شهریار زرشناس

شهریار زرشناس


Website


شهریار زرشناس (متولد 1344) از نویسندگان ماهنامة سوره در دوران سردبیری شهید آوینی بوده است. او مدتی نیز ماهنامهای فکری تحت عنوان "مشرق" را منتشر میکرد. در تاریخ فلسفه و روانشناسی در خارج از کشور تحصیل کرده و تاکنون بیش از بیست اثر مکتوب از او به چاپ رسیدهاست. همچنین نویسندة کتابهایی چون "اشاراتی دربارة لیبرالیسم در ایران"، "توسعه"، "جامعة مدنی"، "سرمایهسالاری"، "نیمة پنهان آمریکا"، "مبانی نظری غرب مدرن"، "واژهنامة فرهنگی، سیاسی"، "نگاهی کوتاه به تاریخچة روشنفکری در ایران (دو مجلد)" و "نیهیلیسم" است.

وی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است و از سال 71 در دانشگاههای مختلف مشغول به تدریس است. وی تاکنون 22 عنوان کتاب و بیش از 100 عنوان مقاله در موضوعات مختلف فلسفی، تاریخی، سیاسی، ادبیات و روانشناسی تالیف کرده است. وی تحصیلات خود را د
...more

Average rating: 2.97 · 36 ratings · 4 reviews · 11 distinct works · Similar authors
واژه‌نامه فرهنگی سیاسی

4.13 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
سرمایه سالاری (کاپیتالیسم)‏

2.86 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
مبانی نظری غرب مدرن

3.57 avg rating — 7 ratings — published 2002 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
جامعه مدنی

2.75 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
توسعه

2.50 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
سمبولیسم در آرای اریک فروم

1.25 avg rating — 4 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating
نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم...

it was ok 2.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
نیهیلیسم

it was ok 2.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
نگاهی کوتاه به تاریخچه روشن...

it was ok 2.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
درباره غرب سده‌های میانه

0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
More books by شهریار زرشناس…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite شهریار to Goodreads.