Susan Sontag

more photos (2)

Susan Sontag

Author profile


born
in New York, New York, The United States
January 16, 1933

died
December 28, 2004

gender
female

website

genre

influences


About this author

Jewish American literary theorist, novelist, filmmaker, and feminist activist.


Average rating: 3.94 · 61,912 ratings · 3,124 reviews · 120 distinct works · Similar authors
On Photography
3.84 of 5 stars 3.84 avg rating — 17,694 ratings — published 1977 — 61 editions
Rate this book
Clear rating
Regarding the Pain of Others
3.97 of 5 stars 3.97 avg rating — 4,562 ratings — published 2001 — 36 editions
Rate this book
Clear rating
Against Interpretation and ...
4.09 of 5 stars 4.09 avg rating — 4,000 ratings — published 1966 — 31 editions
Rate this book
Clear rating
Illness as Metaphor & AIDS ...
3.92 of 5 stars 3.92 avg rating — 1,786 ratings — published 1978 — 25 editions
Rate this book
Clear rating
Reborn: Journals and Notebo...
by
3.95 of 5 stars 3.95 avg rating — 1,405 ratings — published 2008 — 21 editions
Rate this book
Clear rating
The Volcano Lover: A Romance
3.52 of 5 stars 3.52 avg rating — 1,365 ratings — published 1992 — 38 editions
Rate this book
Clear rating
In America
3.27 of 5 stars 3.27 avg rating — 1,242 ratings — published 1999 — 28 editions
Rate this book
Clear rating
Illness as Metaphor
3.92 of 5 stars 3.92 avg rating — 774 ratings — published 1978 — 11 editions
Rate this book
Clear rating
I, etcetera
3.69 of 5 stars 3.69 avg rating — 544 ratings — published 1963 — 13 editions
Rate this book
Clear rating
At the Same Time: Essays an...
by
3.94 of 5 stars 3.94 avg rating — 462 ratings — published 2007 — 25 editions
Rate this book
Clear rating
More books by Susan Sontag…
Reborn: Journals and Notebo... As Consciousness is Harness...
Journals of Susan Sontag (2 books)
by
3.9468201754385963 of 5 stars 3.95 avg rating — 1,824 ratings

Reborn: Journals and Notebo...
Nagelaten werk deel II (1 book)
by
3.949394155381326 of 5 stars 3.95 avg rating — 1,403 ratings

“My library is an archive of longings.”
Susan Sontag, As Consciousness is Harnessed to Flesh: Journals and Notebooks, 1964-1980

“Attention is vitality. It connects you with others. It makes you eager. Stay eager.”
Susan Sontag

“Do stuff. be clenched, curious. Not waiting for inspiration's shove or society's kiss on your forehead. Pay attention. It's all about paying attention. attention is vitality. It connects you with others. It makes you eager. stay eager.”
Susan Sontag

Polls

Ո՞ր կին գրողին կարդանք նոյեմբերին: Հարցման մեջ նշել եմ միայն հեղինակներին, բայց եթե ուզում եք իմանալ, թե կոնկրետ որ գրքերն են հարցման մեջ, այցելեք հետևյալ հղմամբ.
https://www.goodreads.com/topic/show/...

Խնդրում եմ՝ քվեարկել միայն այն գրքի օգտին, որն ինքներդ պատրաստվում եք կարդալ:

 
  10 votes, 40.0%

 
  7 votes, 28.0%

 
  3 votes, 12.0%

 
  2 votes, 8.0%

 
  1 vote, 4.0%

 
  1 vote, 4.0%

 
  1 vote, 4.0%

 
  0 votes, 0.0%

 
  0 votes, 0.0%

comments and details
More...

Topics Mentioning This Author