Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ ธาดากุสุมา (ดวงดอกไม้, #1)” as Want to Read:
 ธาดากุสุมา (ดวงดอกไม้, #1)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ธาดากุสุมา (ดวงดอกไม้ #1)

3.47  ·  Rating Details ·  34 Ratings  ·  4 Reviews
สายใยกอเกิดสายสัมพันธ แตกนำมาซึงปริศนาสายเลือด
‘ธาดากุสุมา’ นักขาวสาวของสำนักขาวใหญระดับโลก เดินทางไปทำขาวพิธีคัดเลือกพระราชบุตรทีประเทศเลกๆ ชือ “ภราหมปุระ” ทีนันเธอไดเหนความขัดแยงทางการเมืองและเปนจักษุพยานในเหตุฆาตกรรมโดยบังเอิญ ทำใหถูกกลุมคนรายตามลาตัว โดยมี “รวิษณุ” นายตำรวจหนุมกาวเขามาเปนผูคุมครอง เขาดูแลเธอเทียบเทาดูแลชีวิตตนเองและตกหลุมรักโดยไมรูตัวทังทีมีภาระของประเ
...more
Paperback, 502 pages
Published March 2012 by พิมพ์คำ
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ธาดากุสุมา, please sign up.

Be the first to ask a question about ธาดากุสุมา

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Srisurang
May 22, 2012 Srisurang rated it it was amazing
Shelves: thai-novel
นางเอกเปนนักขาว จะไดไปทำขาวงานเลือกคูของเจาหญิงในประเทศภราหมปุระ ซึงเหมือนประเทศในจินตนาการ แตนักเขียนไดสรางฉาก สถานทีสำคัญ และระบอบปกครองอืนๆ ขึนมาจนสมจริงมากๆ เธอไดพบกับชายหนุมทีเคยพบกันโดยบังเอิญสมัยเรียน (ในความคิดของเธอ) ทีเขาเคยใหกำลังใจไว กเลยฮึดสูสายอาชีพนีจนประสบความสำเรจในปัจจุบัน เขาเปนหนึงในตัวเลือกราชบุตรเขย

เรืองนีสนุกเขมขนมากคะ ขอมูลเบืองหลัง อาชีพตัวละคร แนนดีมากๆ เลย สรางฉากตางๆ ไดสมจริง สวยงามอลังการ ทังประเทศ วัฒนธรรม ความเชือ ชืนชมเลยคะ คุณภาพคับเลม ความสนุกกแนนตลอดคะ
ชอบการผูก
...more
Misspharaoh
May 17, 2017 Misspharaoh rated it it was amazing
ชอบมากคะ เปนเรืองราวทีเกิดในเมืองสมมติ มีการเมือง การกอกบฏมาเกียวของ แลวแฝงความเชือมีโรแมนติคมาก อยาง "พรหมลิขิต" เมือเปนประเทศทีมีการนับถือพระพรหมเปนสำคัญ เปนเรืองทีมีครบทุกรส บู ยิงแหลก บุกปา หวามหวาน ซึงนำตาไหล การเมือง

พระเอก รวิ ออกแนวแขกๆ อินเดีย อียิป เปนตำรวจหนวยขาวกรอง เทหมาก เปนคนทีนางเอกรักฝังใจ เหมือนเปนกำลังใจ เปนแรงผลักดันใหนางเปนนักขาวไดสำเรจ พอรักกับนางเอกไดหวานชืนจนถึงขันวางแผนจะมีลูกดวยกัน กตองเขาใจผิดคิดวารักกับนองสาวตัวเองอีก เปนตอนทีเศรามาก พระเอกนาสงสารมาก แสดงใหเหนเลยวารักน
...more
Ning
Jul 04, 2012 Ning rated it really liked it
Shelves: thai-novel
ชวงนีอานหนังสือไมคอยรอดเลยไดแตขุดเลมเกา ๆ ขึนมาอาน
เจอเลมใหม ๆ กไมอยากเปิด

จนมาเลมนี
กอานไดเพลิน ๆ ดีคะ
ดำเนินเรืองนาติดตามดีทีเดียว
นางเอกหืนนิด ๆ


แตติดนิดเดียว (นิดเดียวจริง ๆ ) ..ปกติไมคอยชอบพลอตแยงผูชาย (ไมรูจะใชคำวาอะไรดี)

พระเอกมีหนาทีทีตองเขารับการเลือกเปนราชบุตรเขย
แมวาจะมีคูแขงอีก 2 คน หรืออะไรกตาม ไมวาจะรักเจาหญิงหรือไมกตาม
คิดวาไมคอยแฟรกับอีกฝายเทาไหร (แตยังดีทีวา ไมมีการเอยถึงเจาหญิงเลย ทำใหลดการผูกพันธ + เหนใจตัวละครไปนิดนึง)
แมวาจะมีการเขียนใหเหนถึงการหักหามใจ ความพยายามกันสุด ๆ แลวกตาม

แตก
...more
Arisa
Apr 03, 2012 Arisa rated it really liked it
เรืองนีกสนุกดีนะ
เหมือนนางเอกจะมีปมเรืองพอแลวกตองไปผจญภัยกับพระเอกทีกำลังจะเปนวาทีพระราชบุตรเขย
เพราะตองชวยกันสืบหาคนรายทีเปนกบฏ
กโอเคแหละ มีกลาวถึงปารวัตรเพราะเปนประเทศเพือนบานดวย
ทุกอยางขึนอยูกับพระพรหมนีแหละในเรืองนี
...more
Pat Ska
Pat Ska rated it really liked it
Feb 18, 2014
Fe-rin Fernita
Fe-rin Fernita rated it liked it
Apr 24, 2015
Nattapan
Nattapan rated it liked it
Dec 20, 2013
Bookworm
Bookworm rated it liked it
Nov 22, 2012
Elle
Elle rated it it was ok
Jul 14, 2014
Wisawaporn Jakkoljan
Wisawaporn Jakkoljan rated it did not like it
Jan 19, 2017
Elifobeth
Elifobeth rated it it was amazing
May 13, 2012
Muli
Muli rated it liked it
Mar 06, 2014
Celeste
Celeste rated it liked it
Apr 17, 2014
Jomjam Chaimati
Jomjam Chaimati rated it really liked it
Mar 28, 2013
tinsel
tinsel rated it really liked it
Jul 14, 2017
Hisocity.net
Hisocity.net rated it really liked it
Dec 02, 2013
Lady
Lady rated it liked it
May 10, 2015
Ganjana K
Ganjana K rated it really liked it
Aug 14, 2013
Mam
Mam rated it really liked it
Mar 09, 2015
Kapoh20
Kapoh20 rated it liked it
Apr 10, 2013
Patsy_p
Patsy_p rated it it was ok
Nov 23, 2016
Sulee-bt
Sulee-bt rated it liked it
Apr 21, 2013
Kanokkarn Wiroteurairuang
Kanokkarn Wiroteurairuang rated it really liked it
May 06, 2013
Su Kanpavee
Su Kanpavee rated it really liked it
Sep 30, 2013
Nannan
Nannan rated it liked it
Aug 23, 2015
Jerry
Jerry rated it really liked it
Aug 07, 2014
Fern Kopkan
Fern Kopkan rated it liked it
Mar 09, 2013
tomatosauce
tomatosauce rated it liked it
Jun 11, 2017
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Other Books in the Series

ดวงดอกไม้ (3 books)
  • ปทมาศวรรย์ (ดวงดอกไม้, #2)
  • สร้อยสะบันงา (ดวงดอกไม้, #3)

Share This Book