بابک احمدی


#45 top usersFlish Sa
441 books | 100 friends

Mansoor
762 books | 14 friends

مهرداد
239 books | 30 friends

Amir
280 books | 168 friends

Pooya K...
503 books | 117 friends

Mahdi
339 books | 176 friends

Charles
22,994 books | 3,579 friends

Parasto
357 books | 184 friends

More friends…

بابک is following 2 people

بابک احمدی

Goodreads Author


url

born
in تهران / Téhrân, Iran
gender
male

genre

member since
December 2012

About this author


Average rating: 3.82 · 1,412 ratings · 81 reviews · 33 distinct works · Similar authors
حقیقت و زیبایی: درس‌های فلس...
3.98 of 5 stars 3.98 avg rating — 258 ratings — published 1995 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
ساختار و تأویل متن
3.96 of 5 stars 3.96 avg rating — 175 ratings — published 1991 — 5 editions
Rate this book
Clear rating
از نشانه‌های تصویری تا متن:...
3.8 of 5 stars 3.80 avg rating — 92 ratings — published 1992
Rate this book
Clear rating
کتاب تردید
3.84 of 5 stars 3.84 avg rating — 97 ratings — published 1374 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
مدرنیته و اندیشه ی انتقادی
3.86 of 5 stars 3.86 avg rating — 83 ratings — published 1385 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
کار روشنفکری
3.63 of 5 stars 3.63 avg rating — 67 ratings — published 2005
Rate this book
Clear rating
امید بازیافته
3.97 of 5 stars 3.97 avg rating — 59 ratings — published 1990
Rate this book
Clear rating
تصاویر دنیای خیالی
3.7 of 5 stars 3.70 avg rating — 61 ratings — published 1991
Rate this book
Clear rating
باد هرجا بخواهد می وزد
3.81 of 5 stars 3.81 avg rating — 57 ratings — published 1990
Rate this book
Clear rating
معماي مدرنيته
3.85 of 5 stars 3.85 avg rating — 52 ratings — published 1389
Rate this book
Clear rating
More books by بابک احمدی…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

بابک's Recent Updates

Critical Theory by Max Horkheimer
Rate this book
Clear rating
Karl Marx by Allen W. Wood
Rate this book
Clear rating
1860 6191
1860
“The only way of knowing a person is to love them without hope.”
Walter Benjamin
Correspondence 1930-1940 by Gretel Adorno
Rate this book
Clear rating
Radio Benjamin by Walter Benjamin
Rate this book
Clear rating
Sens unique by Walter Benjamin
Rate this book
Clear rating
París by Walter Benjamin
Rate this book
Clear rating
Oeuvres 1 by Walter Benjamin
Rate this book
Clear rating
More of بابک's books…
“هرگز گمان نمی‏بردم واژه‏هایی که در نوجوانی، در کتابی قدیمی از نویسنده‏ای یونانی خوانده بودم چنین ژرف، در زیستن و نوشتن، برای من معنا شوند: "خوشا آن کس که جهان را در دقایق مرگ‏بار آن زیست".

بابک احمدی- از مقدمه‏ی کتاب امید بازیافته ، سینمای آندری تارکوفسکی”
بابک احمدی

“I'm a pessimist because of intelligence, but an optimist because of will.”
Antonio Gramsci, Gramsci's Prison Letters

“Man is the only creature who refuses to be what he is.”
Albert Camus

“When a great moment knocks on the door of your life, it is often no louder than the beating of your heart, and it is very easy to miss it. ”
Boris Pasternak

“نامه‌ام باید کوتاه باشد
ساده باشد
بی حرفی از ابهام و آینه
از نو برایت می‌نویسم
حال همه‌ی ما خوب است
..اما تو باور نکن”
سید علی صالحی

“Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”
Albert Camus
Comments (showing 1-2)    post a comment »
dateUp_arrow    newest »

Keyvan از لطفتان در پذیرش پیام دوستی بسیار ممنونم. برایم افتخار بزرگی است که بتوانم خود را دوست شما بدانم . کیوان


message 1: by Baset

Baset Zandi سلام
ای میل تون رو چک کنید وگرنه به جای آقای احمدی، استاد صداتون می کنم!!!!


back to top