Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “กุสาวดี แผ่นดินนี้ยังมีรัก” as Want to Read:
กุสาวดี แผ่นดินนี้ยังมีรัก
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

กุสาวดี แผ่นดินนี้ยังมีรัก

4.21  ·  Rating Details  ·  39 Ratings  ·  6 Reviews
ทามกลางความขัดแยง ความแตกตางทางอุดมการณความคิดและการแกงแยงชิงอำนาจ
ความรัก...จะกอเกิดไดหรือ?
“...ในทีสุดเรืองทีเขาพูดกันกเปนจริง คุณเหนฉันเปนตัวอะไร อยากจะทำอะไรกทำ อยากจับไปไวตรงไหนหรือยกใหใครกทำไดงันเหรอ คุณมันกเลวไมตางจากเจานายตัวเอง...ทรราชโกงชาติ...ฆาตกร”
“อราสา! จะมากไปแลวนะ” เสียงตวาดลันจนคนตอวาปาวๆ สะดุงเฮือก ชายหนุมยางสามขุมตรงมาหาอยางคุกคาม ดวงตาคมกลาวาววับนากลัวจนอ
...more
437 pages
Expected publication: 2552 by fine Book Publishing
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about กุสาวดี แผ่นดินนี้ยังมีรัก

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 70)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Ning
Mar 29, 2011 Ning rated it it was amazing
Shelves: thai-novel
อืง ปน ทึง มาก ๆ คะเรืองนี

กยังคงเปนนิยายรักคะ แตมีการแทรกเรืองการเมืองมาเปนระยะดวย
มีการสรางเมือง ประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน ดอกไมตาง ขึนมาดวย
แมจะไมไดเนนใหเหนเดนชัด แตอานแลวกนาเชือถือ (ถึงขนาดวาลองไปถามอากูดูแลวอะ)

เนืองจากวาไดอานผลงานของเรซินมาติด ๆ กัน
เรืองนีเปนเรืองทีทำใหเหนการพัฒนาการแบบกาวกระโดดมาก ๆ
อานไดลืนไหลดี ตัวละครตาง ๆ มีอารมณ เหตุผลชัดเจนดี ไมมีอะไรนาขัดใจ
แมสวนตัวจะคิดวา ตัวรายไมนาจะซือบือกันขนาดนี
แตจะถือวาชวงดวงตกของตัวรายกแลวกัน

สรุปวาอานไดเพลิน ๆ สนุกสนานดี
บวกคะแนนใหกับความสรางสร
...more
Nattapan
Apr 14, 2016 Nattapan rated it liked it
Shelves: thai-fiction
3-3.5 stars. Compared with her other books, it's the author's best work.
Jarupan Noosong
Jan 01, 2016 Jarupan Noosong rated it it was amazing
งานคุณภาพคะ นอกจากรักทีหนุมนิงๆอยางคินเวทำใหคนอานละลายแลว การชิงไหวพริบทางการเมืองทีไมหนักมากจนเกินไป กทำใหลุนไดดี เปนนิยายรักทีมีเรืองการปกครองมาแทรกแตสามารถบาลานซทังสองสวนใหไปดวยกันไดดี รักคะเลมนี ...more
Or_O
Apr 30, 2015 Or_O rated it it was amazing
ผูเขียนโยงเรืองประเทศสมมติ ขนบธรรมเนียมทองถิน รวมถึงการเมืองการปกครอง เขามากับความหวานของพระนางอยางลงตัว ตัวละครแตละตัวมีบทบาทและแสดงออกดวยตัวตนของตัวเอง ทุกสิงขับเคลือนดวยเหตุผล ทีสำคัญ พระเอกเรืองนีสุดยอดมาก ...more
Kanyawan
Dec 25, 2014 Kanyawan rated it it was amazing
สนุกมากกกกก เปนการผสมผสานการเมืองกับความรักไดอยางลงตัว ปลืมพระเอกมาก เกง ฉลาด :) ...more
Nony
Apr 20, 2016 Nony rated it it was ok
จะหนักไปไหนคะ อานแลวปวดหัวเลยอะ ...more
Zaz1234
Zaz1234 marked it as to-read
May 05, 2016
Ratchasyahoo.Com
Ratchasyahoo.Com rated it it was amazing
Apr 23, 2016
Aerial
Aerial rated it really liked it
Apr 18, 2016
August Bwell
August Bwell marked it as to-read
Mar 21, 2016
คัมภิรดา
คัมภิรดา marked it as to-read
Feb 08, 2016
Piyadara Khongpiboonkit
Piyadara Khongpiboonkit marked it as to-read
Jan 08, 2016
Naniichan
Naniichan marked it as to-read
Jan 01, 2016
Amorampare
Amorampare rated it it was amazing
Dec 25, 2015
Chon NC
Chon NC rated it really liked it
Dec 07, 2015
Thanyarath Chansongklod
Thanyarath Chansongklod marked it as to-read
Dec 05, 2015
Bellbomb Bellbomb
Bellbomb Bellbomb rated it it was amazing
Nov 16, 2015
Pandaib
Pandaib marked it as to-read
Nov 05, 2015
Nunnaphat
Nunnaphat marked it as to-read
Nov 04, 2015
Nuzzie
Nuzzie rated it it was amazing
Oct 06, 2015
นัธ นัธ
นัธ นัธ marked it as to-read
Jul 26, 2015
Grace
Grace rated it it was amazing
Jun 21, 2015
Oorakan Meaw
Oorakan Meaw rated it it was ok
May 27, 2015
Serverlus
Serverlus rated it really liked it
May 18, 2015
Nuning
Nuning rated it it was amazing
Jan 12, 2016
Pizzypam
Pizzypam marked it as to-read
Apr 04, 2016
Ming Charoenwattanayothin
Ming Charoenwattanayothin is currently reading it
Apr 27, 2015
Bussara Jessadapagorn
Bussara Jessadapagorn marked it as to-read
Apr 13, 2015
« previous 1 3 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Share This Book