Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ไฟแค้น แผนร้าย” as Want to Read:
ไฟแค้น แผนร้าย
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ไฟแค้น แผนร้าย

4.13  ·  Rating Details ·  31 Ratings  ·  8 Reviews
หนึงในจรรยาบรรณของแพทยทุกคนคือไมลำเอียงเขาขางคนปวยของตน แต ‘อาชวิน’ แพทยฝึกหัดกมีเหตุใหตองผิดจรรยาบรรณเพราะทนไมไดทีเหนญาติของผูปวยทีอยูในความดูแลไดรับบาดเจบ เทียวเขาเทียวออกโรงพยาบาลถีผิดปกติ จึงขอโอนเธอมาเปนเคสพิเศษสวนตัวเพือจับผิด เอย จับตาดูอยางใกลชิด
ยิงไดรูวาเธอไมใชนางเอกสูคน เพราะยอมเปนผูถูกกระทำอยูฝายเดียว ดังนันคุณหมอผูรักความยุติธรรมจึงขอรับบทพระเอกควบอีกหนึง และยอ
...more
Paperback, 268 pages
Published September 2010 by แจ่มใส
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ไฟแค้น แผนร้าย, please sign up.

Be the first to ask a question about ไฟแค้น แผนร้าย

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Polyj
Jan 26, 2017 Polyj rated it really liked it
Shelves: read-2017
หมออาด อาชวิน vs บัว นีรชา

เรืองนีพระเอกเปนหมอหนาตายแตรายลึกคะ
หมออาด เปนหมอทีมีความแสบ เหนตัวเพรียวหนาหลอ
แตพอบทจะดารคขึนมากเลนเตมที จนคนทีเจอตองหนาวยะเยือกคะ

อานเรืองนีแลวมันใหความรูสึกแบบ ผูหญิงขาใครอยาแตะ 55555
นางเอกนีเปนคุณหนู เรียบรอยออนแอ โดนรังแกอยูเรือย
กเขาทางคุณพระเอกมาดนิงเขาละคะ

เปนอีกเรืองของปราณธรทีพระเอกมาแนวฮีโร เพียงแตพระเอกคนนีมีดานมืดอยูบาง
แตอยางไรกตามคงเรียกวา รายแตไมเลว

... เรืองนีมีนังตัวอิจฉาดวยคะ นีอานนิยายฟีลกูด ไมมีตัวอิจฉามาหลายเรือง
พอมาเจอ นิพาดา ตัวรายในเรืองนีแลว
...more
Clairdenoon
อรายยยย...สนุกมากกกกกกกกกกคะอานไปใจสันไปกรีดดดมากกกๆคะ♡○♡.
..เนือเรืองเขมขนชวนติดตามอานแบบวางไมลง...คุณหมออาชวินอยางเทห!นารากกกกสุดๆฉีกทุกแนวของหมอทีตองเปนสุภาพบุรุษ ออนโยน ...จิตใจขาวใส..สะอาดหอมฟุง..รักเพือนมนุษย...แตหมออาดนัน..♡○♡หลอมากกกก..ฮอตมากกกก..ประหยัด...มัธยัสถ...ปากจัด...เถือน..ดิบ...ดารก.......ดุ..เงียบ...ราย..เยนชาสุดติง...ไมแครใครในโลก..ชอบทำหนาแบบโลกนีมีkooคนเดียว.♡..แต....พอรูตัวแลวยอมรับกับใจตัวเองวารักเทานันแหละ....พระเอกในอุดมคติสุดๆรักนางเอกบัวคนเดียวรักสุดๆปกปองคุมครองทุมเทแ
...more
LookPla
Jun 05, 2012 LookPla rated it liked it
พระเอกนีฉีกกฏหมออยางทีพวกเราเคยรูจักเลยคะ
กพีแกเลนยุใหนางเอกเราตอสู ตาตอตา ฟันตอฟัน
โดนตบมา กสอนใหตอยกลับ ... ใหมันไดงีซี 5555
แถมพอพระเอกนียังมีแบคอัพเปนเจาพออีก
แตมันเปนกลายเปนขอดีทีทำใหนางเอกเรารอดพนจากมือมาร
เมือครังทีโดนพวกนักเลงฉุด ลักพาตัวไป
ทังๆ ทีอานแลว งง วา เจาพอนีมันรูไดไงวะ
วานางเอกมันโดนใครจับตัวไป และโดนจับไปทีไหน 555
เนือเรืองกสนุกดีคะ พระเอกบุคลิกดูแปลกดี
แตเคากดูมีทีมาทีไปทีทำใหพระเอกเปนแบบนีละนะ
มีแอบ งง นิดหนอย วา เออ พระนางเคาจูกชอบกันขึนมาซะงัน
หรือเพราะความสงสารทีพระเอกมีใหนางเอก
และ
...more
Bookworm
Feb 04, 2016 Bookworm rated it it was amazing
ชอบจัง. พระเอกรายลึก รักนางเอก ดูทะนุถนอม เนือเรืองดูดรามา.ชีวิตนางเอก แตความใสๆของนางเอก กชวยดึงโทนเรืองไมใหหมนไป ชอบมากคะเรืองนี ...more
Laksamee Phanpradit
Jun 11, 2014 Laksamee Phanpradit rated it really liked it
เรืองนีพระเอกไดใจไปเตมๆ รายกับทุกคน แตดีกับนางเอกคนเดียว เปนพระเอกแบบทีไมใชพระเอกพระเอก แตเหมือนคนธรรมดาทีมีทังดี-ชัวอยูในตัว ...more
Arisa
Nov 29, 2011 Arisa rated it really liked it
Shelves: thai-novels, jamsai, thai
หมออาดนารักมากกก
หวังดีและเปนหวงนางเอกเสมอเลย ถึงแมวาจะปากไมดีไปหนอยกเถอะ!
...more
Or_O
Apr 30, 2015 Or_O rated it it was amazing
แพพระเอกแนวนี แนวไมตองพูดแตลงมือทำ พูดนอยตอยหนัก พระเอกเรืองนีปากรายสุดๆ แตพอรักแลวกจริงจัง คอยดูแล คอยบอกใหฮึดสู คอยรับเมือชำกลับมา ...more
Pan Miles
Pan Miles rated it it was amazing
Jan 23, 2015
Amorampare
Amorampare rated it it was amazing
Dec 25, 2015
Kaw_econ
Kaw_econ rated it really liked it
Jul 02, 2016
Zaz1234
Zaz1234 rated it it was amazing
Apr 07, 2016
Mewikron
Mewikron rated it it was ok
Jun 14, 2014
Kwankwai
Kwankwai rated it really liked it
Aug 17, 2014
Rabby Ruby
Rabby Ruby rated it it was amazing
Aug 22, 2013
W_juliet_wan
W_juliet_wan rated it it was amazing
Sep 11, 2016
Ploy Pailin
Ploy Pailin rated it it was ok
Feb 28, 2016
ัying
ัying rated it it was amazing
Jan 28, 2013
Pantipha Talsoi
Pantipha Talsoi rated it it was amazing
Jan 09, 2016
WhiteSharpey
WhiteSharpey rated it it was amazing
Jul 19, 2015
Pandaib
Pandaib rated it it was amazing
Jul 19, 2015
Misspharaoh
Misspharaoh rated it liked it
Mar 28, 2017
Bumbum Sawarot
Bumbum Sawarot rated it really liked it
Jul 15, 2016
Panichaya
Panichaya rated it really liked it
Oct 31, 2015
Supranee Thanapitak
Supranee Thanapitak rated it it was amazing
Apr 15, 2013
nightnice
nightnice rated it liked it
Feb 26, 2016
Dew
Dew rated it really liked it
Nov 05, 2015
Monaliz Juang
Monaliz Juang rated it really liked it
Dec 24, 2013
creammie
creammie rated it really liked it
Jan 05, 2014
Lady
Lady rated it really liked it
Aug 03, 2016
Cypher
Cypher rated it liked it
May 15, 2015
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Share This Book