Baird T. Spalding

Baird T. Spalding


Born
in Cohocton, NY, The United States
October 03, 1872

Died
March 18, 1953


Average rating: 4.38 · 1,307 ratings · 129 reviews · 17 distinct works · Similar authors
Life and Teaching Of The Ma...

4.40 avg rating — 833 ratings — published 182 — 22 editions
Rate this book
Clear rating
Life and Teaching Of The Ma...

4.47 avg rating — 97 ratings — published 1927 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
Life and Teaching Of The Ma...

4.51 avg rating — 98 ratings — published 1950 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
Life and Teaching Of The Ma...

4.33 avg rating — 94 ratings — published 1983 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
Life and Teaching Of The Ma...

4.47 avg rating — 53 ratings — published 1975 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
Life and Teaching Of The Ma...

4.43 avg rating — 40 ratings — published 1983 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
Life and Teaching Of The Ma...

4.30 avg rating — 33 ratings — published 1996 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
Journey to the East

by
4.25 avg rating — 20 ratings — published 2009
Rate this book
Clear rating
معبد سکوت

3.74 avg rating — 19 ratings — published 1382
Rate this book
Clear rating
Vie des maitres -la -n.e.

4.50 avg rating — 4 ratings — published 2000
Rate this book
Clear rating
More books by Baird T. Spalding…
“By first KNOWING that this power does exist, then using it with absolute confidence, you soon become wholly conscious of it. You soon know that it is all-inclusive in and through you. If you will but let it flow, it will rush to you in every instance. It flows to you as you let it flow from you. Stand forth as God and give it out. This is God your Father in you and you and your Father are one. Not servants but SONS, Sons of First Primal Cause. All that I AM has, is yours; for you are I AM.”
Baird T. Spalding, Life and Teaching Of The Masters Of The Far East, Vol. 3

“When we speak of God, we speak of one and all, for all, in all, through all and of all.”
Baird T. Spalding

“Nghiệp quả xấu ví như một án treo, bất động, nhưng không ai có thể tránh được nó. Đối với những người đã vào cửa Đạo, đã hiểu biết thì họ lại cầu xin được trả quả cho lẹ. Tuy họ không gây các nhân xấu nữa, nhưng họ đủ can đảm để chịu đựng nghiệp quả. Có thế họ mới rút ngắn thời gian trong sinh tử luân hồi. Hiểu biết mệnh trời để sống thoải mái chính là mục đích của khoa chiêm tinh chân chính.”
Baird T. Spalding, Journey to the East