جلیل دوستخواه

جلیل دوستخواه

Author profile


born
اصفهان / Ésfahân, Iran
gender
male

website

genre


About this author

جلیل دوستخواه در سال 1312 خورشیدی در اصفهان زادهشد. دورههای مکتب و دبستان و دبیرستان و دانشسرای مقدّماتی را در همانشهر گذرانید و از سال 1331 بهخدمت آموزگاری در روستاها پرداخت.
در سال 1336 به دانشکدهی ادبیات دانشگاه تهران پذیرفتهشد و تا سال 1344 درسهای دورههای لیسانس و دکترای زبان و ادبیات فارسی را با موفّقیّت گذرانید.
در سالهای 1339–1342 بهدعوت زندهیاد «استاد دکتر محمّد معین» در کار تألیف و تدوین بخشیاز «لغتنامهی دهخدا» (حرف «ر») و سامانبخشیی پارهیی از مادّههای ادبیی «فرهنگ فارسی» شرکتکرد. در همینسالها بهدعوت استاد زندهیاد «ابراهیم پورداود» کار نگارش گزیدهیی از «گزارش اوستا» را برعهدهگرفت که برآیند آن «اوستا/نامهی مینویی آیین زرتشت» از سال 1343 تا 1366 ششبار بهچاپرسید.
دوستخواه پایاننامهی دانشگاهیی خود را زیر عنوان «آیین پهلوانی در ایران باستا
...more


جلیل دوستخواه isn't a Goodreads Author (yet), but he does have a blog, so here are some recent posts imported from his feed.

دکتر زرین، شاعر کرمانشاهی مقیم امریکا: ما همیشه رویاروی تراژدی ایستاده ایمدکتر زرین، شاعر کرمانشاهی مقیم امریکا؛ ما همیشه رویاروی تراژدی ایستاده ایم
«تا زندگی سوم» نام مجموعه شعر تازه ای است از علی رضا زرین که انتشارات «مروارید»روانه بازار نشر کرده است. زرین متولّد در کرمانشاه است. نخستین داستان کوتاهش در «ویژه ی هنر و ادبیات کرمانشاه» به سردبیری اصغر واقدی در بهمن/اسفند به چاپ رسید. اشعارش در سالهای و در صبح امروز، فردوسی، تهران مصور و آسیای جوان منتشر شدند...
جلیل... Read more of this blog post »
Like  •  0 comments  •  flag
Twitter icon
Published on November 15, 2015 23:41 • 6 views
Average rating: 4.24 · 89 ratings · 15 reviews · 9 distinct works · Similar authors
(اوستا: کهن‌ترین سرودها و م...
4.3 of 5 stars 4.30 avg rating — 44 ratings — published 1992
Rate this book
Clear rating
(اوستا: کهن‌ترین سرودها و م...
4.53 of 5 stars 4.53 avg rating — 17 ratings — published 1992
Rate this book
Clear rating
(اوستا: کهن‌ترین سرودها و م...
3.86 of 5 stars 3.86 avg rating — 7 ratings — published 1992
Rate this book
Clear rating
حماسه ملی ایران، یادمانی از...
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 1 rating — published 2007
Rate this book
Clear rating
ایرانی ماندن و جهانی شدن
0.0 of 5 stars 0.00 avg rating — 0 ratings — published 2015
Rate this book
Clear rating
اوستا٬ کهن‌ترین سرودها و مت...
0.0 of 5 stars 0.00 avg rating — 0 ratings — published 1933
Rate this book
Clear rating
تن پهلوان و روان خردمند پژو...
by
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 15 ratings — published 1374
Rate this book
Clear rating
داستان رستم و سهراب / به رو...
by
4.24 of 5 stars 4.24 avg rating — 355 ratings — published 1369 — 13 editions
Rate this book
Clear rating
پژوهش هایی در شاهنامه
by
3.0 of 5 stars 3.00 avg rating — 1 rating — published 1371
Rate this book
Clear rating
More books by جلیل دوستخواه…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite جلیل to Goodreads.