Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê


Born
in Hanoi, Viet Nam
January 08, 1912

Died
December 22, 1984

Genre


Nguyễn Hiến Lê (sinh năm 1912 tại Hà Nội mất năm 1984 tại Sài Gòn) là một học giả, dịch giả, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa nổi tiếng. Sinh thời, ông viết và dịch rất nhiều sách (khoảng chừng 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế...)


Average rating: 4.14 · 1,255 ratings · 120 reviews · 80 distinct works · Similar authors
Đắc Nhân Tâm

by
4.13 avg rating — 300,392 ratings — published 1936 — 328 editions
Rate this book
Clear rating
Tự Học - Một Nhu Cầu Thời Đại

4.29 avg rating — 104 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating
Rèn Nghị Lực Để Lập Thân

4.29 avg rating — 70 ratings — published 1999
Rate this book
Clear rating
Trang Tử và Nam Hoa Kinh

4.35 avg rating — 48 ratings — published 1994
Rate this book
Clear rating
Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê

4.52 avg rating — 46 ratings — published 1993
Rate this book
Clear rating
Lão Tử - Đạo Đức Kinh

4.41 avg rating — 46 ratings — published 1998 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
Khổng Tử

4.32 avg rating — 34 ratings — published 2006 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
Bán đảo Ả Rập

4.19 avg rating — 32 ratings — published 1969 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười

3.92 avg rating — 26 ratings
Rate this book
Clear rating
Mạnh Tử

4.43 avg rating — 21 ratings — published 1994 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
More books by Nguyễn Hiến Lê…
“Tôi nhận thấy rằng bất kỳ ai cũng phải tự tạo lấy đời sống của mình bằng những từng trải của mình; nghĩa là những lời khuyên của người khác ảnh hưởng rất ít đến đời sống của ta, nếu ta không có cái tính tình, cái tâm trạng của người đó, không ở trong hoàn cảnh của người đó, đã từng trải gần gần như người đó. Phải có đồng thanh mới tương ứng, hoặc nói theo giọng khoa học ngày nay, phải có bắt đúng điện ba thì mới lên tiếng.”
Nguyễn Hiến Lê, 8 bài tựa đắc ý

“-  Tìm một nhân sinh quan, tự hỏi: sống để làm gì, đời người ra sao?
-  Nhận rằng bổn phận mỗi người là tạo hạnh phúc cho bản thân và cho người chung quanh.
-  Muốn làm tròn bổn phận, phải giữ gìn sức khoẻ và tu tâm luyện trí để làm việc.
-  Nhưng phải biết cách làm việc cho có hiệu quả.
-  Rồi làm việc xong thì phải nghỉ, kiếm được tiền thì phải tiêu, vậy vấn đề hưởng thụ ở đời cũng cần thiết như vấn đề phục vụ xã hội.
-  Phải lo tính trước cho tuổi già khỏi bệnh tật, túng thiếu mà thành một gánh nặng cho gia đình, xã hội.
-  Sau cùng vấn đề quan trọng nhất đối với thanh niên là vấn đề hôn nhân, vì có khéo lựa bạn trăm năm thì mới có người giúp đỡ, mới vui vẻ, hăng hái làm việc, mới hưởng hạnh phúc ở đời được.”
Nguyễn Hiến Lê, 8 bài tựa đắc ý

“Nước đương ròng, nhưng nước tất sẽ lớn; gió đương ngược nhưng rồi gió cũng phải xuôi.”
Nguyễn Hiến Lê, 8 bài tựa đắc ý