Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ดาวเกี้ยวเดือน ภาคพิเศษ” as Want to Read:
ดาวเกี้ยวเดือน ภาคพิเศษ
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ดาวเกี้ยวเดือน ภาคพิเศษ

3.92  ·  Rating Details ·  61 Ratings  ·  4 Reviews
กลับมาอีกครังกับ ดาวเกียวเดือน ภาคพิเศษ ซึงเปนเรืองราวหลังจากทีประกายดาว ไดแตงงานกับ หมอมราชวงศจันทรภานุแลว แตกยังไมยอมลดความเฮียวเจาแผนการ โดยคราวนีถึงขนาดเกณฑคุณสามีและบรรดาปาๆ มารวมวางแผนจับคูใหลูกชายสุดทีรัก ทีลูกไมหลนไมไกลตน เพราะ “หมอมหลวงจันทรกานต” ไดเคาความหลอ เนียบ และมารยาทงาม มาจากพอ ไดความเจาเลหและอารมณดีมาจากแม

ดาริกา หลานสาวสัปเหรอตบะกลา ผูยึดมันในคานและมองเห
...more
Paperback, 335 pages
Published May 2010 by Physics Center (first published 2010)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about ดาวเกี้ยวเดือน ภาคพิเศษ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 147)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Arisa
Apr 11, 2012 Arisa rated it liked it
ภาคพิเศษนีกยังคงเปน "ดาว" (ชือนางเอกในเรืองนี) เกียว "เดือน" (ม.ล.จันทรกานต) ลูกชายคุณชายจันทรกับประกายดาว
เรืองนีกโอเคนะ แตถาเทียบแลวชอบเรืองทีแลวมากกวา
เรืองนีเหมือนวานางเอกโผลมาเพราะแคตองทำหนาทีกันนางรายเทานันเองหรอ (?)
...more
Ning
May 27, 2012 Ning rated it really liked it
Shelves: thai-novel
สนุกนอยกวาเลมแรกอยางเหนไดชัด
แตกยังอานไดเรือย ๆ

ชอบพระเอกเลม 1 มากขึนอีกนิด
ออกมาแยงซีนมาก ๆ
สวนนางเอกเลม 1 เลมนี ชีเยอะ .. บางทีรูสึกรำคาญอยูเหมือนกัน

จุดทีนาเบือสำหรับเลมนี
คือชวงใกลจบ (ชวงทดสอบความรัก)
นางเอก + พระเอก ทำตัวนาเบือกันไปหนอย
นอกนัน กสนุกดีเหมือนกัน

...more
Jidapa Mai
Dec 19, 2013 Jidapa Mai rated it liked it
Shelves: thai-novels
สนุกสนานตามสไตลของรอมแพง ในความเหนสวนตัวของเราคิดวาเนือเรืองออกจะเหลือเชือในความเปนจริงมากเกินไปหนอย แบคกราวนดของนางเอกกับพระเอกตางกันแบบฟากับเหว ทำใหอานไปแบบไมอินเทาไหร ชอบตอนประกายดาวมากกวาคะ ...more
Srisurang
Jan 06, 2011 Srisurang rated it really liked it
Shelves: thai-novel
ชอบคะ อานแลวยิมตามสไตลรอมแพง (แตชอบนอยกวาภาคแรกนีด...นึง) พระเอกภาคนีนารักดี สวนคุณพอพระเอกกยังคงความเทไมเสือมคลายคะ

...more
Sivakorn14
Sivakorn14 marked it as to-read
Oct 16, 2016
Sortletter
Sortletter rated it really liked it
Sep 26, 2016
Chu The'chu
Chu The'chu rated it it was amazing
Aug 05, 2016
Shimminna NAT
Shimminna NAT rated it liked it
Jul 08, 2016
Siriwan Ritnant
Siriwan Ritnant rated it really liked it
Jun 11, 2016
Lukzby Gikk
Lukzby Gikk marked it as to-read
May 15, 2016
Zaz1234
Zaz1234 marked it as to-read
Apr 28, 2016
Nutthanun Munkhong
Nutthanun Munkhong marked it as to-read
Apr 27, 2016
Jan-Pimlapat Chaweeruk
Jan-Pimlapat Chaweeruk marked it as to-read
Apr 20, 2016
Poppop Chongraktrakul
Poppop Chongraktrakul marked it as to-read
Apr 06, 2016
Zssga
Zssga marked it as to-read
Mar 29, 2016
Kunnuek Kaeowaen
Kunnuek Kaeowaen marked it as to-read
Mar 26, 2016
Bussara Jessadapagorn
Bussara Jessadapagorn marked it as to-read
Mar 06, 2016
Narumon Sangasriworakun
Narumon Sangasriworakun marked it as to-read
Mar 05, 2016
Ann
Ann marked it as to-read
Feb 20, 2016
Nicha
Nicha rated it it was amazing
Feb 16, 2016
มอง ดาว
มอง ดาว rated it really liked it
Feb 14, 2016
Berry Battle
Berry Battle marked it as to-read
Feb 02, 2016
June Fortune
June Fortune marked it as to-read
Jan 29, 2016
Jame
Jame rated it really liked it
Jan 20, 2016
Sureerat Tudtu
Sureerat Tudtu marked it as to-read
Jan 19, 2016
Zapaiipae
Zapaiipae rated it it was amazing
Jan 15, 2016
« previous 1 3 4 5 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
3400307
‘รอมแพง’ เปนนามปากกาของ ‘อุย – จันทรยวีร สมปรีดา’ มีทีมาจากชือนางเอกเรืองเวียงกุมกามของทมยันตี โดยชือนีเปนภาษาลานนาโบราณ แปลวา ผูเปนทีรัก หรือหญิงผูเปนทีรัก ซึงมีความหมายทีดี ประกอบกับความชอบสวนตัวในตัวอักษรลานนาโบราณ จึงนำชือนีมาใชเปนนามปากกา

สำเรจการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกประวัติศาสตรศิลปะ โทภาษาไทย

เริมเขียนหนังสือประมาณปี 2549 และไดรวมเลมในปีถัดมา ขณะนันประกอบอาชี
...more
More about รอมแพง...

Share This Book