Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ลิขิตรักลัดฟ้า” as Want to Read:
ลิขิตรักลัดฟ้า
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ลิขิตรักลัดฟ้า (ลัดฟ้าแอร์ไลน์ สายการบินแห่งรัก)

by
really liked it 4.0  ·  Rating Details ·  23 Ratings  ·  5 Reviews
เมือความรักเขามาทักทายแบบไมไดตังตัว CEO หนุมทังสีของ ‘ลัดฟาแอรไลน’ จึงสลัดสโลแกน mind your milesทิงไปแลวเริม show you loveดวยบริการทีเตมเปียมไปดวยความประทับใจ... แบบไมรูลืม
.....

เหมือนโลกถลมลงมาตรงหนา เมือหนุมหลอเพอรเฟกตแถมยังอนาคตไกลอยาง‘ระฟา’ ตองมารับรูวาแฟนสาวทีกำลังจะแตงงานดวยไประเริงรักกับชายอืน! นีเขามีขอเสียอะไรตรงไหนรึ ถึงตองถูกสวมเขาใหเสียเชิงชายแบบนี และตอใหระฟาเค
...more

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ลิขิตรักลัดฟ้า, please sign up.

Be the first to ask a question about ลิขิตรักลัดฟ้า

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-53)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Aijou
Jul 25, 2013 Aijou rated it it was amazing
ให 5 ดาวเพราะนิสัยพระเอกลวนๆ เลยคะ
นิสัยยูนีคมากกกกกก 5555 พระเอกนิสัยขีงอนคะ ไมไดขีงอนแบบงอแงนะคะ แตขีงอนแบบนาบิดแกมซักสามที
เพิงมานึกไดวาพีแกกอายุไมใชนอยแลว มันคงนารักหรอก... แตไมเปนไร พระเอกคะ หลอคะ ยอมคะ 555 (เอา!ยอมรับกได นารักคะ)

ชอบนิยายของคุณภัสรสาทีไมไดมีแตเรืองรักๆ เลิกๆ งอนงอ หรือฟันฝาอุปสรรคแหงความรักอยางเดียว แตตัวละครจะมีพัฒนาการในดานใดดานหนึง สำหรับเรืองนีจะเปนการเติบโตในจิตใจของพระเอก
จริงอยูวาคนเราเติบโตขึนทุกวัน แตในดานจิตใจกไมใชวาจะเจออะไรแลวจัดการกันไดแบบ keep calm and carry on ไ
...more
LookPla
Jun 14, 2014 LookPla rated it liked it
เลมแรกของชุดลัดฟาแอรไลนคะ
พระเอกเรืองนีคอนขางนาสงสารนะ โดนคูหมันนอกใจ
แถมคนทีนอกใจไปหาคือคนทีพระเอกกสนิท เหนเปนนองคนนึง
และทีฝังใจสุดๆ เพราะดันเขาไปเหนตอนคูหมันตัวเองกำลังปะละแฮมอยูพอดี
คงจะหลอนไปนานละ ภาพแบบนี ทังๆทีตัวเองยังไมเคยลวงเกินอะไรคูหมันเลย
แตมุกของพอพระเอกทีจับพระเอกไปอยูดอยนีกใชไดเลยนะ
พาพระเอกไปฟืนตัว ไดอยูกับธรรมชาติและชาวบานทีนารัก
มันชวยไดจริงๆ ละ แถมพระเอกไดทำอะไรเพือสังคมดวยยิงชวยกลอมเกลาจิตใจไดดีขึน
แตแอบรำคาญนิสัยพระเอกนิดๆ นะ ตรงเรืองขีงอนเนีย
บางทีกรูสึกวาขีงอนจนนาหมันไส แตนางเอกกน
...more
Miki
Feb 20, 2015 Miki rated it it was ok
Shelves: jamsai
เรืองนี..ฝายชายนิสัยผูญมากกก 555+
แปปๆหมดรัก แปปๆรัก เปลียนใจงายจุง
แลวตัวราย เอิม รายแปลกๆ
ชอบนางเอกนะ แอบหาวเลกๆ
...more
百合花 Lily
เรืองนีพระนางนารักดี นารักทังพีฟา ระฟา และหนูเอือง อาจารีเลย แบบวานารักชวนจิกหมอนเปนระยะๆ 555+ พีฟาเปนผูชายทีขีงอนสุดๆ ขำทีเอืองกจะบอกวา เอืองไมงอหรอก นารักอะ อานแลวอยากใหเลมหนากวานีจริงๆ เลยนะ

ไมรูทำไมเหมือนกัน เวลาอานนิยายชุดทีเขียนรวมกันหลายๆ คนของพีอน ไมใชวาไมสนุกนะ แตความรูสึกทีไดอานจะรูสึกแบบวา เหมือนสนุกไมสุด ไมเขาใจเหมือนกันวาทำไมอะ บอกไมถูก แตถาเปนชุดทีพีอนเขียนเองลวนๆ จะรูสึกสนุกเปนทวีคูณ

วกกลับมาทีเรืองนี ครึงเรืองแรกอานแลวไดอะไรดีๆ เยอะแยะเลยนะ การทีพีฟาไดทำประโยชนใหกับสังคม การรูจัก
...more
Kanyawan
Dec 25, 2014 Kanyawan rated it it was amazing
น่ารักมากกก :)
Polyj
Polyj rated it really liked it
Feb 20, 2015
Thanyaluk Khrotphet
Thanyaluk Khrotphet rated it it was ok
Dec 04, 2013
Captain Jubu
Captain Jubu rated it liked it
Dec 31, 2015
Arisa
Arisa rated it really liked it
Nov 30, 2013
Bookworm
Bookworm rated it really liked it
Feb 20, 2015
Grace
Grace rated it it was amazing
Apr 04, 2016
Rabby Ruby
Rabby Ruby rated it it was amazing
Aug 22, 2013
La-ongdao
La-ongdao rated it really liked it
Jan 03, 2014
Boong
Boong rated it really liked it
Oct 17, 2013
Zonzon
Zonzon rated it it was amazing
Jan 06, 2014
Pandaib
Pandaib rated it really liked it
Mar 03, 2015
Lady
Lady rated it it was amazing
May 11, 2015
慧珍 曾
慧珍 曾 rated it it was amazing
Nov 25, 2013
Preeyarat
Preeyarat rated it liked it
Jan 16, 2014
Outz Wcrpp
Outz Wcrpp rated it liked it
Oct 23, 2014
Mai Ka
Mai Ka rated it it was amazing
Nov 25, 2013
WhiteSharpey
WhiteSharpey rated it it was amazing
Feb 04, 2015
Artanya
Artanya rated it really liked it
Sep 24, 2014
Nitmon
Nitmon marked it as to-read
Aug 14, 2013
Iw
Iw added it
Nov 23, 2013
Pornga Natthaya
Pornga Natthaya marked it as to-read
Nov 24, 2013
Ning
Ning added it
Nov 25, 2013
Moonoikik Lunla
Moonoikik Lunla marked it as to-read
Nov 25, 2013
Bew
Bew marked it as to-read
Nov 25, 2013
Baipor Soita
Baipor Soita marked it as to-read
Nov 25, 2013
ภัสสร
ภัสสร marked it as to-read
Nov 25, 2013
Rattana Chauychan
Rattana Chauychan marked it as to-read
Nov 25, 2013
Poly
Poly marked it as to-read
Nov 25, 2013
ณัฐธยาน์
ณัฐธยาน์ marked it as to-read
Nov 25, 2013
Kei Go
Kei Go marked it as to-read
Nov 25, 2013
Missflower
Missflower marked it as to-read
Nov 25, 2013
Deer
Deer added it
Apr 07, 2014
Thanyathorn Suksawat
Thanyathorn Suksawat marked it as to-read
Nov 25, 2013
Pla
Pla is currently reading it
Nov 25, 2013
Asma
Asma marked it as to-read
Nov 25, 2013
Jemmynz
Jemmynz marked it as to-read
Nov 25, 2013
Toget Oum
Toget Oum marked it as to-read
Nov 25, 2013
Duangporn Sowanna
Duangporn Sowanna marked it as to-read
Nov 26, 2013
Rainbow Ja
Rainbow Ja marked it as to-read
Nov 26, 2013
Panita_muihotmail.com
Panita_muihotmail.com marked it as to-read
Nov 26, 2013
Kingkamon
Kingkamon marked it as to-read
Nov 26, 2013
Supattra Songkhao
Supattra Songkhao marked it as to-read
Nov 26, 2013
Nessung
Nessung marked it as to-read
Nov 26, 2013
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Other Books in the Series

ลัดฟ้าแอร์ไลน์ สายการบินแห่งรัก (4 books)
  • วาดรักลัดฟ้า
  • ลัดฟ้าวิวาห์ลวง
  • พรหมลัดฟ้า

Share This Book