Trần Trọng Kim

Trần Trọng Kim

Author profile


born
in Ha Tinh, Viet Nam
January 01, 1883

died
December 02, 1953

gender
male


About this author

Trần Trọng Kim là một học giả danh tiếng, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo, ngoài ra ông còn là thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.


Average rating: 4.00 · 84 ratings · 6 reviews · 9 distinct works · Similar authors
Việt Nam Sử Lược
3.96 of 5 stars 3.96 avg rating — 55 ratings — published 2008
Rate this book
Clear rating
Một cơn gió bụi
4.06 of 5 stars 4.06 avg rating — 17 ratings
Rate this book
Clear rating
Nho giáo
3.8 of 5 stars 3.80 avg rating — 5 ratings — published 1971 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
Quốc văn giáo khoa thư
by
4.5 of 5 stars 4.50 avg rating — 2 ratings — published 1930
Rate this book
Clear rating
Việt Nam Văn Phạm
4.5 of 5 stars 4.50 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
Luân lý giáo khoa thư
by
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 1 rating — published 1930
Rate this book
Clear rating
Vương Dương Minh
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 1 rating — published 1960
Rate this book
Clear rating
Đường Thi
3.0 of 5 stars 3.00 avg rating — 1 rating — published 1974
Rate this book
Clear rating
Việt Thi
0.0 of 5 stars 0.00 avg rating — 0 ratings — published 1949
Rate this book
Clear rating
More books by Trần Trọng Kim…