سید محمدعلی جمالزاده

سید محمدعلی جمالزاده


Born
in اصفهان / Ésfahân, Iran
December 13, 1901

Died
January 01, 1997

Genre


محمدعلی جمالزاده (زاده ، درگذشته آبان ) نویسنده معاصر ایرانی و از پیشگامان سادهنویسی فارسی بود.
در سال خورشیدی در خانوادهای مذهبی در اصفهان بدنیا آمد. وی فرزند سید جمالالدین واعظ اصفهانی بود. در سیزده سالگی برای تحصیل به بیروت رفت.
او نخستین مجموعه داستانهای کوتاه ایرانی را تحت عنوان یکی بود، یکی نبود در سال خورشیدی در برلین منتشر ساخت. به همین خاطر وی را آغازگر سبک واقعگرایی در نثر معاصر فارسی دانستهاند.
داستانهای وی انتقادی (از وضع زمانه)، ساده، طنزآمیز، و آکنده از ضربالمثلها و اصطلاحات عامیانه است.

...more

Average rating: 3.69 · 3,593 ratings · 273 reviews · 37 distinct works · Similar authors
یکی بود و یكی نبود

3.64 avg rating — 697 ratings — published 1921 — 5 editions
Rate this book
Clear rating
دارالمجانین

3.73 avg rating — 565 ratings — published 1941 — 5 editions
Rate this book
Clear rating
کباب غاز

by
3.98 avg rating — 344 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
صحرای محشر

3.77 avg rating — 364 ratings — published 1947 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
فارسی شکر است

3.72 avg rating — 355 ratings — published 2007 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
قصه های کوتاه برای بچه های ...

by
3.55 avg rating — 281 ratings — published 2001
Rate this book
Clear rating
تلخ و شیرین

3.50 avg rating — 153 ratings — published 1955
Rate this book
Clear rating
سر و ته یک کرباس

by
3.78 avg rating — 137 ratings — published 1955 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
خلقیات ما ایرانیان

3.57 avg rating — 144 ratings — published 1966 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
قصه ی ما به سر رسید

3.70 avg rating — 70 ratings — published 1978 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
More books by سید محمدعلی جمالزاده…