Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ด้วยจิตพิศวาส” as Want to Read:
ด้วยจิตพิศวาส
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ด้วยจิตพิศวาส

4.11  ·  Rating Details ·  18 Ratings  ·  5 Reviews
"ฉันไปทำอะไรให คุณถึงไดเกลียดฉันนัก จะตองใหฉันตายหรือไงคุณถึงจะพอใจ"
เขาดึงเธอมาแนบชิด
"ถาเธอตายมันกไมเกิดประโยชนอะไรสักนิด"
รณภูนิงไปชัวขณะ ตุลยาจองตาของเขาอยางเจบปวด เหนเพียงรองรอยของความรูสึกทีเดาไมออกวาคืออะไร
"บอกมาสิใบเตย แลกกับสัญญาสำหรับการเปนผูหญิงของฉัน ราคาเริมตนทีเทาไร"
...more
Published by มันดี
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ด้วยจิตพิศวาส, please sign up.

Be the first to ask a question about ด้วยจิตพิศวาส

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 40)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Clairdenoon
May 22, 2016 Clairdenoon rated it it was amazing
ชอบอีกแลวววว....ชอบแนวพระเอกของแอลลีจริงๆ...รักนางเอกเวอรวัง..รักมากรักคนเดียวรักสุดๆหลงหัวปักหัวปำ..ขีหึงขีหวงอยางรายกาจ..ยอมเปนคนเลวคนเหนแกตัว..เพือใหไดเธอมาครอบครอง..คุณรบเปนอยางนันเลยกดดันบีบบังคับหวานลอมใหนางเอกกับแฟนเลิกกัน....ตอนแรกนางเอกเตยนาสงสารมากกกกกกถูกรุมกระหนำซำเติมไมหยุดยัง...แตทังหมดทังมวลทีทำไปกเพราะรักเพราะหลงเธอมากนันแหละ....เลวเลวเนอะ
...คุณรบเปนพระเอกทีปากรายสุดๆพูดมาแตละทีนีชวนเงิบและสะเทือนหัวใจเหลือเกิน....แตพอพีแกจะหวานขึนมานี...โอย..ตืนตระหนกตกใจปลืมปิติฟินสุดๆ><
...more
Wanyiwa
Feb 15, 2015 Wanyiwa rated it liked it
เรืองของนักรองสาวดาวรุงทีอยูดีๆกโดนกลันแกลงจากการมีชือเสียงโดงดังเปนพลุแตก กลายเปนอนาคตดับชือเสียงหาย เพียงเพราะผูชายเพียงคนเดียว เรืองนีดรามาบีบคันไมเบา พระเอกมาแนวลูกคุณหนูเอาแตใจและจัดหนักกับนางเอกมาก คือทำทุกทางเพือใหไดเธอมา บีบใหจนมุมกเอา สรางสถานการณกยอม ซึงในเรืองกไมไดบอกวาพระเอกทำไมอยูดีๆถึงชอบนางเอก แตเดาเอาวานาจะเพราะนางเอกมีความมุงมันและถือดี จนกลายเปนความทาทายสำหรับพระเอกไปซะ นางเอกอาจจะดูอารมณไมตอเนืองไปหนอย คือตอนแรกมาแนวกลาแกรงทาทายมาก แตตอนหลังกลายเปนสาวหัวออนขีแยและชางออดออนจนเห ...more
Moontoonlady
Jun 10, 2011 Moontoonlady rated it it was amazing
Shelves: thai-novel
เปนหนังสือเลมทีสองของแอลลีทีตูนอาน ชอบมากกวาเลม “ดุจรักดุจดวงใจ”อยางนอยตูนกเชือในการกระทำเหตุผลของคูพระ-นางในหนังสือเลมนีมากกวาเลมนัน

หวานเชียว พระเอกทีรายและแรงทำทุกอยางเพือนางเอก แมตอนแรกจะดูเหนแกตัวไปบาง แตกเนอะ ถานางเอกยังอยูกับคนรักเกา ผูชายออนแอ อนาคตของชีวิตกนาจะรันทดหมนเศรา

แตรำคาญตัวรายมากเลย แมเจาประคุณรายเอาโหล เอาประกาศนียบัตรมาก

แอบซึงมากมายตอนทีพระเอกแตงเพลงใหนางเอก แถมยังตังชือวา “ดวยจิตพิศวาส” ประกาศใหชาวโลกไดรูเลยนะนัน
...more
Ning
Apr 14, 2011 Ning rated it really liked it
Shelves: thai-novel, romance
สนุกดี
แมวาตัวละครออกละครชอง7 ไปหนอย
ยิงตัวรายนี หาดีไมไดเลยเชียว

แตกอานไดเพลิน ๆ ดีเหมือนกัน
...more
T-ya Stitch
Jul 01, 2014 T-ya Stitch rated it it was amazing
พระเอกนารัก!!! ทำเปนเกก สุดทายย!!!อยากไดนางเอก555
พระเอกแอลลีงมงายนางเอกจริงๆ ฟินเวอร
...more
Zin
Zin marked it as to-read
Aug 27, 2016
Thedreambook
Thedreambook marked it as to-read
Aug 24, 2016
Captain Jubu
Captain Jubu rated it really liked it
Aug 15, 2016
Joice
Joice marked it as to-read
May 08, 2016
Miki
Miki marked it as to-read
May 01, 2016
Zaz1234
Zaz1234 marked it as to-read
Apr 28, 2016
Jayz
Jayz rated it really liked it
Feb 21, 2016
Chutima Panthaisong
Chutima Panthaisong marked it as to-read
Jan 02, 2016
Heddyepp
Heddyepp marked it as to-read
Dec 04, 2015
Mind Siraprapa
Mind Siraprapa marked it as to-read
Sep 26, 2015
Iznaki
Iznaki marked it as to-read
Sep 04, 2015
Nattapan
Nattapan rated it liked it
Jun 16, 2015
Zaygo Mullika
Zaygo Mullika rated it really liked it
Jun 14, 2015
Nanorobot
Nanorobot rated it it was amazing
Mar 04, 2015
Funnyfo Thip
Funnyfo Thip rated it liked it
Feb 06, 2015
Hisocity.net
Hisocity.net rated it liked it
Jan 25, 2015
Themay
Themay rated it really liked it
Dec 14, 2014
Pimnipa
Pimnipa marked it as to-read
Oct 30, 2014
Onanong Jaikla
Onanong Jaikla rated it it was amazing
Jul 02, 2015
Paweera Boonton
Paweera Boonton marked it as to-read
Oct 09, 2014
Siranee Nunchopol
Siranee Nunchopol marked it as to-read
Jul 08, 2014
Su Ree
Su Ree added it
Jun 07, 2014
Mam
Mam added it
Apr 29, 2014
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Share This Book