Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “วิวาห์ปรารถนา (Wedding Plan แผนรักไม่จำกัดหัวใจ, #2)” as Want to Read:
วิวาห์ปรารถนา (Wedding Plan แผนรักไม่จำกัดหัวใจ, #2)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

วิวาห์ปรารถนา (Wedding Plan แผนรักไม่จำกัดหัวใจ #2)

3.35  ·  Rating Details ·  20 Ratings  ·  6 Reviews
‘นีรนารา’ เวดดิงแพลนเนอรมือใหมรูตัวดีวาเธอโกะขนาดถูกยกใหเปนตัวแม ซึงความโกะทีวากหวิดทำตัวเองเดงออกจากงาน เนืองดวยฟังไมไดศัพท ยังอุตสาหจับไปกระเดียด บวกกับความชางจินตนาการ ทำใหเธอยัดขอหาผิดศีลธรรมใสลูกคารายสำคัญ
‘อนล’ หนึงในสองแพะไมยอมความ จึงใชงานเธอเกินหนาที เวลา และความจำเปน แถมประกบติดอยางกับกลัวเธอจะหนีคดีงันแหละ ขนาดแสดงออกชัดเจนแลวนะวาเธอสุดแสนรังเกียจ เขากยังแกลงโงไม
...more
390 pages
Published June 2011 by แจ่มใส

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about วิวาห์ปรารถนา, please sign up.

Be the first to ask a question about วิวาห์ปรารถนา

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-41)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
百合花 Lily
ชือนางเอก “นีรนารา” อานวา “นี-ระ-นา-รา” นะคะ จำไมไดเหมือนกันวามีบอกในเลมไหนของชุดนี พอดีเลมนีไมมีบอกไว แตเคยอานเจอจากเลมอืนของชุดนี ตอนแรกอานในใจมาตลอดวา นีน-นา-รา อะนะ ชอบชือนางเอกคะ เพราะดี เหนแลวชอบเลยแหละ ถึงจะอานไมถุกมาตลอดกตาม ฮาๆ

พระเอกเรืองนี อนล หรือคุณนอย นารักมากๆ นิสัยคลายคุณตาณ (พระเอกตอนรัก) กับพระเอกใจซอนรักปนๆ กันอะ อานไปกอมยิมไป อยากเปนผูหญิงทีอยูเสมอหัวใจของคุณนอยบาง คือชอบนิยามนีมาก ทีบอกวานีรนาราเปนผูหญิงเสมอหัวใจของเขา (เพราะตัวสูงเทาระดับหัวใจของคุณนอย) แบบวากรีดๆๆ หวานเวอร
...more
Wanyiwa
Feb 10, 2015 Wanyiwa rated it really liked it
Shelves: my-books
เรืองนีเปนหนึงในหาจากหนังสือชุด Wedding Plan แผนรักไมจำกัดหัวใจ ทีไมจำเปนตองอานตอเนืองกับเรืองอืนในเซตคะ แคตัวละครคาบเกียวกันเทานัน เปนเรืองของสาวเวดดิงแพลนเนอรมือใหมจอมซุมซาม กับสถาปนิกหนุมจอมเกเรและเอาแตใจ เรืองนีนางเอกทังซือและโกะไดแบบเสมอตนเสมอปลายมาก สวนพระเอกนันถึงจะเอาแตใจแตกเปนหลักทีมันคงใหนางเอกไดดีทีเดียว แถมยังโรแมนติกเวอร เปนคูพระนางทีเราวาสวนผสมลงตัวดีคะ เสียดายทีความพยายามของผูเขียนในการแสดงใหเหนความโรแมนติกเรืองทีนางเอกสูงเสมอหัวใจพระเอกแลวพระเอกเรียกนางเอกวาผูหญิงสูงเสมอหัวใจนัน ...more
Moontoonlady
Jun 12, 2011 Moontoonlady rated it really liked it
Shelves: thai-novel
กะวาจะอานหนังสือในชุด Wedding Plan ๓ เลมคะ และนีกเปนเลมแรกทีหยิบมาอานเพราะฌามิวอาหคือนักเขียนคนโปรดอันดับหนึงของสำนักพิมพแจมใสในใจตูน

กดีคะ สนุก เพลิดเพลินดี ชอบพระเอก พระเอกของเรารูจักตัวเองเปนอยางดี และทำตามความตองการของหัวใจไมมีอำอึง ดูแลเทคแคร หวงใย ครอบครัวของพระเอกนารักมาก

แต
แต

พลอตนางเอกซุมซาม ตัวเลก พระเอกชางดูแลคอยปกปอง มันคลายๆ หนังสือเลมทีผานมากอนหนานีเลยนะคะ ไมวาจะเปนขอเปนเจาของครอบครองรัก, ใจซอนรัก, ตอนรัก

แฟนพันธุแทชักรูสึกยังไงๆ อยูเหมือนกันคะ
ให 4.5 หักคะแนนความคลายคะ
...more
Nony
Oct 13, 2016 Nony rated it it was ok
ไมสนุกทากอะ เปนเรืองที2 ของฌามิวอาห เรืองแรกกวาผิดหวังกะพระเอกลูกแหงนุมนิมละนะ ไมเขดเรืองนีพอกัน ติดแมเกิน พอๆกับในเรืองตอนรักเลย เฮอ คงไมอานของเธอแลวเพราะรำคาญพระเอกทีนิมมาก นางเอกกงันนะ ไมเอาละ ยอมทาง ไมใชแนวจริงๆ ดีนะโหลดฟรี ไมเสียตังค โหลด Sample มาอานแตไดเตมเรืองซะงัน ...more
Mimna
Apr 18, 2016 Mimna rated it liked it
Shelves: thai
เราไมคุนกับสำนวนนักเขียนคนนีคะ ทำใหคอนขางอานยาก
แถมคะแนนลดรัวๆ เพราะนางเอกกับนางราย
เพิมใหหนึงดาวเพราะพระเอกชวยกอบกูเลยนะ
...more
Laksamee Phanpradit
Jul 04, 2014 Laksamee Phanpradit rated it really liked it
สนุกมากคะเรืองนี หวานนารัก ความเอาแตใจนิดๆ ของพระเอกกทำใหฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียว มีดรามาผสมนิดๆ ทำใหไมเลียนเกินไป บรรยากาศเรืองนารักอบอุนดี ...more
Cypher
Cypher rated it did not like it
May 15, 2015
Arisa
Arisa rated it really liked it
Jan 11, 2012
Winnie
Winnie rated it really liked it
Aug 21, 2016
Muchi Muchima
Muchi Muchima rated it liked it
Aug 04, 2016
Kapoh20
Kapoh20 rated it liked it
Apr 10, 2013
Captain Jubu
Captain Jubu rated it liked it
Dec 31, 2015
Wimonrat
Wimonrat rated it liked it
Feb 12, 2012
Aoon Ungkira
Aoon Ungkira rated it really liked it
Feb 28, 2017
Ben Pim
Ben Pim rated it really liked it
Apr 10, 2014
Nintida Ja
Nintida Ja rated it really liked it
Apr 18, 2015
Nattapan
Nattapan rated it liked it
Dec 20, 2013
Bookworm
Bookworm rated it liked it
Feb 10, 2012
Nichada
Nichada rated it really liked it
Feb 22, 2017
Pimchand
Pimchand rated it it was ok
Jun 24, 2012
Anne Barnes
Anne Barnes marked it as to-read
Jan 27, 2013
Amoxy Acitone
Amoxy Acitone marked it as to-read
Feb 08, 2013
Tara Misu
Tara Misu marked it as to-read
Mar 04, 2013
Mimi Valeeittikul
Mimi Valeeittikul marked it as to-read
Mar 26, 2014
Miki
Miki marked it as to-read
Jul 03, 2014
Gypsophila Pz'
Gypsophila Pz' marked it as to-read
Nov 18, 2014
Kwangkiku
Kwangkiku marked it as to-read
May 18, 2015
Cookie Joob joob
Cookie Joob joob marked it as to-read
Jul 03, 2015
Oommy Pianpitak
Oommy Pianpitak marked it as to-read
Oct 12, 2015
THEBEAM
THEBEAM marked it as to-read
Mar 22, 2016
Befriend Phatiwisan
Befriend Phatiwisan marked it as to-read
May 09, 2016
Princess Melody
Princess Melody marked it as to-read
Jun 27, 2016
Kathi
Kathi marked it as to-read
Jul 25, 2016
Bumbum Sawarot
Bumbum Sawarot marked it as to-read
Jul 25, 2016
Sippawan
Sippawan marked it as to-read
Aug 28, 2016
Clairdenoon
Clairdenoon is currently reading it
Sep 23, 2016
Smblue
Smblue marked it as to-read
Oct 06, 2016
Tassana Deekhuntod
Tassana Deekhuntod marked it as to-read
Oct 13, 2016
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Other Books in the Series

Wedding Plan แผนรักไม่จำกัดหัวใจ (5 books)
  • วิวาห์ล่มไม่ล้มรัก (Wedding Plan แผนรักไม่จำกัดหัวใจ, #1)
  • วิวาห์วุ่นลุ้นคู่แท้ (Wedding Plan แผนรักไม่จำกัดหัวใจ, #3)
  • มนตราวิวาห์หวาน (Wedding Plan แผนรักไม่จำกัดหัวใจ, #4)
  • กับดักวิวาห์ (Wedding Plan แผนรักไม่จำกัดหัวใจ, #5)

Share This Book