Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “แรขอบฟ้าอรุโณทัย 2 (ธิโมส์ #12.2)” as Want to Read:
แรขอบฟ้าอรุโณทัย 2 (ธิโมส์ #12.2)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

แรขอบฟ้าอรุโณทัย 2 (ธิโมส์ #12.2)

3.58  ·  Rating Details ·  19 Ratings  ·  3 Reviews
มรรคาแหงรักของใครหลายคนอาจซับซอน วนเวียน วกวน ทอดยาวไกลแสนไกล หากสำหรับใครคนหนึง มรรคาแหงชีวิตกลับทอดยาวกวา...ยาวไกลคลายจะไมสินสุด

เนินนานกระทังสุข-ทุกข รำรวย-ยากไร เฟืองฟู-ตกตำ ยกยอง-หยามหยัน เกลียดชัง...หรือแมรัก กลวนไรความหมาย

ชีวิตคือกรงขังอันแสนทรมาน เรเวียรเชือเชนนัน!

สิงเดียวทีเขาตองการคือความตาย และพรอมยอมทำทุกทางเพือกาวสูจุดหมายทีวาดหวัง

ทวา ในนาทีทีเขาใกลปรารถนาทีสุด
...more
471 pages
Published 2012 by ดวงตะวัน
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about แรขอบฟ้าอรุโณทัย 2

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Ariana Ava
Dec 24, 2013 Ariana Ava rated it it was amazing
ชอบเลมนีมากๆๆๆๆๆคะ ไมรูสึก"ผิดหวัง"เลย เราอานจบในวันเดียวเลย^^ รูเลยวาไรเตอรตังใจวางพลอตไวแบบนี ใหเลม1หนักตืนเตนนาติดตาม สวนเลม2กเบาๆหวานๆนารักๆแบบนีแหละ ไมใชเขียนแลว"แผว"นะคะ เริมตังแตวางพลอตใหจินาเลือกหนีทาง"เรือ"แลวไดเจอเรวียร ไดชวยเหลือเรเวียร มันทำใหเรายอนไปคิดถึงการเดินทางและจุดเริมตนความรักของเรเวียรกับแซม เมือ3พันปีกอนไง และทีชอบทีสุดคือ เรเวียร"คนใหม"ทีเปิดเผย แจมใส ยิมงาย รายกาจ และ"แพรวพราวเหลือเกิน"นีแหละคะ ทีทำใหเรากลับไปคิดถึง หนุมนอยเรเวียรเมือ3พันปีกอนคนนันอีกครัง
- ถามวาเรเวียรใ
...more
LookPla
Jul 23, 2012 LookPla rated it liked it
เฉลยซะทีกับปริศนาคำสาปนอเพน
ทีตามลุน ตามคิดกันมาตังแตเลม1
อานแลวก...อืมมม คิดไดเนอะ
จบแลวชวนใหคิดวาเปนการกลับชาติมาเกิดของตัวละครตางๆ
แอบดีใจทีคาดเดาตัวละครรายๆได อิอิ

เลมนีอานแลวอมยิมกับเรเวียรภาคความจำเสือม
ดูนารัก สดใส และรายแบบกวนๆ
และแอบลุนตอนฉากเลิฟซีนนิดๆ เพราะไดยินมาวาเลมนีมีฉากนันดวย
เลิฟซีนไมนาเกลียด และไมไดเยอะจนกลายเปนนิยายโรมานซ
แตสวนตัวกลับคิดวาไมอยากใหดวงตะวันเขียนฉากอยางนีแฮะ ไมรูืทำไม
ไมใชวาเขียนไมดีนะ เพราะกบรรยายไดสวยงาม
แครูสึกวาดวงตะวันสามารถเขียนฉากบอกรักธรรมดาใหเราอบอุน และสวยงามไดอย
...more
Ning
Mar 30, 2012 Ning rated it liked it
Shelves: thai-novel
อานแลวรูสึกแผว ๆ คะ
ความรูสึกตืนเตน นาคนหา ทีมีในเลม 1 นัน
เลมนีแผวไปเยอะ

คำสาป.. ตกลงไมรูยังไงกันแน
ตอบโจทยได ไมขาด
เหตุการณบางอยาง เกิดขึนอยางฉับพลันไปหนอย
คือไมไดปูพืนมาตอนเลม 1


ทีรูสึกไมชอบอีกอยางคือ
flash back เยอะมาก ๆ
เผอิญวาอานเลม 2 ตอจาก 1 เลย
เลยทำใหรูสึกเบือ ๆ ปนรำคาญ
ประมาณดูละครยืดชอง 7
บางบท flash back มา 3 หนา
มันเยอะเกินไปหนอย (แตถาอานไมติดกัน อาจจะเปนผลดีกได... มัง)

สรุปวา
เลมนีเนนความหวาน (เรเวียรหวานมาก นารัก)
กอานไดเพลินๆ ดี
แตตอบโจทยไมเคลียร

ให 3.5 ดาว
...more
Kun Noo
Kun Noo marked it as to-read
Jul 28, 2016
Guide.ti.tan
Guide.ti.tan rated it it was ok
Jul 12, 2016
Friend'Z Naiyachit
Friend'Z Naiyachit marked it as to-read
Jul 09, 2016
Siriwan Ritnant
Siriwan Ritnant rated it really liked it
Jun 11, 2016
Kathi
Kathi marked it as to-read
Jul 25, 2016
nightnice
nightnice marked it as to-read
Mar 12, 2016
Eatjah Kah
Eatjah Kah marked it as to-read
Dec 26, 2015
Ztae
Ztae marked it as to-read
Nov 24, 2015
Dew
Dew rated it really liked it
Nov 05, 2015
Stella Ice
Stella Ice rated it it was amazing
Oct 24, 2015
Kamolchanok Chimnuan
Kamolchanok Chimnuan rated it really liked it
Aug 04, 2015
Zign Pranprapa
Zign Pranprapa marked it as to-read
Jun 06, 2015
Nakul
Nakul marked it as to-read
Jan 05, 2015
Pranee Boonplod
Pranee Boonplod marked it as to-read
Nov 28, 2014
Somying
Somying rated it liked it
Oct 16, 2014
Nutt Ratlapat
Nutt Ratlapat marked it as to-read
Sep 06, 2014
Jerry
Jerry marked it as to-read
Aug 07, 2014
Miki
Miki marked it as to-read
Aug 18, 2014
Laksamee Phanpradit
Laksamee Phanpradit rated it liked it
Jun 11, 2014
Hisocity.net
Hisocity.net rated it really liked it
Mar 28, 2014
SleepRunner
SleepRunner marked it as to-read
Mar 21, 2014
Fern Kopkan
Fern Kopkan rated it liked it
Jan 10, 2014
Shibuya
Shibuya rated it really liked it
Jan 05, 2014
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
2952626
ชือจริง ขวัญใจ เอมใจ
นามปากกา ดวงตะวัน (เขียนนิยาย)
ดาราราย , ดาวกระจาย (เมือเขียนวรรณกรรมเยาวชน)


การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีอุลัย
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ระดับอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การทำงาน
ปี 2532-2542 ทำงานเปนนักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร “สารคดี”
ปี 2536-2537 เริมตนเขียนนิยายเรืองแรก คือ ภูแสนดาว
ปี 2542 ลาออกจากงานประจำทีนิตยสารสารคดี เพือเขียนนิยาย
...more
More about ดวงตะวัน...

Other Books in the Series

ธิโมส์ (1 - 10 of 18 books)
 • รุ้งจันทร์ตะวันดาว (ธิโมส์, #1)
 • รักที่ริมทะเลเมฆ (ธิโมส์, #2)
 • ดอกไม้และสายลม (ธิโมส์, #3)
 • ปราสาททรายในสายฝน (ธิโมส์, #4)
 • ผีเสื้อลายตะวัน (ธิโมส์, #5)
 • บัลลังก์บุหลัน (ธิโมส์, #6)
 • วันดีๆ (ธิโมส์, #6.5)
 • ณ ที่ดาวพราวพร่างรัก (ธิโมส์, #7)
 • เอลันตรา (ธิโมส์, #8)
 • รุ้งในลมหนาว (ธิโมส์, #9)

Share This Book