรือองคชายสีกันแน ถึงจะแตงงานกับองคชายสิบสามจนมีลูกแลว แตกดูเหมือนตัดใจจากองคชายสีไมขาด (สำหรับเราแลวคนทีดูเปนพระเอกคือองคชายสี บทสงมากคะ)

สวนสุดทายทีขัดใจคือทุกคนดูหลงรักนางเอกงายเกินไปคะ เขาใจวานางเอกมีอารมณขัน มัความคิดแตกตางจากผูหญิงคนอืน(ในสมัยนัน) แตกไมนาจะเปนเหตุผลทีทำใหคนหลงรักไ
...more
Ning
Sep 01, 2013 Ning rated it liked it
จะพูดอยางไรดี

เลมนีเปนเลมทีอานแลวเพลีย ๆ นะ
ไมใชไมสนุก แตเอาแคตอบจบกเซงละ
(แมวาจะจบเหมือนปูปู กเหอะ (พูดถึงเรืองนีอีกรอบละกัน))
เดินเรืองไปเรือย ๆ นางเอกเกบเนือเกบตัวอยูแตทีบาน
มีเรืองใหนาตืนเตนนิดนึง
แลวกผานไป

แลวตอนจบ
มันจบไดไมเคลียรเทาไหร
ยังไมทันไดรำลา กตัดจบซะงัน

รวมถึงภาคพิเศษ ของแตละตัวละคร
กรูสึกวา ไมไดรูอะไรมากขึน

ทังหมดทีเขียนมากกระจางอยูแลว
จะพิเศษกันทำไมใหมากขึน
มายำกันอีกวา องคชายสี รักนางเอกขนาดไหน

อานแลวกเพลีย
สรุปวาสนุกดี อานไดเรือย ๆ
แตเซงตัวละคร และตอนจบอยางแรง
...more
PeaR L
Jan 04, 2015 PeaR L rated it liked it
Shelves: chinese-novel
ภาคแรกใชไดนะคะ ถาไมเปรียบเทียบกับปูปู
แตภาคสองจบแบบไมคอยประทับใจเทาไหร

ไมสปอยลแลวกัน ตองอานเอง
...more
Zaygo Mullika
Zaygo Mullika rated it really liked it
May 06, 2015
Kittenlittle
Kittenlittle rated it really liked it
Jun 08, 2015
Jasper
Jasper rated it liked it
Dec 12, 2013
Mystreet.real
Mystreet.real rated it really liked it
Sep 06, 2013
Jan Susorn
Jan Susorn rated it it was ok
Mar 21, 2014
Ben Pim
Ben Pim rated it really liked it
Mar 04, 2014
Nuchsupha
Nuchsupha rated it really liked it
Jun 21, 2016
Jessica
Jessica rated it liked it
Jun 28, 2016
Funnyfo Thip
Funnyfo Thip rated it really liked it
Feb 06, 2015
Jing
Jing rated it really liked it
May 14, 2016
Nutty Nut
Nutty Nut rated it liked it
Jul 09, 2016
Titita
Titita rated it liked it
Jul 28, 2016
Jann
Jann rated it liked it
Oct 09, 2016
MissBee KC
MissBee KC rated it liked it
Feb 29, 2016
Natalie Ka
Natalie Ka rated it really liked it
Jul 10, 2016
百合花 Lily
百合花 Lily rated it liked it
Oct 29, 2015
Mnopqrstuvwxy Morhrasi
Mnopqrstuvwxy Morhrasi rated it it was amazing
Jan 17, 2014
Poungngeon
Poungngeon marked it as to-read
Sep 21, 2013
Tida
Tida marked it as to-read
Oct 22, 2013
Yok_cartoon
Yok_cartoon marked it as to-read
Nov 25, 2013
Lita Sosut
Lita Sosut marked it as to-read
Dec 04, 2013
Pimchand
Pimchand marked it as to-read
Jan 17, 2014
Elle
Elle added it
Jan 02, 2015
Tuktik Varaon
Tuktik Varaon marked it as to-read
Oct 22, 2014
Miki
Miki marked it as to-read
Nov 24, 2014
Pookie Chaiyothee
Pookie Chaiyothee marked it as to-read
Jan 16, 2015
Nakarn
Nakarn marked it as to-read
Feb 20, 2015
Eatjah Kah
Eatjah Kah marked it as to-read
Dec 12, 2015
Master Kiss
Master Kiss marked it as to-read
Dec 28, 2015
Piyaporn Thintate
Piyaporn Thintate marked it as to-read
Dec 29, 2015
Siwan Taweworathum
Siwan Taweworathum marked it as to-read
Jan 06, 2016
Chutima Panthaisong
Chutima Panthaisong marked it as to-read
Jan 07, 2016
Aom Pinyavat
Aom Pinyavat marked it as to-read
Feb 03, 2016
Bussara Jessadapagorn
Bussara Jessadapagorn marked it as to-read
May 21, 2016
Jaajii Thitimon
Jaajii Thitimon marked it as to-read
Jun 07, 2016
Solange
Solange marked it as to-read
Jun 24, 2016
Black Majeky
Black Majeky marked it as to-read
Aug 13, 2016
Kacarron Khalow
Kacarron Khalow marked it as to-read
Oct 07, 2016
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Other Books in the Series

ฝันคืนสู่ต้าชิง (3 books)
  • ฝันคืนสู่ต้าชิง ภาค 1 เล่ม 1
  • ฝันคืนสู่ต้าชิง ภาค 1 เล่ม 2

Share This Book