سید محمدعلی جمالزاده

سید محمدعلی جمالزاده

Author profile


born
in اصفهان / Ésfahân, Iran
December 13, 1901

died
January 01, 1997

gender
male

genre


About this author

محمدعلی جمالزاده (زاده ، درگذشته آبان ) نویسنده معاصر ایرانی و از پیشگامان سادهنویسی فارسی بود.
در سال خورشیدی در خانوادهای مذهبی در اصفهان بدنیا آمد. وی فرزند سید جمالالدین واعظ اصفهانی بود. در سیزده سالگی برای تحصیل به بیروت رفت.
او نخستین مجموعه داستانهای کوتاه ایرانی را تحت عنوان یکی بود، یکی نبود در سال خورشیدی در برلین منتشر ساخت. به همین خاطر وی را آغازگر سبک واقعگرایی در نثر معاصر فارسی دانستهاند.
داستانهای وی انتقادی (از وضع زمانه)، ساده، طنزآمیز، و آکنده از ضربالمثلها و اصطلاحات عامیانه است.

...more


Average rating: 3.67 · 2,894 ratings · 186 reviews · 30 distinct works · Similar authors
یکی بود و یكی نبود
3.57 of 5 stars 3.57 avg rating — 574 ratings — published 1921 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
دارالمجانین
3.73 of 5 stars 3.73 avg rating — 464 ratings — published 1941 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
صحرای محشر
3.8 of 5 stars 3.80 avg rating — 321 ratings — published 1947 — 6 editions
Rate this book
Clear rating
کباب غاز
by
3.95 of 5 stars 3.95 avg rating — 246 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
فارسی شکر است
3.7 of 5 stars 3.70 avg rating — 252 ratings — published 2007 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
قصه های کوتاه برای بچه های ...
by
3.58 of 5 stars 3.58 avg rating — 238 ratings — published 2001
Rate this book
Clear rating
تلخ و شیرین
3.49 of 5 stars 3.49 avg rating — 138 ratings — published 1955
Rate this book
Clear rating
سر و ته یک کرباس
by
3.79 of 5 stars 3.79 avg rating — 107 ratings — published 1380 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
خلقیات ما ایرانیان
3.57 of 5 stars 3.57 avg rating — 106 ratings — published 1966 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
آسمون ریسمون
3.45 of 5 stars 3.45 avg rating — 65 ratings — published 1930 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
More books by سید محمدعلی جمالزاده…